Feedback 360


Badaj kompetencje

Analiza indywidualna pracownika

Feedback 360º to narzędzie internetowe pozwalające na ocenę kompetencji danego pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, współpracowników, czy podwładnych), jak i przez niego samego. Pozwala zrealizować badanie w całości online, automatycznie i z zapewnieniem całkowitej poufności osobom oceniającym.

Ocena kompetencji pracownika

Jeżeli poszukujesz platformy, która zapewni Ci narzędzia do oceny kompetencji swojego zespołu, Extended Tools Polska to odpowiednie miejsce. Znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, w tym sposoby na zbadanie potencjału oraz zaangażowania pracowników. Dostarczamy zainteresowanym najnowsze rozwiązania, które mogą znacząco poprawić wyniki zespołu. Jedno z nich to badanie 360 stopni, wykorzystywane do pomiaru oraz analizy kompetencji kadry menedżerskiej.

Na czym polega badanie 360 stopni?

Dzięki naszemu narzędziu HR możesz ocenić potencjał swojego zespołu menadżerów lub pojedynczego pracownika. To rewelacyjny sposób na zbadanie kompetencji osób kierujących zespołem. Badanie kompetencji upewni Cię, czy mają odpowiednią motywację, a przede wszystkim umiejętności do efektywnego zarządzania pracownikami. Jeśli tak – doskonale! Jeśli jednak wyniki wykażą, że w pewnych obszarach powinni przyłożyć się bardziej, otrzymasz informację zwrotną, która pomoże Ci zoptymalizować ich pracę.

Badanie 360 stopni umożliwia dokonywanie oceny z różnych perspektyw: samego menedżera, jego podwładnych, współpracowników oraz przełożonego. Ma to za zadanie określić stopień zaawansowania kluczowych kompetencji niezbędnych na tego typu stanowiskach. Wyróżnić można między innymi analizę umiejętności działania pod presją czy zdolności szybkiego podejmowania decyzji. Ocenie podlega również kwestia ustalania priorytetów – szeregowania zadań pod względem ich ważności. Oprócz tego znaczenie dla badania ma konsekwentne postępowanie pracownika, jeśli chodzi o realizację powierzonego zadania oraz jego monitorowanie. Dodatkowo ankieterzy mogą wziąć pod uwagę kryteria, takie jak zdolność kontrolowania swoich emocji, empatia czy umiejętność współpracowania z grupą.

Badanie kompetencji on-line

Dzięki zaawansowanemu, a zarazem bardzo prostemu w obsłudze narzędziu, jakim jest badanie 360 stopni, można sprawdzić samego siebie, a także innego członka zespołu. Nowoczesna technologia pozwala na przeprowadzenie ankiety on-line. Badany uzupełnia ją samodzielnie, odpowiadając na szereg pytań. W kolejnym kroku każdy z pracowników wypełnia tę samą ankietę przy zachowaniu pełnej anonimowości. Innymi słowy, menedżer ocenia sam siebie, a następnie zostaje poddany ocenie swojego zespołu. Przełożony widzi wyniki natychmiast, może je porównać oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Wirtualna ocena kompetencji pracownika daje osobom uzupełniającym ankietę pewność, że ich dane pozostaną poufne. Mogą więc bezpiecznie opracować potrzebny feedback, a przede wszystkim stworzyć zestaw wiarygodnych danych. W tego typu projektach gwarancja poufności bezpośrednio przekłada się na szczerość. Jak wykazały wcześniejsze badania*, gdy uczestnicy podejrzewali, że mogą zostać zidentyfikowani (lub gdy ankieta nie była anonimowa), ocena ich menedżera była wyższa. Przekłamanie wyników miało na celu uniknięcie nieprzyjemności związanych z wystawieniem przełożonemu niskich not.

Ankieta znacząco wspomaga współpracowników oraz menedżerów w dalszym rozwoju. To niezmiernie przydatne narzędzie również dla przełożonego, który w oparciu o otrzymane informacje zwrotne ustala dalszy plan działania.

Badanie 360 stopni a plan rozwoju pracownika/ków

Wyniki badania 360 stopni mają wpływ na ścieżkę kariery ocenianego menedżera. Jeśli dana osoba rokuje, jej przełożony ma wiele możliwości. Może skierować ją na szkolenie, w trakcie którego wypracuje lub udoskonali pożądane umiejętności. Podnoszenie kwalifikacji może przybrać formę długofalowego szkolenia albo krótkiego, intensywnego kursu. Kolejne rozwiązanie to przekierowanie menedżera do innego działu bądź na inne stanowisko.

Jeżeli dostarczony feedback utwierdził Cię w przekonaniu, że badany ma potencjał, ale wymaga poszerzenia wiedzy w jakimś zakresie, zainwestuj w rozwój pracownika/ków. Niejednokrotnie praca nad kompetencjami menedżerskimi członka kadry opłaca się o wiele bardziej niż wdrażanie zupełnie nowej osoby. Na dłuższą metę przynosi więcej korzyści, ponieważ ankietowany musi jedynie udoskonalić swoje umiejętności, a nie uczyć się od podstaw.

Badanie 360 stopni – korzyści

Do największych zalet proponowanego narzędzia należy możliwość posłużenia się nim przez otoczenie badanej osoby – jego przełożonych, współpracowników bądź podwładnych – oraz przez nią samą. Profity, które może czerpać z badania pracodawca, to przede wszystkim polepszenie jakości pracy zespołu oraz zwiększenie jego motywacji. Analiza wyników buduje podłoże do poprawy komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Kolejny atut audytu to możliwość stworzenia zaangażowanego zespołu o wysokich kwalifikacjach. Ocena kompetencji pracownika dokonywana cyklicznie daje przełożonym szansę na monitorowanie zmian w jego zachowaniu, podejściu do obowiązków, relacji w grupie itp.

Przeprowadzenie badania 360 stopni umożliwia pracodawcom zdobycie wiedzy przydatnej przy ocenach okresowych pracowników. Pozwala im na użycie jej przy tworzeniu projektów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb swojego zespołu. Oprócz tego buduje pozytywny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa skupionego na poprawnych relacjach na linii przełożeni-pracownicy.

Uczestnictwo w badaniu niesie szereg korzyści również badanemu. Podstawowa zaleta to otrzymanie od otoczenia informacji, których mógłby nie zdobyć w inny sposób. Dowiaduje się, jak postrzegają go współpracownicy oraz szefostwo. Może poprawić komunikację oraz jakość pracy. Poznaje swoje mocne strony oraz obszary, które powinien udoskonalić. Między innymi, otrzymuje dostęp do ocen swojego zachowania w różnych sytuacjach, dzięki czemu może je porównać oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ma szansę wykorzystać zdobyte dane do samorozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego.

* Źródło: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/w-kregu-kompetencji-fakty-i-mity-oceny-360-stopni/

Zobacz przykładowy raport Feedback 360

Wypełnij poniższy formularz
aby pobrać przykładowy raport


Do czego wykorzystać Feedback 360?

Do czego wykorzystać Feedback 360?

1

Feedback  360 to elastyczne narzędzie, można je dopasować do potrzeb danej organizacji, wykorzystując jej własny zestaw kompetencji. Wykorzystywana jest najczęściej do wspierania takich działań jak:

  • budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników
  • długofalowe programy szkoleniowe i pomiar ich efektów
  • coaching
Jak działa Feedback 360?

Jak działa Feedback 360?

2

Feedback 360 może być zastosowany w każdej sytuacji, w której informacja zwrotna od innych jest pomocna w doskonaleniu działań pracowników, zespołów i organizacji.

Mamy wiele możliwości modyfikowania treści kwestionariuszy oraz kształtu końcowych raportów np.:

  • Możliwość budowania skali odpowiedzi wg potrzeb klienta
  • Różne sposoby graficznej prezentacji wyników w raporcie końcowym
  • Możliwość zestawiania wyników i graficznej prezentacji kilku osób

Użytkownicy o nas

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


    Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska