Polityka Prywatności


Polityka prywatności i plików cookies

Polityka określa zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony https://www.extended.tools/ [Serwisu] oraz https://www.facebook.com/ExtendedToolsPolska [Fanpage] oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników.

Właścicielem oraz administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu i Fanpage jest Extended Tools Polska sp. z o.o. sp. k. w Warszawie, ul. Renesansowa 41/13, 01-905 Warszawa, dalej [Usługodawca]. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach Serwisu i Fanpage.

 

Informacje o zbieraniu danych zgodnie z art. 13 RODO:

 

Jak skorzystać ze swoich praw przysługujących na mocy RODO?
Korespondencyjnie pisząc list na adres Usługodawcy lub mailowo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@extended.tools

 

Narzędzia analityczne, śledzące, pliki cookies

 

Własne Usługodawcy

Są wykorzystywane w celu zapewnienia logowania do Akademii Wiedzy (przechowywanie sesji).

 

Google Analitics
Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie:

 

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania reklam oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników.

Sprzeciw na wykorzystywanie Google Analitics:

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Adform

Polityka prywatności Google Adform: site.adform.com/privacy-policy/de

Adform jest wykorzystywany w Serwisie w celu tzw. rozpoznania użytkownika, profilowania i wyświetlania mu wybranych reklam. Narzędzie wyświetla użytkownikowi reklamę Usługodawcy, a następnie odnotowuje informację, czy „kliknął” w reklamę.

Dane gromadzone przez narzędzie:

Sprzeciw na wykorzystywanie Google Adform:

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Należy także zablokować korzystanie z plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, a także usunąć już zainstalowane cookies.

 

Hotjar

Hotjar jest wykorzystywany w Serwisie w celu monitorowania oraz zapisu zachowania użytkownika w Serwisie.

Dane gromadzone przez narzędzie:

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Sprzeciw na wykorzystywanie Hotjar:

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

 

Linkedin

Pozwala śledzić konwersję z płatnych kampanii reklamowych Usługodawcy prowadzonych na Linkedin.

Zasady działania usługi: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67514

Sprzeciw na wykorzystanie usługi:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

 

Hubspot

Umożliwia ocenę konwersji z wizyty użytkownika na stronie, związanej z podjętymi przez niego decyzjami (co zostało wyświetlone, co zostało pobrane).

Polityka prywatności: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy

Sprzeciw na wykorzystanie danych: https://privacyportal.onetrust.com/webform/9fd092df-0b2a-4194-89f1-820b83267af4/13da1ce4-8542-4d34-a84c-379495aa666c

 

Facebook

Tzw. Pixel Facebooka, wykorzystywany jest w ramach płatnej reklamy na Facebooku. Pozwala rozpoznać, które osoby odwiedziły stronę dzięki reklamie, którą wyświetliły na Facebooku. Serwis oraz Facebook wykorzystują pliki cookies oraz mechanizmy śledzące użytkowników. Gdy przeglądasz zawartość Serwisu (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany do Facebooka, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Blokowanie cookies oraz innych mechanizmów śledzących

W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies Usługodawcy oraz zewnętrzne (tzn. należące do partnerów Usługodawcy). Pliki cookies mają za zadanie zapamiętanie decyzji Użytkownika, np. zapisanie się na newslettera, zaakceptowanie polityki prywatności, aby serwis nie musiał prosić o powtórzenie tych czynności przy kolejnych wizytach.

Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć lub ograniczyć możliwość propagowania plików cookies poprzez Serwis w jego urządzeniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu lub niektórych jego funkcji w takiej sytuacji. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.

 

Polityka prywatności dla użytkowników Fanpage

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ExtendedToolsPolska. Gdy Użytkownik przegląda jej zawartość przetwarzane są jego dane osobowe przez Usługodawcę oraz Facebook.

Zasady wykorzystania danych przez Facebook znajdują się w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage jego dane są także wykorzystywane przez Usługodawcę.

 

Jakie dane są zbierane?

Strona służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu z Usługodawcą. Podczas wizyty na Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o tej wizycie. Poprzez udostępniony Usługodawcy panel administratora widzi on informacje statystyczne o wizytach na jego Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc mi dopierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy Użytkownik zobaczy reklamę Usługodawcy decyduje Facebook. Usługodawca widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
Usługodawca widzi także Twoje komentarze oraz reakcje, ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika oraz skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez dostępny w Facebook komunikator.

 

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli Użytkownik postanowi korzystać z usług Usługodawcy, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

 

Prawa Użytkownika Fanpage

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.

W każdej chwili można złożyć skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie facebook Usługodawca wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności Użytkowników Fanpage.
 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca ze współadministrowania:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 5. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób działających w imieniu kontrahentów

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Extended Tools Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
  przy ul. Renesansowa 41/13, 01-905 Warszawa
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować
  się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora
  Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@extended.tools.
 3. Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od
  kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień
  umownych/zlecenia (dane kontaktowe).
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  – analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną
  korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie
  przepisów kodeksu cywilnego oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest
  ułatwienie realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
  – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed
  tymi roszczeniami, a także w celach związanych z koordynowaniem i realizowaniem umowy w
  ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji
  podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 5. Jeżeli Pani/a nie przekazywał swoich danych bezpośrednio Administratorowi, zostały one mu
  udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez
  podmiot w imieniu, którego Pan/i działa.
 6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
  otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom,
  operatorom pocztowym, kancelarii prawnej, firmom doradczym, biuru rachunkowemu, podmiotom
  zapewniającym wsparcie IT, w związku ze świadczeniem usług na rzecz Administratora.
 7. Dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu (o ile możliwe będzie zrealizowanie
  sprzeciwu) lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiązań biznesowych i
  obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rozliczeniem umowy, jednak nie
  dłużej niż 5 lat po roku ustania umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być
  przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
  (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze
  przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i
  nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych
  do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie
  będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy
  wystawienia faktury.

 

Zmiany polityki prywatności
Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska