Rozwój pracownika

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Przyjazne środowisko pracy – co oznacza i dlaczego jest ważne?

  • Tagi:

Środowisko pracy to nie tylko miejsce, w którym spędzamy większość naszego czasu, ale także przestrzeń, która wpływa na nasze samopoczucie, motywację i wydajność. Z tego powodu przyjazne miejsce pracy może znacząco poprawić jakość życia zawodowego pracowników oraz przyczynić się do sukcesu organizacji. Co oznacza przyjazne środowisko pracy, dlaczego jest istotne i jak można je stworzyć?

Przyjazne miejsce pracy, czyli…

Przyjazne środowisko pracy to inaczej miejsce, w którym pracownicy czują się komfortowo, są doceniani i szanowani. Organizacja, które je tworzy, sprzyja jednocześnie rozwojowi kompetencji, promuje otwartą komunikację, współpracę i zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to także przestrzeń, która uwzględnia różnorodność i zapewnia odpowiednie narzędzia i zasoby niezbędne do efektywnej pracy.

Dlaczego tworzenie przyjaznego środowiska pracy jest istotne?

Bez względu na branżę i charakterystykę obowiązków, pracownicy spędzają ze sobą około 8 godzin dziennie. To 1/3 doby – trudno więc oczekiwać, iż zatrudnieni będą chcieli tyle czasu spędzać w miejscu, które nie jest dla nich przyjazne. Z tego względu, jeśli firma chce budować konkurencyjny biznes, musi jednocześnie tworzyć przyjazne miejsce pracy.

Pozwala ono na zwiększenie poczucia szczęścia i satysfakcji zawodowej pracowników. Kiedy ci czują się dobrze w miejscu pracy, są bardziej zaangażowani, kreatywni i zmotywowani do osiągania celów. Co za tym idzie, są bardziej produktywni. Przyjazne środowisko pracy sprzyja lepszej koncentracji, obniża częstotliwość absencji chorobowych oraz zwiększa skuteczność w wykonywaniu obowiązków.

Jednocześnie pracownicy, którzy czują się docenieni i związani z organizacją, są bardziej skłonni do pozostania w niej na dłużej. Przyjazne środowisko pracy może zatem pomóc w zatrzymaniu cennych pracowników i ograniczeniu rotacji kadr, która w przypadku kluczowych stanowisk może być kosztowna i czasochłonna.

Organizacje, które tworzą przyjazne środowisko pracy, zyskują reputację atrakcyjnego pracodawcy. To z kolei przyciąga wysokiej jakości kandydatów. Sprzyja też budowaniu strategii employer brandingu – przyjazne miejsce pracy sprawia, że zatrudnieni chętniej dzielą się pozytywnymi aspektami funkcjonowania swojej organizacji.

Co równie istotne, w takim środowisku pracy będą istnieć warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji pracowników. To miejsce, w którym promuje się ciągłe uczenie się, mentorowanie i wsparcie w karierze zawodowej.

Jak stworzyć przyjazne środowisko pracy?

Aby poprawić środowisko pracy, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na organizację zadań. Dostarczenie wszelkich niezbędnych narzędzi to podstawa – bez tego trudno mówić o przyjaznym miejscu pracy. W aspekcie organizacyjnym firma może postawić na umożliwienie pracy zdalnej czy wprowadzenie elastycznych godzin pracy, co w połączeniu z rozsądnym rozłożeniem obowiązków, ma szansę stworzyć fundament organizacji przyjaznej pracownikom. Jednocześnie da możliwość utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Nie zawsze jednak zarządzający mają szczegółową wiedzę na temat potrzeb pracowników, dlatego tak ważne jest słuchanie zatrudnionych i uwzględnianie ich opinii. Z tego względu firma musi zapewnić przestrzeń do otwartej i szczerze komunikacji między pracownikami a kierownictwem. Pomoże to w dzieleniu się pomysłami, opiniami i obawami. Poważne traktowanie wniosków pracowników pozwoli stworzyć atmosferę opartą na zaufaniu i szacunku. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, jakie czynniki tworzące środowisko pracy są najistotniejsze w danej organizacji. Każda firma startuje z innego poziomu i zmiany musi wprowadzać stopniowo – w porozumieniu z pracownikami.

Inną kwestią jest motywacja pracowników, z której bardzo często wynika z tego, jak dużą mają oni autonomię w działaniu i w jakim stopniu czują się odpowiedzialni za swoje wyniki. Aby osiągnąć stan w organizacji, w którym zmotywowanie pracowników poprzez samodzielność przynosi oczekiwane skutki, konieczne jest najpierw zrozumienie potrzeb, kompetencji i naturalnych predyspozycji członków zespołu. Każdy pracownik jest inny, dlatego warto dopasować zatrudnionych do kluczowych stanowisk.

Przyjazne miejsce pracy a Extended DISC®

Jednym z narzędzi, które może pomóc w tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, jest Extended DISC®. To obecne już od ponad 20 lat w Polsce badanie naturalnych predyspozycji i zachowań pracowników, które jest oparte na 4 podstawowych stylach zachowań:

  • Dominujący (D) to niezależność i pewność siebie, nieustępliwość, potrzeba rywalizacji czy stanowczość,
  • Towarzyski (I) to towarzyskość, otwartość czy entuzjazm, ale i obawę przed krytyką innych,
  • Wspierający (S) to wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania, oraz ostrożność, cierpliwość i opanowanie, skłonność do unikania zmian,
  • Dokładny (C) to natomiast przestrzeganie zasad, dokładność, dyscyplina i ostrożność.

Każdy członek zespołu potrzebuje kilkunastu minut, aby odpowiedzieć na pytania w kwestionariuszu on-line. Następnie menedżer lub pracownik HR otrzyma szczegółowy raport, który jest analizą odpowiedzi pracownika. Jednym z jego aspektów jest procentowa kombinacja dwóch lub trzech z czterech wspomnianych stylów – nie istnieje osoba, która łączy wszystkie style, ponadto nie spotyka się ludzi, którzy wykazują 100% w jednym stylu lub we wszystkich czterech. Przykładowym rezultatem może być wynik DIS, gdzie D wynosi 40%, I – 35%, a S – 25%. 

Charakterystyka stylu zachowania to jednak nie wszystko. Raport Extended DISC® dostarcza informacje na temat naturalnych talentów i mocnych stron pracownika, co może być cenną wskazówką podczas budowania przyjaznego miejsca pracy. Poza tym analiza pokazuje czynniki stresogenne oraz motywatory pracownika, a także wskazuje m.in. idealnego przełożonego danej osoby.

Jak wykorzystać analizę?

Extended DISC® to świetne źródło inspiracji w kontekście zmian w organizacji, które mają zbudować przyjazne miejsce pracy. Wszelkie informacje na temat ludzi pozwolą mądrzej organizować firmę, np. poprzez przypisywanie pracownikom ról powiązanych z ich kompetencjami i naturalnymi zdolnościami. Niedopasowanie do stanowiska może powodować frustrację, co w dłuższej perspektywie powoduje chęć zmiany pracy lub obniżenie efektywności. 

Przyjazne miejsce pracy ponadto tworzy warunki, gdzie czynniki stresogenne są minimalizowane, a motywacja stale podsycana. Wspomniane dane z raportu Extended DISC® będą więc doskonałym materiałem do pracy dla liderów, którzy są bezpośrednim przedłużeniem kultury organizacyjnej firmy. Dlatego muszą oni zwracać uwagę na to, co najsilniej negatywnie oddziaływuje na pracowników. Oczywiście, stres sam w sobie nie jest złym zjawiskiem, jednak jego nadmiar niewątpliwie szkodzi. Jeśli chodzi natomiast o motywację, to czynniki wpływające na jej wzrost są z reguły indywidualne, a postulaty z nich wynikające nie zawsze możliwe do wprowadzenia w organizacji.

Ostatecznie realizatorami przyjaznego miejsca pracy są sami ludzie, co niekiedy wymaga od organizacji podejmowania trudnych decyzji i wybierania tych ludzi, których styl bycia i zachowania są bliższe kulturze organizacyjnej wspierającej przyjazne miejsce pracy. W tym zakresie również można wykorzystać Extended DISC®, tj. zarówno do badania osób już zatrudnionych, jak i kandydatów, którzy szukają nowej pracy.

 

  • Data: 15.03.2024
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska