Extended DISC Analiza Indywidualna


#rozwijajtalenty

Analiza indywidualna

Analiza Indywidualna Extended DISC dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania respondenta, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup.

Zobacz przykładowy raport

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje:

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje:

 

  • naturalny styl zachowania oraz styl komunikacji
  • sposób podejmowania decyzji
  • mocne strony respondenta, jego potencjał i talenty
  • co motywuje, a co demotywuje daną osobę
  • wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą

Wybrane raporty indywidualne Extended DISC"Mój potencjał i talenty"

Podstawowy raport, który w sposób kompleksowy pokazuje styl zachowania i komunikacji respondenta, jego mocne strony, co go motywuje i demotywuje w pracy

„Mój styl zarządzania”

Raport dedykowany osobom na stanowiskach kierowniczych lub tym, co planują na nie przejść i chcą poznać swoje umiejętności menedżerskie oraz potencjał do bycia menedżerem

"Ja i stres"

Raport zawiera indywidualne wskazówki co do redukcji nadmiernego stresu, pomaga głębiej zrozumieć jego przyczyny oraz zachowania człowieka pod jego wpływem

Raporty rekrutacyjne

Narzędzie umożliwia tworzenie własnych raportów rekrutacyjnych z wykorzystaniem gotowych profili stanowisk, co znacząco ułatwia selekcję i dobór pracowników.

Zobacz przykładowy raport Analizy Indywidualnej

Wypełnij poniższy formularz
aby pobrać przykładowy raport


Korzystanie z narzędzia jest możliwe po uzyskaniu certyfikatu Konsultanta Extended DISC.

Zobacz najbliższe terminy szkoleń certyfikacyjnych.

Użytkownicy o nas

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results

Coraz mocniej widoczny jest zmierzch ery „dawki inspiracji” podczas szkoleń. Inspiracji, która nieutrwalona narzędziem wdrożeniowym najczęściej umyka w ciągu kilku dni po szkoleniu. Aby zapobiec „erozji” praktycznych umiejętności po szkoleniu warto skorzystać z „wirtualnego coacha”, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji, jednocześnie gani z zaniechania i wspiera sukcesy. Dzięki takim rozwiązaniom jak Mindmarker i 7 Zasad Training Reinforcement efektywność szkolenia wzrasta a zmiany mają charakter trwały.

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results
Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.

Pracujemy, komunikujemy się, czytamy… coraz więcej czasu spędzamy z naszymi urządzeniami mobilnymi. Wystarczy spojrzeć wokół. Książka 7 Zasad Wzmacniania Efektów Szkoleń pozwala lepiej projektować programy rozwojowe, a bazująca na tych zasadach aplikacja Mindmarker pozwala uczyć się i utrwalać zdobytą wiedzę kiedy tylko znajdziemy chwilę. W metrze, tramwaju, nawet w domu jest zawsze pod ręką. Przetestowałam sama oraz pracując z grupami. Sukces w nauce na wyciągnięcie ręki, przy tym sama przyjemność. Polecam!

Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.
Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Badanie stylów zachowań

Każde środowisko pracy jest inne. Nawet jeśli istnieją podobieństwa między poszczególnymi firmami, organizacje te składają się z ludzi, posiadających różne osobowości. W wielu przypadkach określenie predyspozycji pracowników może być kluczem do lepszych relacji w miejscu pracy, sprawnego rozwiązywania konfliktów i motywacji do samorozwoju. Doświadczone organizacje wykorzystują w tym celu potężne, a przy tym niezwykle proste narzędzie, jakim jest badanie stylów zachowań Extended DISC. Jest to analiza indywidualna, która polega na wykonaniu przez pracownika kwestionariusza, którego wynik generowany jest automatycznie i dostarcza praktycznych informacji. Można je wykorzystać w rekrutacji, budowaniu zespołów itp.

Jak badanie predyspozycji pracowników może wpływać na organizację?
Rozumiejąc czyjeś style zachowań, możemy podjąć działania w celu umieszczenia tej osoby w środowisku, w którym poczuje się komfortowo, podejść do niej w sposób, na który zareaguje pozytywnie oraz lepiej zrozumieć i przewidzieć jej decyzje. Analiza Indywidualna pozwala dostrzec, jak unikalne style zachowania wpływają na codzienne działania pracowników, komunikację z innymi czy zdolność do unikania konfliktów.

Organizacje wykorzystujące badanie stylów zachowań odnoszą korzyści związane przede wszystkim z lepszą komunikacją między pracownikami. Stosując sprawdzone narzędzie, można uniknąć wielu nieporozumień, zoptymalizować czas trwania spotkań roboczych, ograniczyć konflikty oraz podnieść efektywność zespołów. Ostatecznie prowadzi to do większej produktywności, a co za tym idzie – również lepszych wyników finansowych.

Raporty stylów zachowań pozwalają wyciągnąć wnioski i wdrożyć działania, dzięki którym pracownicy rozwijają swoje talenty. Warto także podkreślić, że nasza analiza w żaden sposób nie dzieli zatrudnionych osób na gorszych lub lepszych. Każdy wynik analizy jest dobry, a każdy styl zachowania może prowadzić do sukcesów.

W jaki sposób można wykorzystać badania i raporty stylów zachowań?
Badanie predyspozycji pracowników za pomocą Analizy Indywidualnej stosuje się w wielu obszarach. Jest ono przydatne w procesach rekrutacyjnych, podczas których można sprawdzić, czy wybrany kandydat będzie pasował do reszty zespołu i kultury firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by precyzyjnie określić, jakiego typu osoby potrzebuje w danej chwili organizacja.

Badanie stylów zachowań będzie miało również duże znaczenie w prowadzeniu indywidualnego rozwoju pracownika. Przyda się w przypadku dopasowywania do jego potrzeb wszelkiego rodzaju szkoleń, sesji doradczych czy coachingowych. Z pomocą Analizy Indywidualnej Extended DISC można także rozwijać liderów organizacji oraz określać, jaki rodzaj komunikacji wpływa na wzrost efektywności danego zespołu.

Co to jest Extended DISC?

Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model nawiązuje do teorii Carla Gustava Junga i jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.
Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 15 lat w ponad 1 300 organizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska