Hive


„Kultura zjada strategię na śniadanie”
Peter Drucker, legendarny konsultant zarządzania.

Hive pomaga firmom budować kulturę otwartości i inicjatywy pracowniczej. Odpowiada na trend zmiany kulturowej, gdzie nowe pokolenia pracowników wysoko cenią uznanie, możliwość zabrania głosu w sprawie środowiska pracy i wpływu na niego. Hive pomoże stworzyć w Twojej firmie kulturę, która nie „zje” innowacji i zaangażowania, a będzie je wspierać.

Zwiększ zaangażowanie pracowników, ich pozytywne doświadczenia w pracy i wydajność.

Hive to nowe podejście do badania i budowania zaangażowania pracowników. Hive rzuca wyzwanie tradycyjnym ankietom realizowanym zwykle raz w roku, by dopływ danych był ciągły, zaangażowanie pracowników w badania wysokie, a czas poświęcony na wypełnianie ankiet ograniczony do minimum.

Reaguj na dynamikę zmian rynkowych

Badania realizowane raz do roku stwarzają okazję do doskonalenia organizacji na podstawie feedbacku tylko… raz w roku. To nie jest dobra perspektywa dla Twojej firmy i pracowników. Organizacja i jej otoczenie zmienia się dynamicznie co stwarza potrzebę dostępu do nieustannego strumienia danych o zaangażowaniu i doświadczeniach pracowników oraz ich wydajności.

Rewolucja cyfrowa badań pracowniczych nadchodzi, czy tego chcesz czy nie.

Jak wykorzystać technologię badawczą do wzrostu atrakcyjności firmy na rynku pracy? Jak wesprzeć kulturę opartą na otwartości, słuchaniu i doskonaleniu? Jak znosić bariery organizacyjne i wspierać zaangażowanie pracowników?

Korzyści

Zaangażowanie

Pracownicy zyskają możliwość regularnego wypowiadania się na temat pracy, natomiast menedżerowie ciągłu strumień danych do doskonalenia organizacji.

Kultura

Szybkie, regularne badania pulsowe stają się ważnym narzędziem do budowania kultury słuchania i odpowiedzialności za rozwój firmy.

Inicjatywa

System sugestii Hive umożliwia pracownikom zgłaszanie pomysłów, problemów i usprawnień.

Wartości

Wyrażanie uznania dla współpracowników nigdy nie było równie proste, dzięki narzędziu Hive-Fives pracownicy wzmacniają pozytywne zachowania w pracy w ramach określonych wartości.

Employee Experience

System analityczny Hive dostarcza danych w czasie rzeczywistym na temat doświadczeń pracownika z firmą.

Bieżące rejestrowanie postępu

Badanie pulsowe Hive może być realizowane tak często jak często potrzebne są dane o postępach w wybranych obszarach.

Pobierz bezpłatnie e-booka

i poznaj najlepsze praktyki w zakresie budowania kultury zaangażowania.

Wyzwania, którym Hive stawia czoła

85%

pracowników na świecie nie jest zaangażowanych w swoją prace

91%

pracowników doświadcza stresu w miejscu pracy

79%

pracowników odeszło z firmy uzasadniając to brakiem uznania

61%

pracowników wybierze lepsze miejsce pracy zamiast wyższej pensji

Najnowsze artykuły na blogu

Czym jest Hive?

Hive to nowoczesna platforma do badania i budowania zaangażowania w oparciu o krótkie i częste anonimowe ankiety oraz narzędzia do zgłaszania pomysłów oraz chwalenia współpracowników.

Platforma dostępna jest online z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwia zadawanie pytań wszystkim pracownikom lub określonym zespołom. Funkcje platformy obejmują:

 • bank pytań z możliwością dodania pytań niestandardowych
 • panel do monitorowania i analizowania wyników w czasie rzeczywistym
 • monitorowanie wskaźnika lojalności pracownika (eNPS)
 • narzędzie „Hive-Fives” polegające na udzieleniu pochwał dla współpracowników
 • narzędzie do zgłaszania pomysłów i sugestii
 • komunikator umożliwiający kontakt z pracownikiem zgłaszającym pomysł, z zachowaniem jego anonimowości

Jak działa Hive?

 • Regularnie wysyłasz do pracowników prośbę na odpowiedź na kilka pytań (zaproszenie z linkiem nie wymaga haseł ani logowania)
 • Udzielnie odpowiedzi zajmuje pracownikowi mniej niż 10 min.
 • Dodatkowo system zachęca do udzielenia pochwały wybranemu współpracownikowi.
 • Obserwujesz na bieżąco wyniki na panelu do monitorowania
 • Za pomocą komunikatora odpowiadasz na sugestie pracowników lub dopytujesz o szczegóły ich pomysłów zmian.
 • Analizujesz wyniki wspólnie z decydentami – system identyfikuje punkty ryzyka
 • Wdrażasz zmiany w oparciu o zebrane dane
 • Pracownicy czują się wysłuchani i widzą sens angażowania się w sprawy firmy.

Dla kogo jest Hive?

Hive przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, którym zależy na budowaniu zaangażowania pracowników. Jest cennym narzędziem dla działów HR i menedżerów dostarczającym wiarygodnych danych o zaangażowaniu pracowników. Ostatecznie jest cennym narzędziem dla samych pracowników, którzy mogą wyrazić swoją opinie na temat środowiska pracy.

Firmy które stosują HIVE, łatwiej zatrzymują utalentowanych pracowników i są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów.

Rekomendacje

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results

Coraz mocniej widoczny jest zmierzch ery „dawki inspiracji” podczas szkoleń. Inspiracji, która nieutrwalona narzędziem wdrożeniowym najczęściej umyka w ciągu kilku dni po szkoleniu. Aby zapobiec „erozji” praktycznych umiejętności po szkoleniu warto skorzystać z „wirtualnego coacha”, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji, jednocześnie gani z zaniechania i wspiera sukcesy. Dzięki takim rozwiązaniom jak Mindmarker i 7 Zasad Training Reinforcement efektywność szkolenia wzrasta a zmiany mają charakter trwały.

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results
Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.

Pracujemy, komunikujemy się, czytamy… coraz więcej czasu spędzamy z naszymi urządzeniami mobilnymi. Wystarczy spojrzeć wokół. Książka 7 Zasad Wzmacniania Efektów Szkoleń pozwala lepiej projektować programy rozwojowe, a bazująca na tych zasadach aplikacja Mindmarker pozwala uczyć się i utrwalać zdobytą wiedzę kiedy tylko znajdziemy chwilę. W metrze, tramwaju, nawet w domu jest zawsze pod ręką. Przetestowałam sama oraz pracując z grupami. Sukces w nauce na wyciągnięcie ręki, przy tym sama przyjemność. Polecam!

Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.
Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska