Extended DISC Raporty Zespołowe


#buduj zespoły

Analiza zespołu

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Zastosowanie raportów zespołu

Zastosowanie raportów zespołu

1

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole, umożliwia podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Najczęstszymi zastosowaniami Analizy Zespołu są:

 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Obniżanie fluktuacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
Jak działają raporty zespołowe?

Jak działają raporty zespołowe?

2

Jak to działa?

 • Wypełnienie kwestionariusza przez wszystkich uczestników projektu
 • Raport z wynikami jest dostępny natychmiast również w formie plików pdf
 • System daje możliwość generowania kilku raportów dla jednej grupy
 • Informacja zwrotna to Wspólne spotkanie, informacja dla Zarządu oraz Zespołu lub Pracowników,
 • EFEKT to Trafniejsze decyzje menedżerskie, skuteczniejszy Zespół, lepsza komunikacja i realizacja celów biznesowych.

Analiza zespołu

Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Analiza pary

Analiza Pary Pracowników jest narzędziem łączącym wyniki Analizy Indywidualnej dwóch osób w jeden raport.

Analizy porównawcze

Analiza Porównawcza jest narzędziem łączącym wyniki Analizy Indywidualnej dowolnej grupy osób w jeden raport.

Dodatkowo

Identyfikuje style zachowań tych osób opisując, w jaki sposób nawzajem się uzupełniają, gdzie istnieją potencjalne pola do konfliktu oraz jakie zachowania dla obu osób będą najmniej komfortowe.

Zobacz przykładowy raport zespołowy

Wypełnij poniższy formularz
aby pobrać przykładowy raport


Extended Tools Polska dostarcza firmom narzędzi wspierających ich cele i rozwój. Umożliwiamy szybką analizę oraz ocenę indywidualnych predyspozycji pracowników, ich talentów oraz słabych stron. Nasze narzędzia pozwalają sprawdzić, czy zespół umie ze sobą współpracować, prawidłowo funkcjonuje, co za tym idzie, przynosi przedsiębiorstwu możliwie wysoki dochód. Raporty zespołowe, które wygenerujesz, przełożą się na optymalny dobór pracowników i ich rozwój.

 

Analiza Indywidualna – prawdziwy obraz respondenta

 

Narzędzia oceny oferowane przez Extended Tools Polska przybliżą Ci style zachowań w zespole, którym kierujesz Ty bądź Twoi menadżerowie. Wchodząca w skład owych narzędzi Analiza Indywidualna daje Ci możliwość identyfikacji potencjalnych obszarów, w których badany czuje się najlepiej, a także pokazuje te, nad którymi powinien popracować. Przykładowo pokazuje, że respondent pod presją staje się zbyt uległy, niezorganizowany lub przesadnie krytyczny. Na jego zachowanie może wpływać obawa przed krytyką swojej pracy, strach przed utratą stabilizacji czy lęk przed odrzuceniem. Analiza wskazuje też jego mocne strony, np. opanowanie, inspirowanie, cierpliwość lub logiczne, rozważne postępowanie.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut i jest on dostępny online.

 

Analiza Zespołu pod kątem stylu zachowania

 

Narzędzia diagnostyczne proponowane przez Extended Tools Polska usprawniają komunikację interpersonalną w zespołach. Pomagają określić nasilenie jednego z czterech stylów zachowania u poszczególnych pracowników. Ich zadaniem jest ustalenie, do którego modelu ludzkich zachowań dana osoba pasuje najbardziej.

Wspomniany czterostrefowy model ludzkich zachowań (DISC) to profesjonalne narzędzie o sprawdzonym działaniu. Powstało na bazie teorii uznanego szwajcarskiego lekarza Carla Gustava Junga. Model opiera się na dwóch osiach: uczucie – myślenie oraz percepcja – intuicja. Tworzy cztery ćwiartki, czyli podstawowe style zachowań: D (zorientowany na rezultat), I (zorientowany na ludzi), S (stabilny) oraz C (dokładny).

Dostarczamy Ci specjalistyczne narzędzia wspierające pracowników HR, menadżerów oraz zatrudnionych w innych sektorach. Analiza Zespołu zapewnia wyczerpujące informacje o potencjale swojego personelu. To kompleksowy raport łączący indywidualne wyniki poszczególnych członków kadry w jeden zbiór danych. Dzięki niemu otrzymasz feedback, który pozwoli na zwiększenie wydolności Twojego zespołu. Zobaczysz mocne strony personelu, jak również obszary wymagające poprawy. Przy pomocy Analizy Zespołu poprawisz współpracę i zindywidualizujesz ścieżki rozwoju.

 

Dobór pracowników na podstawie analizy zespołu

 

Analiza Indywidualna oraz Analiza Zespołu dostarczają zarówno pracownikom, jak i przełożonym niezbędną wiedzę na temat optymalizacji pracy. Pierwsza może pełnić funkcję podnoszącą samoświadomość, dzięki czemu badany ma szansę zwiększenia efektywności własnych działań. Z kolei druga ma szerokie zastosowanie. Przede wszystkim dostarcza menadżerom zespołów, prezesom firm czy szeregowym pracownikom narzędzia pozwalające na poprawę wydajności całych zespołów.

Zobacz przykładowy raport
zespołowy Extended DISC

Użytkownicy o nas

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results

Coraz mocniej widoczny jest zmierzch ery „dawki inspiracji” podczas szkoleń. Inspiracji, która nieutrwalona narzędziem wdrożeniowym najczęściej umyka w ciągu kilku dni po szkoleniu. Aby zapobiec „erozji” praktycznych umiejętności po szkoleniu warto skorzystać z „wirtualnego coacha”, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji, jednocześnie gani z zaniechania i wspiera sukcesy. Dzięki takim rozwiązaniom jak Mindmarker i 7 Zasad Training Reinforcement efektywność szkolenia wzrasta a zmiany mają charakter trwały.

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results
Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.

Pracujemy, komunikujemy się, czytamy… coraz więcej czasu spędzamy z naszymi urządzeniami mobilnymi. Wystarczy spojrzeć wokół. Książka 7 Zasad Wzmacniania Efektów Szkoleń pozwala lepiej projektować programy rozwojowe, a bazująca na tych zasadach aplikacja Mindmarker pozwala uczyć się i utrwalać zdobytą wiedzę kiedy tylko znajdziemy chwilę. W metrze, tramwaju, nawet w domu jest zawsze pod ręką. Przetestowałam sama oraz pracując z grupami. Sukces w nauce na wyciągnięcie ręki, przy tym sama przyjemność. Polecam!

Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.
Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska