Akademia wiedzy


W czym możemy Ci pomóc?

Szukaj:


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content


Wróć do poprzedniej strony

Tworzenie kont Użytkowników


  1. Rodzaje kont
  2. Tworzenie konta Użytkownika
  3. Definiowanie konta punktowego dla nowego Użytkownika
  4. Tworzenie konta Sub-Użytkownika

 

1. Rodzaje kont

Na platformie FinxS dostępne są 2 rodzie kont

Konto Użytkownik – konto podrzędne. Właściciel zarządza tylko swoim kontem nie ma dostępu do konta administratora. Może tworzyć nowych Użytkowników pod swoim kontem.

Konto Sub-Użytkownik – pozwala na korzystanie z konta administratora przez kilka osób w zgodzie z RODO. Każdy administrator może sam otworzyć Sub-użytkownika. Sub-użytkownicy mają różne dane logowania, ale te same uprawnienia co administrator, z wyjątkiem tego, że nie mogą edytować ustawień konta użytkownika administratora. Dzienniki systemowe pokazują czynności podejmowane przez Sub-użytkowników oddzielnie.

 

2. Tworzenie konta Użytkownika

Po zalogowaniu na platformie należy kliknąć w (1) strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu przy nazwie konta a następnie przycisk (2) Nowy użytkownik.

 

Pojawią pola do uzupełnienia danych Użytkownika, zapisane informacje wystarczy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Druga opcja utworzenia konta Użytkownika.

Po zalogowaniu wystarczy wejść  w zakładkę (1)  Użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać (2) Administracja użytkowników.

 

Następnie w lewym dolnym rogu kliknąć (1) znak plusa „+” i wybrać (2) Nowy Użytkownik.

 

Jak poprzednio pojawią pola do uzupełnienia danych Użytkownika, wprowadzone informacje wystarczy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

3. Definiowanie konta punktowego dla nowego Użytkownika

Po utworzeniu Użytkownika należy przejść do zakładki  (1) Zdefiniuj przydział punktów i uzupełnić pola zgodnie z poniższym:

Typ – należy wybrać Tylko przydział punktów Ta opcja musi być wybrana aby Użytkownik mógł korzystać z konta!

Maksymalne saldo – należy określić zakładaną liczbę punktów, nie może być ona większa niż saldo konta nadrzędnego w tym konta administratora

Waluta – należy wybrać Żaden

Po uzupełnieniu pól wystarczy kliknąć przycisk (2) Zapisz.

 

4. Tworzenie konta Sub-Użytkownika

Po zalogowaniu wystarczy wejść  w zakładkę (1)  Użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać (2) Administracja użytkowników.

Następnie wystarczy kliknąć przycisk Utwórz Sub-Użytkownika.

Pojawią pola do uzupełnienia danych Sub-Użytkownika, wprowadzone informacje wystarczy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Druga opcja utworzenia konta Sub-Użytkownika.

Podobnie jak przy pierwszej opcji po zalogowaniu wystarczy wejść  w zakładkę Użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać Administracja użytkowników. Następnie w lewym dolnym rogu kliknąć (1) znak plusa „+” i wybrać (2) Utwórz Sub-Użytkownika.

 

Jak poprzednio pojawią pola do uzupełnienia danych Sub-Użytkownika, wprowadzone informacje wystarczy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Dziękujemy

Przewiń do góry

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


    Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska