Budowanie zaangażowania

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Leadership – co to jest i dlaczego jest tak ważny w zarządzaniu zespołem?

  • Tagi:

Przywództwo (leadership) można rozumieć jako połączenie umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Niezależnie od tego, czy mówimy o CEO, menedżerze czy nieformalnym liderze zespołu, zdolność do przewodzenia i inspiracji innych ma znaczący wpływ na sukces organizacji.

Jak definiować leadership?

W dosłownym tłumaczeniu leadership oznacza przywództwo, jednak rozumienie tego pojęcia jest różne w zależności od kultury, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym (np. kultury organizacji danej firmy). Najogólniej rzecz ujmując, leadership to inaczej proces wywierania wpływu, w którym osoba może zabiegać o pomoc i wsparcie innych w realizacji wspólnego i etycznego zadania.

Pojęcie to zakłada istnienie celu dla danej grupy lub organizacji, a także lidera, który chce ten cel realizować, ale niezbędni mu są do tego pracownicy, którym będzie przewodził. Jakość działań w ramach leadership wpływa na wiele aspektów funkcjonowania organizacji – od motywacji i samopoczucia pracowników, po wynik finansowy całej firmy. To niezwykle ważna cecha, której świadomość w organizacjach powinna być wysoka.

Cechy skutecznego przywództwa

Leadership jako zespół charakterystycznych umiejętności składa się między innymi z takich kompetencji, jak:

Delegowanie zadań i zaufanie

Przywództwo oznacza, że lider musi umieć delegować zadania. To absolutna podstawa zdrowej, efektywnej współpracy w organizacjach. Wiąże się to z tym, iż lider jasno określa odpowiedzialność poszczególnych osób, ale także doskonale rozumie zakres swojego wpływu. Przywódcy, którzy korzystają z metody mikrozarządzania, obniżają samodzielność swoich podwładnych i podkopują zaufanie.

Wizjonerstwo

Nowoczesne leadership to także kreatywność, która objawia się w opracowywaniu nowych metod, kwestionowaniu status-quo w branży, innowacyjność w tworzeniu produktów czy usług. Lider ma więc wizję przyszłości i potrafi ją przekazać zespołowi. Inspiruje innych swoją pasją i entuzjazmem, gdyż nie tylko ma przed sobą pomysł, ale również chce, aby pracownicy pomogli mu go zrealizować w realistyczny i przemyślany sposób.

Odwaga i decyzyjność

Przywództwo wymaga odwagi. To umiejętność podejmowania ryzyka i brania za nie odpowiedzialności. Nowoczesny lider musi również brać odpowiedzialność za wyniki i to, jak pracuje jego zespół. Co się z tym wiąże, menedżerowie muszą podejmować szybkie i skuteczne decyzje. Niezdecydowanie czy nadmierne zagłębianie się w szczegóły i przeciąganie decyzji to przepis na porażkę.

Komunikacja i relacje międzyludzkie

Skuteczny liderzy wykazuje się umiejętnościami nawiązywania kontaktów, potrafi stworzyć atmosferę, w której panuje całkowite zaufanie, a indywidualne podejście do każdego z pracowników to jego chleb powszedni. Dzięki temu tworzą kulturę organizacyjną, która wspiera strategię wellbeing i umożliwia jednocześnie skuteczną realizację celów biznesowych.

Trudno wyobrazić sobie dobre relacje ze współpracownikami bez skutecznej komunikacji. Dotyczy to nie tylko takich aspektów, jak ton głosu czy klarowny przekaz, ale także wiedzę, gdzie i kiedy komunikować się z pracownikami (np. w ramach przekazywania informacji zwrotnych). To niezwykle istotny element efektywnego leadership. Z umiejętnościami nawiązywania indywidualnego kontaktu i inteligencji emocjonalnej liderzy mogą znacznie więcej osiągnąć, niż w ramach standardowego wydawania poleceń i oczekiwania rezultatów.

Jak być lepszym liderem i wpływać na zaangażowanie pracowników?

Jak za pomocą przywództwa zwiększyć zaangażowanie pracowników? To pytanie możemy zadać na poziomie organizacji, jak i zaadresować je do liderów. Należy pamiętać, że leadership ma dwojakie znaczenie – może być rozumiane jako przywództwo w kontekście kultury organizacyjnej oraz jako kompetencja lidera.

Menedżer świeci przykładem

Zachowanie i postawa lidera mają duży wpływ na cały zespół. Sumienność, pracowitość, zaangażowanie i otwartość to cechy, dzięki którym pracownicy będą chcieli naśladować lidera. Dlatego tak ważna jest pozytywna postawa, dbałość o jakość i skuteczność swojej pracy. Dotyczy to także skłonności do samorozwoju.

Nie musi to oznaczać, że pracownicy będą lustrzanym odbiciem swojego szefa. Leadership akceptuje różnorodność, inne metody, które pozwalają osiągnąć zamierzone cele. Jednak jeśli lider oczekuje od swojego zespołu, aby pracował ciężko, to musi pokazać, że sam jest gotów do takiego poświęcenia. Oczywiście wszystko to w ramach zdrowych relacji ze środowiskiem pracy i zrozumieniem dla konieczności odpoczynku i regeneracji.

Gdy lider nie wykazuje odpowiedniego zachowania, np. nie szanuje swoich pracowników, nie liczy się z ich opiniami lub nie jest w stanie utrzymać spójnej wizji i celów organizacji, to jego pracownicy mogą stracić szacunek dla niego, stracić motywację czy wręcz zdecydować o zmianie zawodowej.

Leadership to budowanie zespołu i atmosfery zaufania

Udział lidera w tworzeniu atmosfery zaufania i team-buildingu jest ogromny. Menedżer jest wszak osobą, która łączy pracowników z organizacją jako całością. Zaufanie w tym kontekście daje poczucie stabilności i pewność, że menedżer nie pozostawi drugiego człowieka bez reakcji na jego problemy czy trudności. Odpowiednie zarządzanie pozwala scalać grupę ludzi w drużynę, która razem może sięgnąć gwiazd.

Wzmacnianie pracowników

Wspomniane budowanie zespołu wiąże się także z rozwijaniem i poszerzaniem kompetencji pracowników. Leadership oznacza zrozumienie, iż członkowie zespołów również potrzebują się rozwijać i spowolnienie tego procesu jest niekorzystne z wielu powodów. Świetni liderzy wręcz zachęcają pracowników do sięgania po nowe kompetencje, metody i narzędzia, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż przyniesie to korzyści firmie.

Leadership w organizacji a narzędzia biznesowe

Leadership to zdolność prowadzenia ludzi w różnorodnych sytuacjach. Oznacza to, że wybrana osoba musi charakteryzować się pewnymi cechami charakteru i mieć określone kompetencje miękkie. Jak wyłonić w organizacji osoby zarządzające? Jedną z metod jest wykorzystanie narzędzia Extended DISC®, które bada styl zachowania pracowników. To narzędzie biznesowe ma swoje korzenie w teorii Carla Gustava Junga o 4 podstawowych typach zachowań ludzkich. Extended DISC® jest narzędziem biznesowym, którego celem jest zbadanie i dostarczenie konkretnych informacji na temat stylu komunikacji, sposobów reagowania na stres oraz czynników motywujących danego pracownika.

Zgodnie z pracami wspomnianego Carla Gustava Junga wyróżniamy 4 podstawowe style zachowań: 

  • Dominujący (D), który cechuje m.in. odwaga, determinacja, skoncentrowanie na celu i rywalizacji,
  • Towarzyski (I), charakteryzujący się towarzyskością, otwartością, entuzjazmem,
  • Wspierający (S), który dotyczy takich cech jak ostrożność, cierpliwość, opanowanie,
  • Dokładny (C), odnoszący się do takich cech jak dokładność, formalność czy skłonność do trzymania się zasad.

Ponadto Extended DISC®, które świetnie sprawdza się w przypadku różnych zadań związanych z zarządzaniem ludźmi, oferuje specjalny raport “Mój styl zarządzania”. Znajdują się w nim informacje związane z preferowanymi zachowaniami w kontekście kluczowych predyspozycji menedżerskich, a także cenne wskazówki związane z zarządzaniem. Dzięki temu każdy menedżer może lepiej poznać swój styl i jeszcze skuteczniej wykorzystać swoje umiejętności w zarządzaniu ludźmi. Extended DISC® może znacząco wpłynąć na realizację ideałów leadership w organizacji.

  • Data: 10.05.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska