Extended DISC dla uczelni wyższych


Doradztwo zawodowe, studia MBA, rozwój kadry dydaktycznej

Od wielu lat współpracujemy z biurami karier i szkołami wyższymi w badaniu kompetencji miękkich, talentów oraz potencjału studentów. Wspieramy budowanie zespołów dydaktycznych i ich skuteczną komunikację.

W tym celu na uczelniach wdrażamy nasze flagowe narzędzie Extended DISC i dostosowujemy go do konkretnych potrzeb.
Czym jest? Jakie ma możliwości oraz jak wykorzystują je uczelnie, z którymi współpracujemy?
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem.

Poznaj Extended DISC dla uczelni wyższych

Czym jest Extended DISC?

Extended DISC to narzędzie, które mierzy naturalne style zachowań na podstawie badania przeprowadzanego online.
Udzielone w nim odpowiedzi służą do wygenerowania raportu, który opisuje jaki jest preferowany styl zachowania danej osoby, jakie ma predyspozycje i talenty.

Na podstawie uzyskanych wyników można m.in.
planować rozwój kariery zawodowej, czy angażowanie
się w działania zgodne z naturalnym stylem zachowania,
co ma zasadnicze znaczenie dla efektywności zawodowej
i satysfakcji.

W jakich obszarach uczelnie wyższe stosują Extended DISC?

  • doradztwo zawodowe
  • studia coachingowe/mentoringowe
  • projekty szkoleniowe dla kadry dydaktycznej
  • studia MBA

Korzyści dla uczelni i studentów

Wsparcie studentów na ich ścieżce zawodowej

Rozwój kadry dydaktycznej

Przyciągające studentów programy studiów

Więcej o Extended DISC na uczelniach wyższych znajdziesz w naszym materiale:

Opinie wybranych uczelni, które już korzystają z Extended DISC

Justyna Kozera, Dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Analiza Indywidualna Extended DISC jest w ofercie Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH od roku akademickiego 2020/2021. Dzięki niej studenci mogą poszerzyć samoświadomość w obszarze tzw. stylu zachowania i związanymi z nim sposobami komunikowania się, podejmowania decyzji oraz mocnymi stronami, na których można bazować rozwijając własny potencjał oraz zdobywając nowe kompetencje. Ten zasób informacji wspiera studentów w dokonywaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Justyna Kozera, Dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Monika Crook, Doradca zawodowy / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Narzędzie Extended DISC dobrze sprawdziło się w pracy ze studentami. Pozwala na głęboki wgląd w siebie, wspiera budowanie profilu zawodowego, porządkuje obserwacje dotyczące naturalnego stylu zachowania i pozwala popatrzeć na siebie z perspektywy zasobów i zalet. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Extended Tools zarówno w zakresie szkoleń, jak i samego narzędzia, a także bieżącej obsługi klienta i opieki nad nim.

Monika Crook, Doradca zawodowy / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Beata Krawczyk-Bryłka, MBA Director, Assistant Professor / Politechnika Gdańska

Narzędziem, które od wielu lat stosujemy do diagnozy stylów działania jest Extended DISC. Łatwość zarządzania analizami studentów MBA na platformie, dostępność analizy w wielu językach, możliwość dostosowania raportu do naszych potrzeb oraz natychmiastowe generowanie wyników (również w języku angielskim) to ważne atrybuty Extended DISC, które zdecydowały o wyborze tego narzędzia. Najważniejszym jest jednak otrzymywanie wiarygodnego raportu, który pozwala na głęboką refleksję słuchaczy MBA dotyczącą ich liderskiej efektywności na wielu płaszczyznach: podejmowania decyzji, komunikacji, zarządzania zespołem, czy też radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Beata Krawczyk-Bryłka, MBA Director, Assistant Professor / Politechnika Gdańska

Chcesz porozmawiać o zastosowaniu Extended DISC na uczelniach?
Zostaw kontakt do siebie.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska