Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Coaching zespołowy – czym jest? Jak wprowadzić coaching zespołowy w firmie?

 • Tagi:

Coaching zespołowy to jedna z najważniejszych praktyk, która może przekształcić sposób, w jaki grupa osób współpracuje i osiąga cele. Czym faktycznie jest coaching zespołowy, dlaczego jest tak istotny, jak wprowadzić go w firmie oraz jakie korzyści może przynieść?

Jak rozumieć coaching zespołowy?

Coaching zespołowy, nazywany także grupowym, to proces, w którym grupa pracowników otrzymuje wsparcie od wykwalifikowanego coacha. Coach natomiast to osoba, która ma za zadanie pomagać zespołowi w rozwoju, optymalizacji działań i osiąganiu celów zawodowych. W coachingu zespołowym chodzi o tworzenie interaktywnego środowiska, które sprzyja efektywnej komunikacji, współpracy i rozwojowi umiejętności.

Cele, jakie coach zespołowy wraz z grupą wyznaczy, mogą być różnorodne – od typowo biznesowych po poprawę w różnych aspektów funkcjonowania zespołu.

Coaching zespołowy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firm i organizacji z wielu powodów. Przede wszystkim wpływa na wspomniany rozwój umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki zespołu i sukces organizacji. Ponadto wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników, gdyż dzięki coachingowi zespołowemu mogą np. lepiej wykorzystać swój potencjał i zmienić rolę w grupie. 

Wiąże się to także z pozytywnymi zmianami w obrębie komunikacji wewnątrz zespołu. Ukierunkowana praca z coachem sprawia, że członkowie grupy są bardziej uważni na innych, jednocześnie chłoną nową wiedzę i zaczynają dostrzegać, że pozytywne zmiany są korzystne dla wszystkich. Wsparcie w obrębie komunikacji może również pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień, które w wielu wypadkach mają źródło w nieprawidłowym porozumiewaniu się.

Jak wprowadzić coaching zespołowy w firmie?

Wprowadzenie coachingu zespołowego do firmy wymaga starannego zaplanowania. Podstawą jest zidentyfikowanie potrzeb. Firma musi wiedzieć, w jakim obszarze zespół potrzebuje wsparcia. Czy chodzi o rozwój umiejętności technicznych, komunikacyjnych, czy może o rozwiązanie konfliktów w zespole? Istotne, aby na podstawie potrzeb jasno określić cele, które team coaching ma zrealizować. Jeśli to tylko możliwe, warto, aby cele były mierzalne i istotne w kontekście budowania biznesu.

Równie istotna jest komunikacja z zespołem na temat procesu coachingu. Ważne, aby pracownicy rozumieli, dlaczego firma decyduje się na to rozwiązanie i jakiego efektu się spodziewa. Być może zespół ma zupełnie inny pogląd na temat potrzeb.

W momencie, kiedy firma decyduje się na skorzystanie z usług coacha, istotny jest monitoring samego procesu i weryfikacja wspólnej pracy, czy zaproponowane metody przynoszą oczekiwane skutki. Być może coachem będzie menedżer zespołu (oczywiście posiadający umiejętności trenerskie), ale może to być też osoba spoza organizacji. Bez względu na to firma musi zapewnić jej komfort pracy, czyli tak planować spotkania z zespołem, aby ten był gotowy do działania. W ten sposób praca trenera z grupą będzie skuteczniejsza.

Ponadto dobrym rozwiązaniem jest elastyczne podejście i gotowość dostosowywania strategii coachingu do zmieniających się okoliczności. Sam proces coachingu zespołowego może trwać kilka miesięcy, w zależności od tego, w jakim stanie jest grupa i jakie są jej potrzeby.

Kiedy warto skorzystać z coachingu grupowego?

Wprowadzenie coachingu zespołowego w firmie jest nie tylko zasadne w sytuacji, kiedy firma chce zainwestować w rozwój danej grupy. Spadek efektywności, problemy wewnętrzne o różnorodnym źródle to najczęstsze momenty, kiedy firmy sięgają po usługi z zakresu wspierania zespołów. To także dobre rozwiązanie podczas budowy zupełnie nowego zespołu, składający się z osób, które do tej pory nie miały okazji ze sobą współpracować. Członkowie takiego zespołu początkowo mogą czuć się zagubieni, a dzięki coachingowi szybciej wypracują metody, które umożliwią „dotarcie się”.

Extended DISC® – wstęp do coachingu zespołowego

Jednym z istotnych aspektów pracy coacha zespołowego jest dobór odpowiednich narzędzi, które pomogą w zdiagnozowaniu zespołu i wyznaczeniu kierunku zmian i rozwoju. Jednym z nich jest Extended DISC® . Team coaching, aby był skuteczny, potrzebuje odpowiednich danych. W przeciwnym razie jest jedynie zgadywaniem, czego tak naprawdę dany zespół potrzebuje, aby się rozwijać. Jak więc wyznaczyć odpowiedni kierunek? Podstawą są informacje na temat naturalnych predyspozycji pracowników.

Zadaniem Extended DISC® jest analiza naturalnych zachowań i możliwości zatrudnionych, a także wskazanie czynników stresogennych i motywacyjnych, które dotyczą indywidualnie każdego członka zespołu. Warto jednak pamiętać, iż Extended DISC® nie testem psychologicznym i nie sprawdza wiedzy branżowej. Co za tym idzie, będzie to narzędzie przydatne w kontekście umiejętności miękkich. Jednocześnie jest to badanie proste we wdrożeniu. Wypełnienie kwestionariusza przez jednego pracownika zajmuje 10 minut.

Podstawowe założenia Extended DISC®

Na czym polega badanie Extended DISC®? Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracowników coach zespołowy otrzyma szczegółowy raport, analizujący odpowiedzi respondentów na podstawie 4 stylów zachowań:

 • styl Dominujący (D) zawierający takie cechy jak nieustępliwość, niezależność i pewność siebie, potrzebę rywalizacji czy stanowczość,
 • styl Towarzyski (I) powiązany takimi cechami jak otwartość, towarzyskość, ale i obawą przed krytykowaniem innych,
 • styl Wspierający (S) to takie cechy jak: wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania i ostrożność, cierpliwość, opanowanie, skłonność do unikania zmian,
 • styl Dokładny (C) obejmuje takie zachowania i cechy jak: przestrzeganie zasad, ostrożność, dokładność, skłonność do zachowywania dyscypliny, unikanie komunikacji w cztery oczy.

Raport Extended DISC® a potencjał członków zespołu

Analiza naturalnych predyspozycji pracowników pomaga coachom w odkryciu nieodkrytych jeszcze możliwościach zawodowych badanych. Wskazuje też ewentualne przyczyny trudności we współpracy w zespole, np. gdy są źle dobrane role. Tym sposobem, przynajmniej w części, wyjaśnia problemy, które negatywnie wpływają na atmosferę pracy czy efektywność grupy. Extended DISC® dostarcza informacji na tematy, które są nieocenione w procesie coachingowym:

 • naturalne i adaptowane style zachowań danego człowieka,
 • style komunikacji i role w zespole,
 • czynniki motywujące i demotywujące, a także stresory i naturalne reakcje na stres,
 • najbardziej i najmniej komfortowe zadania w środowisku zawodowym,
 • predyspozycje zawodowe.

Kluczem do pozytywnych zmian, efektywnej współpracy lub jej poprawy jest dostrzeżenie różnorodności w grupie i zastosowanie coachingu zespołowego. Dzięki wykorzystaniu analizy zespołowej Extended DISC® cele te osiągnie się w znacznie krótszym czasie. 

 

 • Data: 15.11.2023
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska