Badania Ankietowe


Łatwo zbieraj potrzebne informacje

Badania ankietowe online

Extended Tools Polska to firma z dużym doświadczeniem, działająca na rynku od prawie dwóch dekad. Dostarczamy klientom zaawansowane narzędzia internetowe przeznaczone do badania potencjału oraz podnoszenia kompetencji pracowników. Reprezentujemy kilka wiodących międzynarodowych marek, a jedną z nich jest platforma FinxS. Przekonaj się, co może zaoferować Twojemu przedsiębiorstwu.

Badania ankietowe to łatwe i szybkie narzędzie on-line pozwalające na przeprowadzenie dowolnej ankiety i zebranie potrzebnych informacji.

Jak działają Badania Ankietowe?

Jak działają Badania Ankietowe?

1

Dzięki naszej platformie FinxS możesz przeprowadzić badanie całkowicie samodzielnie:

  • Stwórz kwestionariusz spełniający Twoje wymagania
  • System posiada w pełni zautomatyzowany proces wysyłania, zaproszeń / linków do kwestionariusza / przypomnień oraz automatyczny monitoring frekwencji
  • Wyniki są dostępne natychmiast po zamknięciu badania jako dane do dynamicznego podglądu online.
  • Forma i zakres informacji zwrotnej możemy dostosować do potrzeb organizacji
Nowoczesna platforma FinxS

Nowoczesna platforma FinxS

2

FinxS to nowatorska platforma do zarządzania potencjałem pracowników. Wyróżnia się licznymi zaletami, wśród których szczególnie warto podkreślić całodobową dostępność oraz intuicyjny panel zarządzania. Cechuje ją również pełna elastyczność oraz swoboda w wyborze pozyskiwanych danych. Użytkownik może przeprowadzić personalizację narzędzia w zależności od swoich preferencji. Na uwagę zasługuje także prostota kontroli kosztów.

Dzięki dostępowi do platformy możesz przeprowadzać badania ankietowe online. To szybkie, łatwe narzędzia, które pozwalają na wykonanie dowolnej ankiety oraz zebranie i porównanie wyników. Posługując się FinxS, masz szansę poznania potencjału swoich pracowników, zwiększenia ich efektywności, a tym samym zapewnienia firmie większych profitów. Szerokie zastosowanie narzędzi, w które wyposażono platformę, umożliwia czerpanie z niej korzyści przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów, od usługowych po sprzedażowe.

Zapytaj o szczegóły

Efektywne badanie potencjału pracownika

Efektywne badanie potencjału pracownika

3

W interesie przedsiębiorstwa leży skompletowanie wykwalifikowanego zespołu o możliwie wysokim potencjale. Suma kompetencji wszystkich członków kadry składa się na kompetencje całej firmy. Z tego powodu przełożeni powinni dążyć do opracowania systemu inwestowania w kadrę, mającą o wiele większe znaczenie dla biznesu niż infrastrukturę techniczną. Pomocą w tych działaniach służy im Extended Tools Polska, oferująca szereg sposobów optymalizacji pracy.

Użytkownicy platformy FinxS otrzymują dostęp do nowoczesnych rozwiązań takich jak ankiety online. To profesjonalne narzędzia diagnostyczne, które dostarczają w szybkim czasie mnóstwo cennych informacji na temat potencjału pracowników. Wyniki stanowią zbiór niezwykle istotnych wskazówek na każdym etapie, począwszy od procesów rekrutacji, przez opracowywanie planów sukcesji, a skończywszy na ustalaniu dalszych ścieżek rozwoju na określonych stanowiskach.

Dzięki FinxS badanie potencjału pracownika może być przeprowadzone sprawnie, szybko, a jednocześnie z zachowaniem poufności.

Użytkownicy o nas

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Profesjonalne badania ankietowe online

Każda firma, która chce umiejętnie kreować swój wizerunek, powinna dokonywać cyklicznej analizy zasobów kadrowych. Ostrożny dobór pracowników na poziomie rekrutacji oraz monitorowanie ich zachowań na dalszych etapach przekłada się na budowanie obrazu przedsiębiorstwa jako profesjonalnej marki.

Systematycznie przeprowadzane ankiety online pozwalają na sprawdzanie potencjału zespołu oraz stopnia jego wykorzystania. Dają szansę na poznanie zaangażowania zatrudnionych oraz podnoszenie ich motywacji. Analiza oraz ocena zebranych danych umożliwia badanemu – bądź grupie badanych – omówienie wyników, porównanie ich z kierunkami rozwoju firmy, a także wyciągnięcie wniosków. Oceniany członek zespołu może poznać swoje słabe oraz silne strony. Ponadto otrzymuje informacje na temat tego, jak współpracownicy postrzegają jego osobę czy podejście do obowiązków. Przy pozytywnych rokowaniach zatrudniony dostaje szansę dalszego rozwoju. Pracodawcy mogą przystąpić do utworzenia planu doskonalenia danej osoby. W zależności od rezultatów badań pracownik może przejść odpowiednie szkolenie, zmienić stanowisko, dokształcić się albo brać udział w zespołach zadaniowych.

Intuicyjne ankiety online

Do głównych zalet dostarczanych przez nas narzędzi internetowych należy prostota ich obsługi. Ankiety przeprowadza się bardzo łatwo, a wyniki są dostępne natychmiastowo. Można je sprawnie uszeregować w arkusze w celu porównania bądź innym.

Badania potencjału z wykorzystaniem platformy FinxS zapewniają użytkownikom możliwość dobrego poznania pracowników swojego przedsiębiorstwa. Pozwalają także z powodzeniem zarządzać ich karierą.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


    Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska