Budowanie zaangażowania

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Jak zmotywować pracownika? Skuteczne sposoby na zwiększenie motywacji

  • Tagi:

Motywacja ma ogromny wpływ na wydajność, zaangażowanie i kreatywność pracowników. Ale jak skutecznie zmotywować pracownika i utrzymać go na wysokim poziomie zaangażowania? Jakie sposoby motywowania pracowników przynoszą oczekiwane efekty?

Zapewnienie jasnych celów i oczekiwań

Jednym z kluczowych elementów motywowania pracowników jest jasne określenie celów i przedstawienie realnych oczekiwań. Zatrudnieni muszą wiedzieć, dlaczego organizacja stawia przed nimi wyzwania. Jednocześnie regularne monitorowanie postępów i udzielanie konstruktywnego feedbacku pomagają w utrzymaniu motywacji na odpowiednim poziomie. Dlaczego jest to tak istotne i jakie korzyści niesie ze sobą takie podejście?

Zrozumienie istoty pracy

Pracownicy, którzy rozumieją, dlaczego ich praca jest istotna i jak wpisuje się w cele firmy, są bardziej zaangażowani. Jasne cele wpływają na motywację pracownika, ponieważ pozwalają im zobaczyć większy sens w tym, co robią.

Mierzenie postępów i ocena wyników

Określenie konkretnych celów umożliwia monitorowanie postępów. Pracownicy mogą regularnie weryfikować, czy osiągają zamierzone cele, co pomaga w świadomym zarządzaniu czasem i zasobami. W miarę osiągania kolejnych kamieni milowych rośnie też ich poczucie satysfakcji i chęć do efektywnej pracy.

Redukcja stresu podczas wykonywanych obowiązków

Brak sprecyzowanych oczekiwań i wyzwań często prowadzi do niepewności i stresu u pracowników. Wyznaczenie priorytetów, określenie ram czasowych, wsparcie przełożonych to tylko niektóre elementy, które pomagają w zminimalizowaniu napięć i stanowią zachętę do wysiłku na rzecz organizacji.

Dbanie o rozwój zawodowy

Motywowanie pracowników i rozwój zawodowy to dwie siły, które napędzają się nawzajem. Prawidłowo dobrane i skonstruowane programy rozwoju zawodowego zachęcają pracowników do ciągłego doskonalenia. W miarę jak zdobywają oni nowe umiejętności i wiedzę, automatycznie stawiają sobie wyższe cele i wyzwania. 

Ponadto pracownicy, którzy widzą, że firma dba o ich rozwój zawodowy, znacznie chętniej angażują się w wykonywanie obowiązków. Mają świadomość, że to, co robią, ma wpływ na ich kariery i organizację jako całość.

Warto też zauważyć, że organizacjom, które oferują atrakcyjne programy rozwoju zawodowego, łatwiej przyciągnąć wykwalifikowanych kandydatów i utrzymać ich w firmie przez długi czas. 

Uznawanie osiągnięć i nagradzanie pracowników

Podziękowanie, pochwała w obecności zespołu lub nagrody materialne potrafią znacznie podnieść morale i zaangażowanie pracowników. Dzięki temu czują się docenieni i dostrzegają, że ich działania przynoszą efekty. To sposób na motywowanie pracowników, który nie wymaga ogromnego wysiłku.

Poza tym nagradzanie i uznawanie osiągnięć pracowników to kluczowy element budowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Świadome i skuteczne podejście do tego zagadnienia nie tylko zwiększa zaangażowanie pracowników, ale także przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu wydajności i lojalności w firmie. Warto w tym miejscu postawić na zróżnicowane formy uznania.

Choć bonusy finansowe są z pewnością skutecznym sposobem motywowania pracowników, to nie są jedyną metodą. Co ważne – nie zawsze też przynoszą oczekiwane efekty. Pracownicy coraz głośniej zwracają uwagę na to, że ważniejsze dla nich od finansów są atmosfera w miejscu pracy, otwartość, transparentność, docenianie, poczucie współuczestnictwa w budowaniu firmy i wpływ na jej działania. Istotny jest też feedback dawany na bieżąco w każdej, nie tylko krytycznej, sytuacji. 

Poza indywidualnym nagradzaniem warto także świętować wspólne sukcesy. Wyjazdy integracyjne, wyjścia, imprezy firmowe są ważne dla budowania więzi i poczucia wspólnoty w organizacji.

Tworzenie pozytywnej atmosfery pracy

Atmosfera w miejscu pracy ma ogromny wpływ na motywację pracowników. Stworzenie pozytywnej, wspierającej i inspirującej kultury organizacyjnej jest kluczowe dla sukcesu firmy, jak i satysfakcji zawodowej osób, które są w niej zatrudnione. Jak budować atmosferę pracy, aby jednocześnie motywować pracowników? Przede wszystkim istotna jest otwarta i przejrzysta komunikacja oraz dbanie o work-life balance. W tym drugim aspekcie niezwykle ważne są wszelkie ułatwienia podczas wykonywania obowiązków. Może to być elastyczna organizacja pracy, np. możliwość pracy zdalnej. W budowaniu atmosfery ważne jest też rozwijanie relacji między pracownikami opartych na równości i wzajemnym szacunku  oraz przejrzystych metodach zarządzania.

Daj autonomię, i odpowiedzialność

Motywacja pracownika bardzo często wynika z tego, jak dużą ma autonomię w działaniu i w jakim stopniu czuje się odpowiedzialny za swoje wyniki. Aby osiągnąć stan w organizacji, w którym zmotywowanie pracowników poprzez autonomię przynosi oczekiwane skutki, konieczne jest najpierw zrozumienie potrzeb, kompetencji i naturalnych predyspozycji członków zespołu. Każdy pracownik jest inny, dlatego warto dostosować poziom autonomii do piastowanego stanowiska.

Motywowanie pracowników a Extended DISC®

W tym kontekście niezwykle przydatne dla liderów i działów HR może okazać się narzędzie Extended DISC®. Techniki motywowania pracowników, choć mogą przynieść oczekiwany skutek, nie w każdym przypadku się sprawdzą. Wykorzystując natomiast raporty  Extended DISC®, otrzyma się informacje na temat indywidualnych czynników motywujących i stresujących. To kopalnia wiedzy, którą zarządzający mogą wykorzystać do personalnego motywowania pracowników oraz budowania efektywnie działających zespołów. Istotną zaletą Extended DISC® jest to, iż samo badanie jest krótkie (respondent potrzebuje do kilkunastu minut, aby je wypełnić) i łatwe we wprowadzeniu, natomiast daje wiele możliwości i inspiracji do działania.

Raport Extended DISC® wskazuje też naturalne talenty respondentów, które menedżerowie mogą wykorzystać w motywowaniu pracowników. Osoba, która w firmie zajmuje niewłaściwe stanowisko, może czuć się zdemotywowana i znacznie szybciej poczuć wypalenie. Brak zadowalających wyników, możliwości awansu czy rozwoju jest frustrujący. Raport Extended DISC® może wskazać kierunek, w którym powinien zmierzać pracownik, aby odgrywać istotną rolę w organizacji.

Zobacz przykładowy raport Extended DISC® “Mój potencjał i talenty”, który najczęściej jest używany do pracy indywidualnej, ale można go także wykorzystać w grupowych działaniach. 

  • Data: 29.09.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska