Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Narzędzia i techniki coachingowe: kiedy i jak je stosować?

  • Tagi:

Narzędzia i techniki coachingowe są niezwykle wartościowymi zasobami, które mogą wspierać proces rozwoju i osiągania celów. W coachingu odpowiednie narzędzia i techniki są stosowane w zależności od potrzeb pracownika i kontekstu sytuacji. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych narzędzi i technik coachingowych, a także tłumaczymy, jak należy rozumieć proces coachingowy.

Czym jest coaching?

Coaching to proces wspierania jednostki lub grupy w osiąganiu celów, rozwijaniu potencjału i doskonaleniu umiejętności. To partnerstwo pomiędzy coachem a klientem, oparte na zaufaniu, interakcji i otwartości.

Głównym celem coachingu w środowisku zawodowym jest wydobycie pełnego potencjału pracownika poprzez stawianie pytań, refleksję, motywację i rozwijanie świadomości. Coach pomaga określić cele, opracować strategię działania i pokonać ewentualne przeszkody. Coaching skupia się na przyszłości i działaniu.

Jak osiągnąć cel dzięki coachingowi?

Proces coachingowy opiera się na regularnych sesjach, podczas których coach stawia pytania, słucha uważnie i wspiera klienta w identyfikowaniu własnych przekonanych i ograniczeń. Coach nie narzuca rozwiązań (to bardzo istotne), ale wspiera w poszukiwaniu odpowiedzi. Angażuje pracownika w odpowiedzialność za własny rozwój i zachęca go do podejmowania działań, eksperymentowania i uczenia się na własnych doświadczeniach.

Coaching może dotyczyć różnych obszarów życia zawodowego, takich jak rozwój kompetencji miękkich, radzenie sobie z wyzwaniami, konflikty w relacjach międzyludzkich czy osiąganie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Może być stosowany na różnych poziomach organizacji w celu poprawy efektywności, rozwoju umiejętności przywódczych i budowania zespołów.

Korzyści płynące z coachingu

Prawidłowo rozumiany i przeprowadzony coaching jest w stanie rozwinąć wiele możliwości pracownika, przy jednoczesnej eliminacji różnego rodzaju blokerów. Niejednokrotnie na drodze do sukcesu pracownika stoją jego własne przekonania czy ograniczenia, które nie są obiektywne.

Coaching może więc nakierować pracownika na bardzo precyzyjne cele zawodowe, a także wyposażyć go w narzędzia do ich realizacji. Skutkiem tego będzie większa satysfakcja, wyższy poziom motywacji oraz świadomości siebie i własnych zachowań. Jest to więc doskonała okazja do eksplorowania nowych perspektyw i sposobów działania, co prowadzi do rozwoju osobistego i zawodowego.

Najważniejsze narzędzia coachingowe

Choć wiedza i doświadczenie coacha to podstawa, budowanie nowej jakości nie może obyć się bez narzędzi. Każde z nich można zastosować na nieco innym etapie – od wstępnego określenia zasobów pracownika, po planowanie jego dalszych kroków rozwojowych. Na które narzędzia coachingowe warto zwrócić uwagę?

SMART Goals (Cele SMART)

Popularna technika SMART jest skutecznym narzędziem do ustalania celów rozwojowych. Pozwala sformułować cele, które są konkretnie sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone. Ta technika jest szczególnie przydatna na początku procesu coachingowego, aby jasno określić, co pracownik chce osiągnąć, ale jednocześnie, aby cele te były osadzone w rzeczywistości. Każdy z pięciu punktów metody SMART nakazuje zadawanie pytań, które są istotnym uszczegółowieniem celu coachingu.

GROW Model

GROW to skrót od Goal (cel), Reality (rzeczywistość), Options (opcje, możliwości) i Will (wola/kolejne kroki). Model GROW to struktura, która pomaga eksplorować swoje cele, zrozumieć obecny stan, jak również wspiera w identyfikowaniu swoich opcji i opracowywaniu planu działania. Jest to wszechstronne narzędzie coachingowe, stworzone przez Sir Johna Whitmore’a, które można stosować na różnych etapach procesu.

Pytania otwarte i rozmowy coachingowe

Jak już wspomnieliśmy, proces coachingowy opiera się na interakcji między coachem a coachee. Z tego względu osoba ta musi mieć takie kompetencje jak aktywne słuchanie, czy umiejętne zadawanie pytań. Rozmowa coachingowa ma za zadanie prowokować myślenie, rozwijać świadomość i generować nowe perspektywy. Pytania otwarte zaczynają się od „Co?”, „Jak?”, „Dlaczego?” itp., a ich celem jest zachęcenie klienta do głębszej refleksji i odkrywania własnych odpowiedzi. To ważne, aby coach nie dawał własnych propozycji i rozwiązań – ma je odszukać coachee.

W ten sposób osoba w procesie może sięgnąć do własnych zasobów, co nie tylko jest wartością samą w sobie, ale buduje także pewność siebie, a także większą odpowiedzialność za codzienne działania i rozwiązywanie problemów oraz wyzwań.

Feedback 360 stopni

Feedback 360 stopni natomiast to narzędzie do oceniania kompetencji danego pracownika zarówno przez współpracowników, jak i przez niego samego. Wykonywane przez internet jest poufne i bezpieczne, a co równie istotne, pozwala szybko odkryć obszary, które mogą być objęte coachingiem.

To sposób na udzielanie informacji zwrotnej o dużej wartości merytorycznej. Feedback 360 stopni pozwala innym na zebranie myśli i wnikliwą ocenę pracownika w takich obszarach jak umiejętność działania pod presją czy zdolności szybkiego podejmowania decyzji. Ponadto ankietowani mogą wziąć pod uwagę zdolność kontrolowania emocji, empatię czy umiejętność pracy w grupie, czy nadawania zadaniom odpowiedniego priorytetu.

Narzędzie coachingowe tego typu pozwala na uzyskanie bardzo szerokiej perspektywy, pomocnej w realizacji celu, który został wcześniej określony. Określenie braków pozwoli na lepsze planowanie rozwoju. Co ważne, Feedback 360 stopni pozwala otrzymać opinie i ocenę, których nie da się w żaden inny sposób otrzymać. Jak wspomnieliśmy, celem coachingu jest rozwój i doskonalenie, co jednak nie jest możliwe bez zebrania zewnętrznych opinii. Te mogą być niekiedy ze sobą sprzeczne, ale warto wziąć je pod uwagę jako inspirację do całego procesu.

Extended DISC®, czyli odkrywanie naturalnego potencjału 

Innym narzędziem pomocnym w coachingu jest Extended DISC®. To badanie pomaga zrozumieć sposób, w jaki zachowuje się człowiek. Może być więc wstępem, który daje informacje nie tylko w obszarach zachowania, ale także motywacji i stresu. Warto pamiętać, iż Extended DISC® nie sprawdza wiedzy branżowej i nie weryfikuje inteligencji. Nie jest również testem psychologicznym, ale badaniem stylów zachowań i naturalnych predyspozycji. Extended DISC® opiera się na 4 podstawowych stylach zachowań, którymi są:

  1. D, czyli styl Dominujący (inicjatywa, wymagania, rywalizacja, dominacja).
  2. I, czyli styl Towarzyski (otwartość i optymizm, zorientowanie na ludzi i inspirowanie ich pomysłami, trudność z udzielaniem negatywnego feedbacku). 
  3. S, czyli styl Wspierający (ostrożność, cierpliwość i skromność). 
  4. C, czyli styl Dokładny (minimalizm, przestrzeganie zasad, dokładność, postępowanie zgodnie z zasadami).

Extended DISC® jest łatwy w zastosowaniu, a wypełnienie kwestionariusza przez coachee trwa zaledwie 10 minut. Rezultatem badania jest szczegółowy raport na temat naturalnych i adaptowanych zachowań, który pomaga osobie badanej uświadomić własne style działania, reakcje, czynniki motywujące, komfortowe zadania i wiele innych informacji przydatnych zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. To potężne narzędzie w coachingu, które ułatwia interakcję między coachem a coachee oraz przyspiesza osiąganie pożądanych efektów. 

Jak wygląda raport z badania Extended DISC®? Jakie informacje można w nim znaleźć? Żeby dowiedzieć się, pobierz przykładowy raport:

Coachów i trenerów zainteresowanych wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi, które wzmacniają procesy coachingowe, zapraszamy do zapoznania się z naszym Programem Partnerskim: https://extended.tools/wspolpraca/

  • Data: 12.07.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska