Budowanie zaangażowania

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

5 sposobów na budowanie zaangażowania w zespole z pomocą raportów Extended DISC

 • Tagi:

W ostatnim czasie słyszymy od menedżerów, że super kreatywne i zaangażowane zespoły są jak Yeti (wszyscy o nich mówią, ale nikt ich nie spotkał). Może nie jest aż tak źle, jednak coś jest na rzeczy. O powodach niższego zaangażowania ludzi w organizacjach napisano ostatnio wiele, dlatego ten tekst będzie poświęcony sposobom radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Dlaczego warto budować zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników odzwierciedla to, jak szybko i jak dobrze są w stanie wykonywać swoje codzienne obowiązki. Dlatego korzyść z zaangażowanych pracowników jest jasna – firma może dzięki nim osiągać lepsze wyniki i budować swoją pozycję rynkową. Jest to więc sposób realizowania powierzonych zadań. Budowanie zaangażowania pracowników ma więc ogromne znaczenie dla powodzenia realizacji założeń biznesowych przedsiębiorstwa. Niska aktywność pracowników odbija się negatywnie na wszystkich aspektach funkcjonowania firmy, a w skrajnych wypadkach może być przyczyną problemów operacyjnych czy groźnych wypadków.

Ponadto zaangażowanie pracowników jest również mocno powiązane z ich satysfakcją z wykonywanych zadań. To nie tylko sposób na uzyskiwanie lepszych wyników w firmie czy budowanie przyjaznego miejsca pracy. Zaangażowanie pracowników sprawia, że wszystkim wykonuje się swoje zadania lepiej i chętniej. To świetny motor napędzający rozwój każdej osoby, a co za tym idzie – samej firmy.

Przyczyny braku zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników wpływa na efektywność organizacji czy atmosferę pracy, to przyczyna jego braku jest zdecydowanie bardziej złożona. Powodami braku można poznać poprzez badania zaangażowania pracowników, którzy mogą dać takie odpowiedzi:

 • nadmierne/niejasne procedury,
 • brak zaufania do kadry menedżerskiej,
 • niewłaściwy, apodyktyczny styl zarządzania,
 • tłumienie inicjatyw pracowniczych,
 • brak możliwości rozwoju zawodowego,
 • przeładowanie obowiązkami,
 • niskie, nieadekwatne wynagrodzenie,
 • brak wspólnego celu dla całej organizacji, błądzenie po omacku,
 • kiepska komunikacja,
 • zła atmosfera pracy,
 • oczekiwanie perfekcjonizmu.

Zaangażowanie pracowników z pomocą Extended DISC – zobacz tych 5 sposobów

Nawet jeśli uda nam się zbudować zaangażowany zespół, to nie jest to czymś trwałym i danym na zawsze. Zaangażowanie zespołu warto pielęgnować i zabiegać o nie. Poniżej przedstawiamy 5 sposobów na budowanie zaangażowania w zespole z pomocą raportów Extended DISC.

 1. Zwiększanie samoświadomości
 2. Pobudzanie empatii i docenianie różnorodności
 3. Budowanie otwartości i zaufania
 4. Personalizacja komunikacji i motywacji oraz dopasowanie do zadań
 5. Praca ze stresem

Opisując te sposoby, będziemy nawiązywać do stosowanych przez nas metodologii oraz narzędzi Extended DISC. Jeśli nie spotkaliście się wcześniej z tym podejściem, więcej można przeczytać tutaj lub obejrzeć kilka krótkich video.

Sposób 1: Zwiększanie samoświadomości – bo zaangażowani pracownicy to świadomi pracownicy!

Zwiększanie samoświadomości to m.in. dowiadywanie się o swoich mocnych i słabych stronach. To zdawanie sobie sprawy z tego jakim potencjałem się dysponuje i jak ten potencjał można wykorzystać w zespole. Znajomość swoich mocnych i słabych stron daje poczucie pewności i pewnej ulgi, że nie muszę już się lękać, że ktoś odkryje moją słabość. Bo ja już ją zaadresowałem, np. delegowałem tego typu zadania lub zacząłem pracę nad sobą. Pozwala to angażować pracowników w działania, które mają dla nich głęboki sens.

Jak działa odkrywanie swojej samoświadomości z Extended DISC?

Zapraszamy członków zespołu do wypełnienia krótkiego kwestionariusza (online) Analizy Indywidualnej Extended DISC. Na bazie udzielonych odpowiedzi / reakcji respondenta na zaproponowane wybory, zaawansowany algorytm generuje indywidualny raport dla każdej osoby zawierający m.in. :

– opis modelu Extended DISC

– ogólną charakterystykę stylu zachowania

– listę kluczowych motywatorów / demotywatorów

– preferowany styl komunikacji / styl podejmowania decyzji

– najbardziej i najmniej komfortowe zadania

– treści dedykowane dla potrzeb wybranego zespołu, czy organizacji np. moje predyspozycje na tle wybranych kluczowych kompetencji

– opcjonalnie: przyczyny, objawy i sposoby obniżania stresu u respondenta

Członkowie zespołu otrzymują swój raport podczas indywidualnej sesji lub podczas warsztatów zespołowych z certyfikowanym specjalistą.

Przykład raportu indywidualnego Extended DISC:

 

Przykładowy raport Extended DISC

Efektem zastosowania Extended DISC w kontekście zaangażowania pracowników jest najczęściej:

– odczucie AHA, już teraz rozumiem, (dlaczego zareagowałem w dany sposób na ostatnią sytuację, dlaczego niektóre zadania wykonuję z ochotą, a inne odkładam, mam z niektórymi osobami lepszy, a innym groszy kontakt)

– dobra baza do rozmowy ze współpracownikiem / przełożonym / coachem / mentorem o wzajemnych relacjach / motywatorach / zakresie zadań / rozwoju / karierze itp.

– bardziej świadome wykorzystywanie swoich mocnych stron na co dzień i w działaniach rozwojowych

Sposób 2 – Pobudzanie empatii i docenianie różnorodności

Edukując zespół na temat Modelu Extended DISC, zawsze podkreślamy, że każdy z czterech głównych stylów zachowania w nim przedstawiony oraz ich kombinacje, są jednakowo dobre. Każdy ma swoje mocne strony i potencjalne ograniczenia. Uczymy jak rozpoznawać główne style zachowania oraz jak dostosować styl komunikacji do wybranych osób, tak żeby nasz komunikat dotarł skutecznie lub był motywujący. Wiele badań i nasza praktyka potwierdza, że różnorodność w zespole (w tym na preferowanym poziomie stylów zachowań) pozytywnie wpływa na kreatywność proponowanych rozwiązań oraz skuteczne ich wdrażanie.

Poniżej kilka przykładów jak zwiększać skuteczność komunikacji:

Jak komunikować się z innymi Extended DISC

Sposób 3. Budowanie otwartości i zaufania

Wiele teorii i modeli dotyczących efektywnej pracy zespołowej podkreśla istotny wpływ zaufania oraz otwartości na zaangażowanie w zespole. Naszym zdaniem, świetnym sposobem na budowanie zaangażowania w zespole poprzez stymulowanie otwartości i zwiększanie zaufania są warsztaty zespołowe (na sali lub online) oparte o wyniki analiz Extended DISC.

Podczas takich warsztatów zazwyczaj rekomendujemy następujące moduły:

– Kontrakt, seria ćwiczeń otwierających, pozwalających zbudować dobrą atmosferę, lepiej się poznać, doświadczyć wspólnej pracy, ew. pokazać rożne strategie realizacji wybranego zadania przez osoby o innych stylach zachowań w modelu Extended DISC.

– Wprowadzenie do teorii ludzkiego potencjału oraz stylów zachowania wg Extended DISC

– Praktyczne wskazówki jak pracować ze swoim wynikiem analizy Extended DISC

– Moderowane dyskusje w gronie zespołu na temat wzajemnych oczekiwań i preferowanych stylów komunikacji

– Wspólna analiza behawioralnej mapy zespołu – oraz uzgodnienie działań usprawniających współpracę.

Podczas dyskusji często liderzy lub członkowie zespołów uświadamiają sobie np., że ostatnie konflikty niekoniecznie były spowodowane sporem merytorycznym, a raczej różnicami behawioralnymi wpływającymi na postrzeganie tematu.

Np. poniższa behawioralna mapa zespołu była podstawą do dyskusji na warsztacie zorganizowanym w sytuacji nasilonego konfliktu między nowym szefem zespołu, a w zasadzie większością zespołu.

Mapa zespołu Extended DISC

Warsztaty oraz mapa pozwoliły temu zespołowi zdystansować się od bieżącej sytuacji i zwrócić uwagę, że istotą konfliktu w tym przypadku nie były kwestie merytoryczne, a wzajemne niedostosowywanie stylu komunikacji do potrzeb / oczekiwań drugiej strony. W efekcie przeznaczono dodatkowy czas i przestrzeń na rozmowę o wzajemnych oczekiwaniach oraz uzgodniono nowe zasady współpracy w zespole, a atmosfera znacząco się poprawiła.

Dodamy jedynie, że behawioralne mapy zespołu mogą być generowane w różnych wersjach. Mogą to być zarówno mapy anonimowe, koncentrujące się na strukturze i kulturze pracy całego zespołu lub imienne pomocne przy analizie dopasowania do zadań.

Sposób 4 – Personalizacja komunikacji i motywacji oraz dopasowanie do zadań

W dzisiejszych czasach truizmem byłoby pisanie, iż nowe pokolenia na rynku pracy oraz nowoczesne trendy w przywództwie i zarzadzaniu wymagają od liderów personalizacji komunikacji i motywacji, czy też „pracownikocentryzmu”. Naszym zdaniem, niezależnie od pokolenia, warto i należy dostosowywać sposób komunikacji i motywowania do potrzeb wybranego członka zespołu. Co więcej, warto pójść dalej i zweryfikować, czy dana osoba rzeczywiście w swojej obecnej roli ma szansę wykorzystywać swój potencjał i swoje mocne strony, czy raczej codziennie walczy ze sobą by wykonywać zadania, których nie lubi lub w sposób, który jej nie odpowiada.

Taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi do obniżenia zaangażowania, wypalenia czy rezygnacji ze współpracy (po którejkolwiek ze stron). Innymi słowy, zaangażowanie pracowników odczuwających niedopasowanie będzie znaczna i poważna w konsekwencjach.

Czasami nawet drobna modyfikacja zakresu obowiązków danej osoby, pozostawienie jej więcej swobody w decydowaniu jak wykonywać pracę lub wymiana części obowiązków / zadań / roli z inną osobą w zespole (job crafting) pozwala osiągnąć radykalny wzrost zaangażowania.

Sposób 5 – Praca ze stresem

Jak wiemy, stres jest zabójcą kreatywności i zaangażowania. Nadmierny i długotrwały stres może być przyczyną wielu chorób, a w konsekwencji też wpływać na obecność członka zespołu w firmie.

Wybrane strony z raportów Extended DISC pozwalają zidentyfikować najczęstsze przyczyny stresu u danego członka zespołu.  Wskazują na typowe objawy stresu oraz zawierają wskazówki jak na nie reagować.

Oto przykład:

 

Raporty zespołowe przy wsparciu doświadczonego, certyfikowanego konsultanta Extended DISC pozwalają też na identyfikację pewnych stresogennych czynników na poziomie zespołu. Na bazie pogłębionej analizy tzw. specjalnych profili członków zespołu, możemy antycypować wyzwania związane np. z brakiem jasnych celów, nadmierną kontrolą, poczuciem presji itp.  Możemy też zaplanować działania przeciwdziałające tym ryzykom. Budowanie zaangażowania pracowników jest możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje Extended DISC.

Mamy nadzieję, że praktyki opisane w tym tekście okażą się dla Państwa inspirujące. Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o tym temacie w większych szczegółach – zapraszamy do kontaktu z nami: info@extended.tools

 • Data: 06.12.2021
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska