Akademia wiedzy


W czym możemy Ci pomóc?

Szukaj:


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content


Wróć do poprzedniej strony

Instrukcja obsługi – pierwsze kroki z Extended DISC


 1. Słownik pojęć
 2. Logowanie do systemu i zmiana hasła
 3. Zgoda RODO
 4. Dziedziczenie raportu
 5. Otwieranie nowego projektu
 6. Wysyłanie zaproszeń i instrukcji do badania – treść, kluczowe elementy
 7. Wynik niewiarygodny / nieprawidłowy
 8. Generowanie raportu indywidualnego
 9. Grupowe pobieranie raportów indywidualnych
 10. Generowanie raportu zespołowego

 

UWAGA!!!

Zmianie uległa nazwa narzędzia z Analizy indywidualnej na Analizę behawioralną.

Prosimy o wybieranie Analizy behawioralnej.

Poniższa instrukcja jest w trakcie aktualizacji.

 

 

1. Słownik pojęć

Poniżej znajduje się słownik przydatnych pojęć oraz informacji, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem pracy na platformie FinxS.

Platforma FinxS – innowacyjna platforma internetowa. To tu zakładane są projekty, gromadzone wyniki Analizy Indywidualnej, a także tworzone Analizy Zespołowe czy spersonalizowane raporty. Dzięki niej respondenci mogą wypełniać kwestionariusz on-line. Dostęp do platformy otrzymuje się po ukończeniu Szkolenia Certyfikacyjnego Extended DISC.

Użytkownik (platformy FinxS) – każda wyznaczona przez firmę osoba, która administruje korzystaniem z Platformy (np. wskazany pracownik działu HR). Osoba, która rozpoczyna pracę z Platformą FinxS otrzymuje dostęp do swojego konta użytkownika. Link do platformy, login i hasło przesyła konsultant Extended Tools Polska.

Respondent – osoba, która wypełnia kwestionariusz Analizy Indywidualnej i dla której generowany jest raport.

Biblioteka szablonów systemowych – biblioteka wzorów raportów, które są dostępne na platformie FinxS. Raporty te są tworzone i rekomendowane przez zespół Extended Tools Polska.

Dziedziczenie szablonów systemowych – przenoszenie wzorów raportów z biblioteki szablonów systemowych do biblioteki wewnętrznej na koncie użytkownika.

Raport – zawiera wynik respondenta (bądź zbiorczy wynik grupy w przypadku raportu zespołowego). Dostępne są różne rodzaje szablonów raportów: ogólne i profilowane.

Analiza Indywidualna Extended DISC – badanie, dzięki któremu można poznać naturalny potencjał, predyspozycje i talenty człowieka. Działa na zasadzie samooceny (jak JA zachowuję się w konkretnej sytuacji). Główne badane obszary to zachowania jakie przejawia się w sferze zawodowej. Wykonanie analizy zajmuje około 10 minut i odbywa się on-line.

Projekt/Otwieranie Projektu – miejsce, gdzie będą gromadzić się wyniki Analiz Indywidualnych.  Każdy użytkownik może otwierać wiele projektów co pozwala na uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie zgromadzonymi wynikami. Przykładowo możemy otworzyć projekt dla wszystkich osób z firmy X, a inny dla wszystkich osób biorących udział w szkoleniu Y. Tworząc projekt należy starannie wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (po zapisaniu – nie można ich edytować). Informacje jakie należy wprowadzić to m.in: nazwa organizacji, nazwa projektu; kod dostępu (opisany poniżej); metoda wysyłania raportów czy dodatkowa forma zabezpieczenia projektu hasłami jednorazowymi.

Kod dostępuotwierając nowy projekt zawsze należy ustalić indywidualny, unikalny, przypisany do konkretnego projektu kod dostępu. Zaczyna się zawsze przedrostkiem POL,  wpisujemy go wielkimi literami: POL-XXX. Powinien zawierać od 9 do 12 znaków, dowolny ciąg znaków alfanumerycznych, wielkie litery, litery i cyfry, bez znaków specjalnych, bez spacji, bez polskich znaków. Im bardziej urozmaicony i dłuższy tym bardziej unikalny.  Należy pamiętać, że raz ustalonego kodu dostępu nie można później edytować. Kod dostępu przy konkretnym projekcie ustalamy raz, jednak jest on niezbędny w dalszych krokach, np. przy wysyłaniu instrukcji do respondentów.

Jednorazowe hasło – opcja zabezpieczenia badania. Zakładając projekt można skorzystać z dwóch form zabezpieczenia:

 1. Respondent logując się do systemu FinxS będzie musiał podać tylko kod dostępu (można wtedy wysłać jedną instrukcję z kodem do wszystkich osób, które chcemy przebadać).
 2. Respondent logując się do systemu FinxS będzie musiał podać kod dostępu oraz dodatkowo jednorazowe hasło (wtedy musimy wysłać oddzielnie każdemu uczestnikowi badania instrukcję z kodem dostępu i jednorazowym hasłem dostępu).

Hasło to sekwencja liter i cyfr generowana bezpośrednio z systemu np. 5gsx78uh. Jedno badanie dla jednej = jedno hasło. Użycie haseł jest rekomendowane w przypadku, gdy ustawione zostanie automatyczne generowanie raportów, a my nie jesteśmy pewni czy uczestnicy badania np. nie przekażą kodu innym osobom. Chroni nas to przed wygenerowaniem raportu, który nie jest potrzebny, tym samym przed zbędnym pobraniem  punktów z naszego konta.

Zaproszenie do badania – informacja wysyłana mailowo, która zawiera link do kwestionariusza,  kod dostępu: POL-XXX (opcjonalnie hasło np. ha78sn0k) oraz krótką informację o tym ile powinno trwać badanie, czego dotyczy i jakie warunki należy zapewnić sobie podczas badania. (Wzór zaproszenia znajduje się w rozdziale 6 instrukcji). Zaproszenie wysyłane jest z adresu email osoby obsługującej badanie/narzędzie, nie z platformy FinxS.

Generowanie raportu – pobieranie z systemu wybranego raportu osoby, która przeszła badanie Extended DISC. Istnieje możliwość wygenerowania jedynie wyników wiarygodnych.

Punkty – są niezbędne, aby wygenerować raport w systemie FinxS. Dodaje je na konto konsultant Extended Tools Polska po otrzymaniu od klienta podpisanego formularza zamówienia. Analiza Indywidualna to równowartość 10 punktów, które pobierane są podczas pierwszego generowania raportu. Każde kolejne wygenerowanie raportu dla tego samego wyniku (np. w formie innego szablonu raportu czy w innej wersji językowej) nie pobiera już punktów. Generowanie Analizy Zespołu również nie wymaga pobierania punktów, o ile wszystkie wyniki indywidualne wykorzystywane w raporcie były wcześniej generowane (zostały pobrane punkty).

Wynik niewiarygodny – czasami zdarza się, że w systemie pojawi się informacja, że wynik jest niewiarygodny. Oznacza to, że nie możemy pobrać raportu, ponieważ go po prostu nie ma.  Za wynik niewiarygodny nie są pobierane opłaty. Powody wyniku niewiarygodnego mogą być bardzo indywidualne, ale z naszych obserwacji  wynika, że taka sytuacja może zaistnieć gdy np.:

W przypadku pojawienia się wyniku niewiarygodnego zaleca się powtórzenie badania (nie więcej niż 2 razy). Nie zaleca się trzeciego podejścia w krótkich odstępach czasu – rekomendujemy odczekanie minimum trzech miesięcy. Aby ponownie wysłać zaproszenie do badania można wykorzystać ten sam kod dostępu co za pierwszym razem oraz nowe hasło (jeżeli projekt zabezpieczony jest jednorazowymi hasłami).

Raport zespołowy/Analiza Zespołu – jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki uczestników w jeden raport. Wskazuje mocne strony oraz potencjalne obszary zagrożeń dla całego zespołu. Jeśli generujemy raport zespołowy z wcześniej już wygenerowanych wyników indywidualnych to nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

 

2. Logowanie do systemu i zmiana hasła

W celu zalogowania się na platformę FinxS wystarczy wejść w podany link: https://www.finxs.com/users/sign_in
Następnie należy wpisać (1) Nazwę użytkownika (login) oraz (2) Hasło, przesłane wcześniej przez konsultanta Extended Tools Polska.

 

W przypadku pierwszego logowania konieczna jest akceptacja regulaminu.

Bardzo ważne jest aby przy pierwszym logowaniu zmienić hasło dostępu. W tym celu wystarczy wejść w zakładkę (1) Użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać (2) Administracja użytkowników.

 

Następnie przejść do zakładki (1) Hasło i po  prawej stronie kliknąć przycisk (2) Edytuj.

 

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie pola:

Dotychczasowe hasło – np. to przesłane przez konsultanta przy zakładaniu konta

Nowe hasło i Wpisz ponownie nowe hasło i na koniec kliknąć przycisk Zapisz.

Nową funkcjonalnością systemu jaka pojawiła się w związku z wejściem w życie RODO jest przycisk umożliwiający błyskawiczną zmianę hasła na koncie. Jest to  alternatywa dla pierwszego sposobu opisanego powyżej.

 

Po zalogowaniu na platformę wystarczy kliknąć (1) strzałkę przy nazwie Użytkownika, dzięki czemu rozwinie się lista, a następnie przycisk (2) Zmień hasło. I podobnie jak poprzednio wystarczy uzupełnić pola i zapisać zmiany.

 

Po skończonej pracy zawsze należy  wylogować się z platformy. Zwłaszcza, jeżeli nie korzysta się z komputera prywatnego, ale pracuje na komputerze dostępnym dla innych użytkowników.

3. Zgoda RODO

Przed przystąpieniem do badania niezbędne jest uzupełnienie treści zgody, która wyświetla się respondentom. Zgodę możemy uzupełnić w ustawieniach konta, wówczas jej treść będzie się zaciągać do tworzonych projektów lub indywidualnie dla każdego z projektu [Więcej w części Otwieranie nowego projektu].

W celu uzupełnienia zgody wystarczy wejść UżytkownicyAdministracja użytkowników.

 

Następnie wybrać zakładkę ustawienia użytkowników i zjechać na sam dół strony.

W celu wprowadzenia zmian wystarczy kliknąć Edytuj i uzupełnić puste pola danymi firmy.

Wprowadzenie zamian wystarczy zatwierdzić poprzez przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

 

4. Dziedziczenie raportu

Film instruktażowy Dziedziczenie raportu na platformie FinxS”

 

W celu korzystania z raportów dostępnych na platformie niezbędne jest odziedziczenie (skopiowanie) wzorów raportów z Biblioteki raportów systemowych do Moich raportów. W praktyce oznacza to uzyskanie dostępu do wzorów raportów, które będą wykorzystywane w realizowanych projektach. Aktualnie rekomendowane raporty dostępne w bibliotece FinxS  to:

 

Dziedziczenie raportów odbywa się w następujący sposób. Należy kliknąć w (1) Raporty, z rozwijanej listy wybrać (2) Raporty.

 

Po lewej stronie pod logo FinxS znajdują się Moje szablony, należy kliknąć  w  (1) strzałkę aby rozwinąć listę, następnie wybrać (2) Szablony systemowe.

 


 

W celu uzyskania listy dostępnych raportów należy kliknąć w (1) strzałkę, która znajduje się po lewej stronie opcji Analiza Behawioralna, dzięki temu rozwinie się (2) lista dostępnych raportów.

 

Po kliknięciu na (1) wybrany raport np. 2019_Mój Potencjał i Talenty_raport indywidualny, otworzy się jego karta. W celu odziedziczenia raportu  wystarczy kliknąć przycisk (2) Dziedzicz, znajdujący się w prawym dolnym rogu.

 

(3) Odziedziczone raporty pojawią się w zakładce (1) Moje szablony po rozwinięciu menu (2) Analiza Behawioralna.

Analogiczne działanie należy podjąć w celu odziedziczenia kolejnych raportów zaczynając od powrotu do opcji Szablony systemowe, następnie wybierając kolejny raport z listy i kliknąć Dziedzicz.

 

RAPORTY MIĘDZYNARODOWE

 W systemie jest też możliwość odziedziczenia  raportów międzynarodowych. Są to różnego rodzaju skrócone raporty, które można generować w kilkunastu językach. Samo dziedziczenie odbywa się  identycznie jak w przypadku ‘klasycznych’ raportów.

Należy wejść w zakładkę Raporty, poniżej wybrać Raporty. Po lewej stronie pod logo FinxS znajduje się rozwijana lista Moje szablony, należy kliknąć w strzałkę, aby rozwinąć listę, następnie wybrać Szablony systemowe. Aby uzyskać listę dostępnych raportów  międzynarodowych, należy kliknąć w strzałkę, która znajduje się po lewej stronie opcji Analiza Behawioralna.

Poniżej widok wszystkich międzynarodowych raportów gotowych do odziedziczenia.

 

Na karcie raportu widać (1) dostępne języki oraz w prawym dolnym rogu przycisk (2) Dziedzicz.

 

5. Otwieranie nowego projektu

Film instruktażowy „Otwieranie nowego projektu na platformie FinxS”

 

W celu założenia projektu należy wejść w zakładkę (1) Projekty, następnie poniżej z listy wybrać (2) Analiza Indywidualna.

 

W lewym dolnym rogu znajduje się (1) przycisk „+” – aby dodać nowy projekt, należy na niego kliknąć.

 

Otwiera się karta projektu do uzupełnienia, kluczowe są wszystkie pola z gwiazdkami. Na koniec należy kliknąć przycisk (15) Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

(1) Kraj – może pozostać bez zmian
(2) Organizacja – nazwa organizacji/firmy
(3) Kod dostępu – indywidualny dla każdego projektu np. POL-XYZ123ABC. Powinien zawierać od 9 do 12 znaków, dowolny ciąg znaków alfanumerycznych, wielkie litery, litery i cyfry, bez znaków specjalnych, bez spacji, bez polskich znaków. Im bardziej urozmaicony i dłuższy tym bardziej unikalny.
(4) Nazwa – nazwa realizowanego projektu np. Szkolenie firmy XYZ; nazwa będzie widoczna na liście projektów pod Analizą indywidualną
(5) Nazwa widoczna dla respondenta – należy wpisać: Analiza Indywidualna
(6) Metoda wysyłania – możliwość wyboru sposobu wysyłania raportu (szczegóły poniżej)
(7) Odpowiadający interfejs – pozostaje bez zmian
(8) Opis – pole opcjonalne, może zawierać szczegóły projektu
(9) Kwestionariusz – pozostaje bez zmian jako puste pole
(10) Typ dostępu (dla respondentów) – Nieograniczony czyli nie określamy ilu uczestników weźmie udział w badaniu. Ograniczony należy podać liczbę respondentów, którzy biorą udział w badaniu. Jeśli pozostanie tu wartość „0” wówczas system odczyta, że do projektu ma dostęp zerowa liczba uczestników.
(11) Wymagaj hasła – dodatkowa opcja z jednorazowymi hasłami zabezpieczającymi (szczegóły poniżej)
(12) Data otwarcia – to data startu projektu, nie jest wymagana
(13) Data zamknięcia – to data zakończenia projektu, nie jest wymagana
(14) Status – pozostaje bez zmian jako Aktywny

POLE: METODA WYSYŁANIA

W polu (6) Metoda wysyłania za pomocą strzałki rozwija się lista z dostępnymi opcjami.

A. nie wysyłaj – czyli wynik, który pojawi się w systemie nie zostanie nigdzie wysłany. Raport trzeba będzie pobrać ręcznie. [Więcej w części Generowanie raportu].

 

B. Email – po wybraniu tej opcji pojawią się nowe pola (1) Do, (2) Dw, (3) Udw. Na podany w polu z gwiazdką (1) Do adres e-mail będzie wysyłana informacja, że wynik pojawił się w systemie oraz czy wynik jest wiarygodny (jest opcja ustawienia dodatkowo osoby do wiadomości DW, a także kopii ukrytej UDW).

 

 

C. PDF Raport –  umożliwia automatyczną wysyłkę wybranego raportu indywidualnego. Po wybraniu tej opcji pojawią się nowe pola:

(1) Raport – należy wybrać rodzaj raportu, który będzie automatycznie wysyłany na wpisany adres mailowy. W tej opcji ważne jest, aby wcześniej odziedziczyć szablon raportu, który będzie wykorzystywany. [Więcej w instrukcji Dziedziczenie szablonów raportów].

(2) Język – należy wybrać język raportu
(3) Chroń załącznik PDF – należy zaznaczyć w celu zabezpieczenia raportu wysyłanego na emaila. Przy ustawieniu automatycznego wysyłania wyników w formie pliku PDF można go dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Jest to funkcjonalność dostosowana do wymogów nowej dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych. Ustawione hasło będzie potrzebne osobie, do której zostanie przesłany raport w formie PDF.
(4) Hasło do załącznika PDF – należy uzupełnić po wybraniu opcji powyżej Chroń załącznik PDF. Hasło należy wpisać otwierając załącznik z raportem.
(5) Do, (6) Dw, (7) Udw. Na podany w polu z gwiazdką (5) Do adres e-mail będzie wysyłana informacja, że wynik pojawił się w systemie oraz czy wynik jest wiarygodny (jest opcja ustawienia dodatkowo osoby do wiadomości DW, a także kopii ukrytej UDW).
(8) Wyślij do respondenta – opcja umożliwiającą wysyłkę raportu od razu do respondenta. Rekomendujemy pozostawienie pola pustego i omówienie z respondentem wyniku przed jego przekazaniem.

 

POLE: WYMAGAJ HASŁA

Kolejna opcja zależna od potrzeb i preferencji projektu to pole (11) Wymagaj hasła. W tym miejscu można zdecydować o stopniu zabezpieczenia dostępu respondentów do badania. Pierwsza opcja to skorzystanie tylko z zabezpieczenia w postaci kodu dostępu. Przy jej wybraniu można wysłać jedną instrukcję do całej grupy respondentów. Przy logowaniu system poprosi ich jedynie o wpisanie kodu dostępu. Chcąc skorzystać z tej opcji należy pozostawić zaznaczoną opcję Nie. [Więcej w instrukcji Słownik pojęć -> Jednorazowe hasło].

 

Jeśli dostęp do badania ma być zabezpieczony hasłami jednorazowymi, w polu (11) Wymagaj hasła należy wybrać opcję Tak.

W polu (11A) Niewykorzystane hasła wyświetlać się będzie liczba haseł do wykorzystania w badaniu. W polu (11B) Ilość haseł należy wpisać ilość potrzebnych haseł. Zawsze warto wygenerować kilka haseł więcej niż respondentów, którzy wezmą udział w danym projekcie. Może być to przydatne np. w przypadku wyniku niewiarygodnego. W takiej sytuacji należy osobie badanej przesłać nowe jednorazowe hasło, aby mogła ponownie zalogować się do systemu.

 

Po uzupełnieniu wszystkich pól w celu utworzenia projektu kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

 

W każdej chwili można edytować projekt i zmieniać ustawienia. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj, znajdujący się w prawym dolnym rogu i dokonać potrzebnych zmian np. metody wysyłania raportów lub zmiany adresu mailowego. Jedynym elementem, którego nie można edytować jest kod dostępu i nazwa organizacji.

 

Chcąc sprawdzić stan haseł w projekcie należy z górnego menu wybrać zakładkę Dostęp.

 

Po wejściu w tę zakładkę pojawią się wszystkie informacje odnośnie aktywnych i wykorzystanych haseł. W polu Niewykorzystane hasła znajdują się hasła, które można skopiować i przesłać do respondentów.

Dostępne hasła można skopiować i przechowywać w oddzielnym pliku w komputerze, kopiując je z niego według potrzeb. Należy również pamiętać, że system odznacza jako niewykorzystane hasła jedynie te, które zostały wprowadzone do systemu; nie odznacza tych, które zostały wysłane jedynie w zaproszeniu.

 

W oknie Wykorzystane hasła będą zapisywać się te, które już zostały użyte przez respondentów.

 

Film instruktażowy „Edycja projektu i pobieranie haseł jednorazowych”

 

W celu dodania jednorazowych haseł lub pobrania hasła z wcześniej już założonego projektu czy wygenerować nowe należy postępować w następujący sposób. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę (1) Projekty, następnie poniżej z listy wybrać (2) Analiza Indywidualna.

 

Następnie należy z lewej strony wybrać (1) projekt i przejść do zakładki (2) Dostęp, po czym wystarczy kliknąć przycisk (3) Edytuj znajdujący się w prawym dolnym rogu.

 

Włączenie haseł jednorazowych w utworzonym projekcie.

Po przejściu do edycji danych należy w polu Wymagaj hasła zaznaczyć opcję (1) Tak. Następnie w polu Ilość haseł (2) wpisać odpowiednią liczbę (można wygenerować o kilka więcej, aby mieć w zapasie) i kliknąć przycisk (3) Generuj hasła i na koniec przycisk (4) Zapisz.  [Więcej w części: Słownik pojęć -> Jednorazowe hasło]

 

Mając wygenerowane hasła można je skopiować i użyć.

Zużyte hasła, które zostały, będą sukcesywnie zapisywane w polu Wykorzystane hasła.

 

Zgoda RODO

Po utworzeniu projektu należy wypełnić zakładkę (1) Zgoda RODO poprzez kliknięcie przycisku (2) Edytuj.

 

Po wejściu w edycję można całkowicie wyłączyć zgodę poprzez odznaczenie boxa w polu (1) Pokaż EU zastrzeżenie. Rekomendujemy pozostawienie boxa zaznaczonego oraz odpowiednie uzupełnienie treści. W (2) wykropkowanych polach należy wprowadzić odpowiednie dane. Można zmodyfikować treść według potrzeb. Wprowadzenie zamian wystarczy zatwierdzić poprzez przycisk (3) Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

6. Wysyłanie zaproszeń i instrukcji do badania – treść, kluczowe elementy

Ważnym elementem jest odpowiednio przygotowana instrukcja dla respondenta. Zawsze powinien znaleźć się w niej link z adresem strony, gdzie umieszczony jest kwestionariusz do badania oraz odpowiedni kod dostępu zdefiniowany wcześniej w projekcie, pod którym mają pojawić się raporty i opcjonalnie jednorazowe hasła.

Jeśli projekt nie będzie zabezpieczony hasłami, można wtedy wysłać jedną instrukcję do kilku osób (znajdujący się tam kod dostępu jest uniwersalny). Jeśli projekt został utworzony z wybraniem opcji haseł jednorazowych należy wysłać wiadomość z innym hasłem dla każdej osoby. Jest to dodatkowa forma zabezpieczenia i pozwala uniknąć sytuacji, w której osoba niezaproszona wypełni kwestionariusz lub jedna osoba wypełni kwestionariusz dwukrotnie (w przypadku ustawień automatycznego generowania raportu spowodowałoby to pobranie punktów – niepotrzebny koszt).

Zaproszenie wysyłane jest z adresu email osoby obsługującej badanie/narzędzie, nie z platformy FinxS.

 

Poniżej znajdują się przykładowe instrukcje w dwóch wersjach językowych:

Wersja w języku polskim:

Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza Analizy Indywidualnej Extended DISC wg poniższej instrukcji:

 1. Prosimy wejść na stronę http://www.finxs.com/?int_lang=POL
 2. Wybrać swój język ojczysty
 3. Wprowadzić kod dostępu: POL-XXX (wielkimi literami)
 4. Wprowadzić jednorazowe hasło: (opcjonalnie)
 5. Wprowadzić swoje odpowiedzi zgodnie z instrukcją

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 8-10 minut.
Prosimy zarezerwować sobie czas i miejsce, w którym nikt nie będzie Państwu przerywał ani przeszkadzał.
Wypełniając kwestionariusz prosimy odnosić się do swoich zachowań w pracy.

 

Wersja w języku angielskim:

Please find the link below to the Extended DISC Personal Analysis

 1. Please go to website https://www.finxs.com/
 2. Select your native language
 3. Enter the Access Code: POL-XXX (in capital letters)
 4. Enter a one-time password: (optional)
 5. Enter your responses according to the instructions

Fulfilling the questionnaire should take approx. 8-10 minutes.
VERY IMPORTANT: Please make yourself comfortable. Do not allow anybody disturb you.
When answering please think about your typical behaviours at work.

 

 

Języki kwestionariusz Extended DISC

Burmańsi, Afrykański, Albański, Angielski (Afryka Południowa), Angielski (Australia), Angielski (Indie), Angielski (Irlandia), Angielski (Kanada), Angielski (Karaiby), Angielski (Nigeria), Angielski (UK), Angielski (US), Arabski, Baskijski, Bengalski, Bośniacki, Bułgarski, Chiński (Mainland), Chiński (Tajwan), Chorwacki, Czarnogórski, Czeski, Duński, Estoński, Filipiński, Fiński, Flamandzki, Francuski (Canada), Francuski (Francja), Francuski (Karaiby), Grecki (Cypr), Grecki (Grecja), Gujarati, Hebrajski, Hinduski, Hiszpański (Ameryka Łacińska), Hiszpański (Hiszpania), Hiszpański (Karaiby), Holenderski, Indonezyjski, Japoński, Kannada, Kataloński, Koreański, Kurdyjski, Litewski, Macedoński, Malajski, Maori, Marathi, Motu, Nepalski, Niemiecki (Austria), Niemiecki (Germany), Niemiecki (Szwajcaria), Norweski, Perski, Polski, Portugalski (Brazylia), Portugalski (Portugalia), Rosyjski (Azja centralna), Rosyjski (Rosja), Rumuński, Serbski, Sinhala, Szwedzki (Finlandia), Szwedzki (Szwecja), Słowacki, Słoweński, Tajski, Tok Pisin, Turecki, Ukraiński, Urudu, Wietnamski, Węgierski, Włoski, Łotewski.

 

Uwaga!
Na bieżąco można je sprawdzać wchodzą n a finxs.com podając swój kod dostępu / kod dostępu realizowanego przez nas projektu + ewentualnie hasło jednorazowe.

 

7. Wynik niewiarygodny / nieprawidłowy

Zdarza się, że w systemie pojawi się wynik niewiarygodny. [Więcej w części Słownik pojęć -> Wynik niewiarygodny]. Jest to sytuacja w której fizycznie raport nie pojawił się w systemie. Powody mogą być różne. Należy wtedy poprosić daną osobę o ponownie podejście do badania, ale nie można powtarzać go więcej niż dwa razy w krótkim odstępie czasu. Rekomenduje się wtedy powtórzenie go po minimum 3 miesiącach. Poniżej znajduje się szablon wiadomości, którą można przesłać do takiej osoby. W przypadku jeśli projekt zabezpieczony jest hasłami, należy przesłać także nowe, jednorazowe hasło.

 

 

Szanowna / Szanowny …..,

Dziękujemy za poświęcony czas oraz wypełnienie kwestionariusza. Bardzo nam zależy by wynik, który Pan / Pani otrzyma był klarowny i miarodajny. W pewnych sytuacjach wypełnienie kwestionariusza nie daje takiego rezultatu i tak też jest w tym przypadku. Powodem takiej sytuacji może być np.

 

Prosimy zatem o ponowne wypełnienie kwestionariusza pamiętając o zapewnieniu sobie odpowiednich warunków i otoczenia. Kwestionariusz najlepiej wypełnić szybko, spontanicznie i bez zastanowienia.

 Poniżej w wiadomości znajdzie Pani / Pan link oraz kod dostępu, na wypadek gdyby poprzedni e-mail się zagubił. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 1. Prosimy wejść na stronę http://www.finxs.com/?int_lang=POL
 2. Wybrać swój język ojczysty  
 3. Wprowadzić kod dostępu: POL-XXX (wielkimi literami)
 4. Wprowadzić jednorazowe hasło: (opcjonalnie)
 5. Wprowadzić swoje odpowiedzi zgodnie z instrukcją 

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 8-10 minut.
Prosimy zarezerwować sobie czas i miejsce, w którym nikt nie będzie Państwu przerywał ani przeszkadzał.
Wypełniając kwestionariusz prosimy odnosić się do swoich zachowań w pracy.

 

8. Generowanie raportu indywidualnego

Film instruktażowy „Pobieranie wyniku respondenta”

W celu wygenerowania raportu z systemu należy mieć odziedziczony wzór raportu, założony projekt oraz punkty na koncie FinxS.

 

Z menu na górze strony należy wybrać zakładkę (1) Baza danych, a następnie z rozwiniętej listy pozycję (2) Baza osób.

 

Następnie należy przejść w lewy górny róg do menu (1) Analiza Indywidualna, rozwinąć listę dostępnych projektów i (2) wybrać projekt, z którego ma być pobrany raport danej osoby.

 

Po wybraniu projektu pojawi się lista osób, które wypełniły kwestionariusz, a także informacja czy wynik jest (1) wiarygodny. W celu wygenerowania raportu wystarczy wybrać osobę zaznaczając (2) box po lewej stronie przy danym nazwisku, dodatkowo (3) zaznaczona osoba pojawi się nad tabelą z wynikami, na koniec wystarczy kliknąć przycisk (4) Drukuj PDF znajdujący się z lewej strony nad lub pod tabelą.

 

Pojawi się wtedy okno, w którym należy wybrać (2) Raport, (3) Język raportu oraz (4) Sposób wysłania, czyli formę pobrania. Pole (1) Narzędzie pozostaje bez zmian jako Analiza Behawioralna. Poniżej szczegóły dotyczące poszczególnych pól. Na dole widoczne jest (5) imię i nazwisko wybranej osoby.

 

POLE: RAPORT

Aby wybrać raport należy rozwinąć listę w polu (1) Raport i zaznaczyć ten, który ma być wygenerowany – np. (2) Mój potencjał i talenty – raport indywidulany.

Aby wybrać raport wystarczy kliknąć przycisk Wybierz raport.

Następnie kliknąć w (1) strzałkę przy folderze z raportami i (2) zaznaczyć raport (nazwa podświetla się na różowo). W celu zapisania zmian wystarczy kliknąć przycisk (3) Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

 

POLE: JĘZYK

Następnie należy wybrać język raportu. Rozwijamy listę klikając w pole (1) Język i zaznacz (2) jeden z dostępnych (do wyboru wersje w języku polskim i angielskim).

 

POLE: SPOSÓB WYSYŁANIA

Dostępne są opcje dwie opcje pobrania raportu: pobranie w formie PDF na komputer użytkownika lub przesłanie za pomocą wiadomości e-mail (również w PDF).

Pobierz PDF – należy pozostawić bez zmian czyli (1A) Pobierz PDF. W celu potwierdzenia wyboru wystarczy kliknąć w lewym dolnym rogu przycisk (2) OK. Raport pojawi się jako pobrany plik w lewym dolnym rogu ekranu.

 

Wyślij email – w polu (1) Sposób wysyłania należy wybrać opcję (B) Wyślij email, a następnie uzupełnić pola (C) DO, DW, UDW według potrzeb. W celu potwierdzenia wyboru wystarczy kliknąć w lewym dolnym rogu przycisk (2) OK. Raport zostanie przesłany na wskazany/e adres/y email.

 

Jeżeli raport jest generowany po raz pierwszy, w polu (1) PUNKTY przy pozycji (A) Analiza Indywidualna pojawi się wartość (C) 10. Oznacza to, że system pobierze z dostępnej puli użytkownika 10 punktów.
Dla tego samego wyniku można generować ponownie kolejne raporty np. inny rodzaj raportu lub raport w innym języku, wtedy system pokaże w tym miejscu 0. Oznacza to, że nie jest to opcja płatna i punkty nie zostaną pobrane.

 

W celu wygenerowania raportu międzynarodowego procedura jest taka sama – z tą różnicą, że do wyboru jest wiele języków.

 

9. Grupowe pobieranie raportów indywidualnych

Należy przejść ścieżkę analogiczną jak przy generowaniu raportu zespołowego, czyli Baza danych -> Baza osób -> Analiza indywidulana -> Projekt -> zaznaczenie osób -> Drukuj PDF

 

Kolejne pola wystarczy uzupełnić zgodnie z potrzebami i zatwierdzić wszystko klikając przycisk OK.

 

 10. Generowanie raportu zespołowego

Film instruktażowy „Generowanie raportu zespołowego”

 

Raport zespołowy powstaje w oparciu o wyniki indywidualne. W celu wygenerowanie raportu zespołowego  należy wejść w zakładkę (1) Baza danych, następnie (2) Baza osób. [Więcej w części Słownik pojęć -> Raport zespołowy/Analiza Zespołu].

 

Następnie należy przejść w lewy górny róg do menu (1) Analiza Indywidualna, rozwinąć listę dostępnych projektów i (2) wybrać projekt, z którego ma być pobrany raport.

 

Po wybraniu projektu pojawi się lista osób, które wypełniły kwestionariusz, a także informacja czy wynik jest (1) wiarygodny. W celu wygenerowania raportu wystarczy wybrać osoby zaznaczając (2) box po lewej stronie przy danym nazwisku, lista (4) zaznaczonych osób pojawi się nad tabelą z wynikami, a następnie kliknąć przycisk (3) Drukuj PDF znajdujący się z lewej strony na dole lub na górze.

 

Podobnie jak przy generowaniu raportu indywidualnego tu również pojawi się okno z opcjami do wyboru.

 

 1. Typ PDF – należy wybrać Raport wieloosobowy
 2. Raport – należy wybrać raport 2019_Mój zespół_raport zespołowy. Po jego wybraniu na dole pojawia się informacja o Punktach pobieranych z konta dla każdej z wybranych osób oraz pozycja Pełny koszt. Jeśli raport danej osoby został wcześniej wygenerowany, koszt uwzględnienia jej w raporcie zespołowym wynosi 0 punktów. Jeśli któraś z wybranych osób nie miała wcześniej generowanego raportu wówczas system pobierze 10 punktów za każdą z takich osób przy generowaniu raportu zespołowego.
 3. Język – do wyboru polski lub angielski
 4. Sposób wysłania – PDF lub Email -> identycznie jak przy raporcie indywidualnym. Przy wybraniu opcji Email rozwijają się pola DO, DW, UDW.
 5. Nazwa zespołu – należy uzupełnić nazwą zespołu np. Zespół obsługowy
 6. Organizacja – należy uzupełnić nazwę organizacji / firmy
 7. Wybrane osoby
 8. OK – przycisk zatwierdzający, należy go kliknąć, gdy wszystkie pola są uzupełnione i raport może zostać wygenerowany

 

 

Dziękujemy

Przewiń do góry

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


  Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska