Budowanie zaangażowania

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Jak rozpoznać brak zaangażowania u pracowników i co z tym zrobić?

 • Tagi:

Pracownicy zaangażowani to bardziej produktywne, kreatywne i skłonne do długotrwałej współpracy jednostki. Niestety, czasami zdarza się, że z nie do końca jasnej przyczyny pracownicy tracą motywację i zaangażowanie. Jak rozpoznać taką sytuację i co robić, kiedy członkom zespołów wyraźnie brakuje entuzjazmu i zaangażowania w działania zawodowe?

Obserwacja i komunikacja

Pierwszym krokiem w rozpoznawaniu braku zaangażowania u pracowników jest uważna obserwacja. Jednym z aspektów jest zachowanie ze strony pracowników. Warto zwrócić uwagę na wszelkie wyraźne zmiany w zachowaniu, jak częste spóźnienia, brak inicjatywy czy wycofanie się z udziału w zespołowych projektach, unikanie brania odpowiedzialności czy zabierania głosu podczas grupowych spotkań.

Innym symptomem mogą być wszelkie dane, które firma gromadzi na temat pracownika. Mogą to być np. zamknięte procesy sprzedaży, zakończone projekty, ale nawet liczba wykonywanych telefonów i tym podobne. W wypadku danych warto zwrócić uwagę na tendencję i kontekst – być może nagły spadek zaangażowania pracowników może być tylko przypadkowy lub wynikać z sezonowości zainteresowania klientów usługą lub produktem.

Jednak samo rozpoznanie problemu to dopiero początek. Kolejnym krokiem jest nawiązanie otwartej i szczerze komunikacji z pracownikiem. Dowiedz się, jak się czuje i czy ma jakieś obawy lub problemy, które mogą wpływać na jego zaangażowanie. Pozwól pracownikowi wyrazić swoje myśli i uczucia, abyście mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie. Być może brak zaangażowania wynikać z przyczyn niezależnych od pracodawcy, np. kłopotów zdrowotnych czy rodzinnych, które mają znaczący wpływ na zachowanie pracownika.

Jeżeli z jakiegoś powodu nawiązanie otwartej rozmowy jest trudne, sięgnij po wsparcie narzędzi biznesowych. Jednym z popularnych badań na rynku jest Extended DISC®, który na podstawie odpowiedzi respondenta analizuje jego naturalne i adaptowane zachowania. W generowanym raporcie znajdują się informacje, dzięki którym zrozumiesz na ile obecna sytuacja zawodowa jest zgodna z predyspozycjami i talentami pracownika, jakie zadania preferuje, co go motywuje, jakie sytuacje powodują najwięcej stresu. Konkretna informacja pozwoli wspólnie przeanalizować obecną sytuację pracownika, odkryć przyczyny obniżonej motywacji i uniknąć niezręcznych czy nie konstruktywnych rozmów. 

Brak zaangażowania pracowników – przyczyny i rozwiązania

W kontekście rozwiązywania powyższego problemu dobrym kierunkiem jest rewizja procesów w organizacji. Szczególnie liderzy powinni przyjrzeć się temu, jak wygląda delegowanie zadań w zespole. Musi się ono opierać na szacunku i empatii, ale także na sprawiedliwym rozdzielaniu obowiązków. Brak zaangażowania może wiązać się z przeciążeniem, które sprawia, że zatrudnieni nie mają fizycznej możliwości angażować się w każde z zadań w zadowalającym stopniu.

Ponadto brak zaangażowania może wynikać z poziomu zadania. Liderzy muszą wiedzieć, czy zadanie jest dopasowane do kompetencji wybranej osoby. Jeśli będzie ono znacząco ponad lub poniżej możliwości pracownika, to może negatywnie wpłynąć na jego motywację, może je również uznać za nudne lub niewarte uwagi czy zaangażowania. 

Jak skutecznie delegować zadania?

Jedną z podstawowych metod delegowanie jest 5W2H, która zaleca zadanie 7 następujących pytań przed rozmową z pracownikiem:

 1. What? Co trzeba zrobić? 
 2. Who? Kto ma wykonać zadanie, kto jest adresatem, z kim ma (musi) współpracować? 
 3. Where? Miejsce wykonania, dokąd wysłać wiadomość, gdzie przekazać informacje, gdzie należy wykonać zadanie? 
 4. When? Jaki jest nieprzekraczalny termin realizacji zadania? Ramy czasowe są niezbędne, aby pracownicy uznali zadanie za istotne. 
 5. Why? Dlaczego w taki sposób ma być wykonane zadanie, to inaczej uzasadnienie potrzeby. Jak zadanie współgra z celami biznesowymi firmy? 
 6. How? Pytanie to odpowiada na kwestię metod i rodzaju środków.  
 7. How much? Ile to będzie kosztować, ile środków, osób, czasu należy zaangażować?

Brak zaangażowania pracowników a kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na zaangażowanie pracowników. Zastanów się, jakie wartości promuje organizacja i czy są one w pełni zintegrowane w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i zaufania pracownicy będą czuć się zmotywowanymi i zaangażowanymi. Szerzej na kulturę organizacyjną mogą się składać takie elementy jak:

Motywacja i docenienie

Motywacja odgrywa istotną rolę w przywracaniu zaangażowania pracowników. Dowiedz się, co sprawia, że pracownik czuje się zmotywowany i stara się zaspokoić te potrzeby. Czynniki motywujące i demotywujące możesz odkryć, korzystając z dodatkowych narzędzi, takich jak wspomniany wcześniej Extended DISC®. Czasami już małe zmiany w zakresie obowiązków, możliwość rozwoju zawodowego lub docenienie osiągnięć mogą znacząco podnieść motywację pracownika. Wykaż zainteresowanie jego sukcesami i postępy, wyrażając uznanie i nagradzając osiągnięcia. To pomoże wzmocnić poczucie własnej wartości i zachęcić do większego zaangażowania.

 

Więcej informacji o Extended DISC®, a także przykładowy raport z badania znajdziesz na naszej stronie:

Rozwój i szkolenia

Brak zaangażowania często wynika z braku rozwoju zawodowego. Pracownicy, którzy nie mają możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji czy zdobywania nowych kompetencji, mogą stać się zniechęceni i stracić motywację. Z tego względu inwestuj w szkolenia, warsztaty, a także szukać projektów, które mogą zachęcić pracowników do nabywania umiejętności. Daj im możliwość rozwoju kariery i awansu wewnątrz organizacji. Pamiętaj, że rozwój pracowników zwiększa szansę na sukces organizacji.

Regularny i wartościowy feedback

Odpowiednio udzielana konstruktywna opinia zwrotna jest niezwykle ważna dla podtrzymania zaangażowania pracowników. Zwracaj uwagę na ich osiągnięcia, ale również bądź otwarty na wspólne rozważenie obszarów do poprawy. Jednak pamiętaj, aby wyrażać swoją opinię w sposób konstruktywny i zorientowany na rozwiązanie problemu, unikając negatywnego tonu czy krytyki. Daj pracownikom poczucie, że ich rozwój i sukces są dla firmy ważne.

Samodzielność pracowników

Myśląc o środowisku zawodowym, w którym pracownicy się rozwijają, nie możemy pominąć wspierania autonomii jednostek czy zespołów. Ze strony pracodawcy oznacza to, że nie traktuje zatrudnionych jak osoby, którymi należy kierować na każdym kroku poprzez mikrozarządzanie, czy nieustanną kontrolę postępów. Nie znaczy to, że liderzy mają całkowicie zrezygnować ze wsparcia czy weryfikowania powierzonych obowiązków, ale nie mogą tłamsić w ten sposób indywidualnego podejścia, które jest tak ważne dla każdego człowieka.

 • Data: 10.08.2023
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska