Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Praca zespołowa – dlaczego jest tak ważna i jak o nią zadbać? Porady dla HRowców i Menedżerów

  • Tagi:

We współczesnych realiach biznesowych trudno wyobrazić sobie sukces firmy bez pracy zespołowej. Efektywna współpraca między członkami zespołu przynosi wiele korzyści, m.in. zwiększenie produktywności, kreatywności, innowacyjności i satysfakcji z pracy. To tylko niektóre powody, dla których praca zespołowa jest tak istotna. Jak w związku z tym skutecznie zarządzać zespołem i stworzyć atmosferę sprzyjającą owocnej pracy zespołowej?

Dlaczego praca zespołowa jest ważna?

Z firmowego punktu widzenia praca zespołowa ma kluczowe znaczenie w kontekście efektywności danej grupy i efektywności, jaką może się pochwalić. Promowania postaw i zachowań wspierających budowanie zespołu i kooperacji pomiędzy poszczególnymi osobami to inwestycja w przyszły sukces firmy.

Z czego jednak wynika skuteczność zespołowa? Podstawą każdej współpracy jest wzajemne wspieranie się pracowników. To działanie, które buduje zarówno pracę zespołową, jak i atmosferę w danej grupie. Dzięki temu członkowie zespołu mogą na siebie liczyć, zastępować w trudnych momentach, sprawiedliwie dzielić zadaniami i nie zostawiać nikogo na lodzie i nie wykluczać.

Ponadto cennym aspektem pracy zespołowej jest możliwość korzystania z różnorodnych perspektyw. W praktyce oznacza to, że w ramach pracy zespołowej nierzadko potrzebujemy przedyskutować dane zagadnienie czy projekt. Obecność aktywnych osób, które chętnie dodają coś od siebie, sprawia, że zespół może szybciej lub bardziej kreatywnie rozwiązywać problemy. Ważne więc, aby w firmie panowała atmosfera zaufania i aby każdy miał prawo głosu. W kontekście osób, które mają tendencję do zachowywania swoich pomysłów dla siebie warto, aby lider zachęcał je do dzielenia się nimi.

Praca zespołowa w ramach codziennych obowiązków jest także sposobem na naukę i rozwój. Wymaga to jednak, aby pracownicy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale jednocześnie, aby byli otwarci na innych, potrafili przyjąć (i wyrażać) feedback.

Cechy pracy zespołowej, które warto promować, czyli jak zadbać o grupę?

Wśród wielu aspektów pracy zespołowej warto zwrócić uwagę na obszary w organizacji, które mają na nią bezpośredni wpływ. Menedżerowie i pracownicy HR powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na:

Budowanie kultury organizacyjnej

Promowanie wartości współpracy i wzajemnego szacunku w codziennych działaniach to absolutna podstawa, na której można budować pracę zespołową. Zachęcanie do kooperacji, tworzenie projektów i stanowisk, które wspierają członków grupy w integracji, a także stworzenie otwartego i bezpiecznego środowiska, w którym pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i pomysły to tylko niektóre z elementów dobrej kultury organizacyjnej. Praca zespołowa w tym kontekście pozwala tworzyć środowisko zawodowe nastawione na rozwój i sukces.

Ustalanie celów i oczekiwań

Efektywna praca zespołowa to nie tylko komunikacja i relacje międzyludzkie, ale i prawidłowo, jasno określone cele i oczekiwania. Integracja zespołu jest możliwa, gdy pracownicy mają poczucie odpowiedzialności za swoje zadania i obszar, którym się zajmują. A to możliwe jest dzięki prawidłowemu rozdzieleniu zadań na podstawie umiejętności twardych, jak i miękkich.

Co za tym idzie, menedżerowie powinni być również zaangażowani w regularne monitorowanie postępów i ocenę osiągnięć w stosunku do celów. Istotne, aby unikać mikrozarządzania, które jest wrogiem zaufania i rozwoju w środowisku zawodowym.

Skuteczna komunikacja członków zespołu

Zadając sobie pytanie, na czym polega praca zespołowa, nie można pominąć otwartej i klarownej komunikacji między członkami zespołu, jak również pomiędzy menedżerem a jego pracownikami. Kształtowanie komunikacji to też element pracy zespołowej, ponieważ pozwala na szybsze i precyzyjniejsze ustalanie wszelkich kwestii niezbędnych w codziennych poczynaniach grupy i poszczególnych osób. Ważne, aby kanały komunikacji były otwarte, a pracownicy zachęcani do rozmawiania z innymi – zwłaszcza gdy część lub całość zespołu pracuje zdalnie. Pozwala to budować poczucie przynależności i zwalczać alienację, o którą bardzo łatwo w sytuacji, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki z domowego zacisza.

Rozwijanie umiejętności miękkich

W tym aspekcie ważne jest organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących komunikacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów. Warto również stwarzać okazję do integracji zespołu, np. poprzez spotkania integracyjne i team-buildingowe. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi i możliwości, od warsztatów i badań po spotkania w luźniejszej atmosferze.

Delegowanie zadań i odpowiedzialności

Menedżerowie, którzy chcą wspierać pracę zespołową, muszą być pewni, że członkowie grupy są w stanie zrealizować powierzone im obowiązki. Co za tym idzie, muszą przydzielać zadania na podstawie umiejętności i zainteresowań poszczególnych osób. Warto także zwrócić uwagę na aktualne obłożenie zadaniami i sytuację danego pracownika – brak sprawiedliwości w tym względzie może powodować zaburzenie procesów pracy.

Uznawanie osiągnięć i motywowanie:

Rolą menedżerów jest także dostrzeganie sukcesów w pracy zespołowej, jak i indywidualnie. Pozwala to utrzymać motywację na odpowiednim poziomie. Uznanie w oczach pozostałych członków zespołu także ma znaczenie – pozwala jasno komunikować, że osiągnięcie celów wiąże się z konkretnymi korzyściami dla firmy, jak i poszczególnych pracowników.

Praca zespołowa a Extended DISC®

Pracodawca, który chce, aby praca zespołowa była jednym z kluczowych elementów rozwoju obecnych w codziennych procesach pracy, musi zdawać sobie sprawę, z jakim potencjałem ma do czynienia. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w tym kontekście, a jednym z nich jest Extended DISC®.

Czym jest Extended DISC®? To badanie naturalnych predyspozycji i zachowań pracowników. Dla członka zespołu oznacza to poświęcenie 10 minut na zaznaczanie odpowiedzi w kwestionariuszu on-line. Następnie menedżer lub pracownik HR otrzyma szczegółowy raport, który jest oparty o 4 podstawowe style zachowań:

  • przez styl Dominujący (D) rozumie się takie cechy jak niezależność i pewność siebie, nieustępliwość, potrzeba rywalizacji czy stanowczość,
  • styl Towarzyski (I) oznacza towarzyskość, otwartość czy entuzjazm, ale i obawę przed krytyką innych,
  • styl Wspierający (S) to głównie wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania, oraz ostrożność, cierpliwość i opanowanie, skłonność do unikania zmian,
  • styl Dokładny (C) to natomiast zbiór takich zachowań jak przestrzeganie zasad, dokładność, dyscyplina i ostrożność.

Rezultatem badania Extended DISC jest analiza odpowiedzi pracownika, czyli kombinacja dwóch/trzech z czterech wspomnianych stylów. Warto przy tym pamiętać, iż nie ma osoby, która łączy wszystkie style, ponadto prawie w ogóle spotyka się ludzi, którzy wykazują 100% w jednym stylu lub we wszystkich czterech. Przykładowym rezultatem może być wynik ISC, gdzie I wynosi 30%, S – 25%, a C – 45%. 

Styl zachowania to jednak nie wszystko – Extended DISC® pozwala odkryć naturalne talenty i mocne strony pracowników, co może być niezwykle pomocne w pracy zespołowej. Ponadto raport z narzędzia wskazuje na czynniki stresogenne oraz motywatory respondenta. To doskonałe źródło informacji, które umożliwia skuteczne budowanie zespołu np. poprzez eliminowanie niepożądanych zjawisk czy zadań, co do których dana osoba nie ma predyspozycji (odpowiednich kompetencji miękkich). Niedopasowanie pracowników do roli w zespole może powodować frustrację i nieporozumienia, co w dłuższej perspektywie będzie negatywnym aspektem pracy zespołowej. 

Indywidualne wyniki respondentów łatwo można połączyć w jeden raport zespołowy, który jak na dłoni pokazuje mapę danej grupy.

Co daje raport zespołowy Extended DISC®?

Zinterpretowany raport zespołowy z badania Extended DISC® w prosty i klarowny sposób pokazuje style zachowań i komunikacji członków grupy. Dzięki mapie zespołu można zrozumieć, gdzie tkwią możliwe przyczyny konfliktów i nieporozumień. Edukacja zespołu w zakresie różnic wynikających z naszych naturalnych stylów zachowań pomaga nie tylko wzbudzić empatię i wyrozumiałość, ale także nauczyć się dostosowywać swój styl do innych.

Dodatkowo menedżer czy pracownik HR może dowiedzieć się, co motywuje i demotywuje poszczególnych członków zespołu, jakie są ich role zespołowe, czego oczekują od przełożonego i jaką kulturę zespołu wspólnie budują. 

Takie informacje szczególnie są przydatne podczas warsztatów zespołowych, powrotu zespołów do biur, integracji zespołów rozproszonych czy onboardingu nowej osoby. 

Jeżeli jesteś menedżerem i chcesz poznać swoich ludzi zwróć uwagę na Extended DISC® – proste w zrozumieniu i zapamiętywaniu narzędzie, niezbędne dla liderów dbających o ducha zespołu. 

Jeżeli szukasz niesztampowego pomysłu na team building, który przyniesie prawdziwą korzyść zespołowi, zapoznaj się z przykładowym raportem zespołowym. Chętnie umówimy się na rozmowę i podpowiemy, jak wyciągnąć maksimum korzyści dla zespołu korzystając z Extended DISC®.

  • Data: 10.08.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska