Akademia wiedzy


W czym możemy Ci pomóc?

Szukaj:


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content


Wróć do poprzedniej strony

Tworzenie Zespołów


  1. Tworzenie zespołów statycznych
  2. Tworzenie zespołów dynamicznych

 

1. Tworzenie zespołów statycznych

W celu utworzenia na platformie zespołu, należy wejść w Bazę danych, a następnie wybrać Zespoły.

 

W lewym dolnym rogu znajduje się  przycisk +. Aby dodać nowy zespół, należy na niego kliknąć.

 

Pojawią się pola do uzupełnienie/zaznaczenia:

Nazwa – należy wpisać nazwę zespołu, pojawi się na liście z lewej strony

Pełna nazwa – należy wpisać nazwę zespołu

Organizacja – należy wpisać nazwę organizacji

Uprawnienia – można nadać uprawnienia innym Użytkownikom

Profil stanowiska – należy pozostawić puste

Typ – należy pozostawić/wybrać Statyczny

 

Po wypełnieniu/zaznaczeniu pól należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu jest możliwa edycja zespołu.

 

Po zapisaniu zespołu należy wejść w zakładkę (1) Baza osób, zaznaczyć opcję (2) Wszystkie wyniki, poniżej zaznaczyć (3) utworzony zespół. Kolejny krok to wybranie osób do zespołu, w tym celu wystarczy zaznaczyć (4)  box przy nazwisku. Istnieje możliwość zaznaczenia kierownika zespołu – wystarczy zaznaczyć (5) okrągły box.

 

Po utworzeniu zespołu w celu wygenerowania raportu wystarczy wrócić do zakładki (1) Zespoły i kliknąć przycisk (2) Drukuj PDF.

 

Otworzy się okno generowania raportu, po wybraniu odpowiednich opcji wystarczy kliknąć przycisk OK, aby raport został wygenerowany.

 

2. Tworzenie zespołów dynamicznych

 

W celu utworzenia na platformie zespołu, należy wejść w Bazę danych, a następnie wybrać Zespoły.

 

W lewym dolnym rogu znajduje się  przycisk +. Aby dodać nowy zespół, należy na niego kliknąć.

 

 

Pojawią się pola do uzupełnienie/zaznaczenia:

Nazwa – należy wpisać nazwę zespołu, pojawi się na liście z lewej strony

Pełna nazwa – należy wpisać nazwę zespołu

Organizacja – należy wpisać nazwę organizacji

Uprawnienia – można nadać uprawnienia innym Użytkownikom

Profil stanowiska – należy pozostawić puste

Typ – należy pozostawić/wybrać Dynamiczny

 

Następnie wystarczy wybrać czy zespół ma być tworzony z konkretnego projektu czy Użytkownika i wszystkich jego projektów.

Wybierz z: Projekt lub Użytkownik

 

Po wybraniu Projekt

Projekty – po kliknięciu przycisku Edytuj pojawi się lista, na której wystarczy zaznaczyć box przy projekcie/projektach, z których ma powstać zespół. Po wybraniu należy kliknąć przycisk OK

 

Po wybraniu Użytkownik

Użytkownik – po kliknięciu przycisku Edytuj pojawi się lista, na której wystarczy zaznaczyć box przy projekcie/projektach, z któryco ma powstać zespół

 

Po wypełnieniu/zaznaczeniu pól należy kliknąć przycisk Zapisz.

 

 

Po zapisaniu jest możliwe wygenerowanie raportu zespołowego bez potrzeby ich ręcznego wybierania za pomocą Drukuj PDF, podgląd wyników przez Otwórz podgląd lub Edycja zespołu.

 

Dziękujemy

Przewiń do góry

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


    Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska