Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Różnorodność w środowisku zawodowym to przede wszystkim kompetencje

  • Tagi:

W maju jak co roku ma miejsce Europejski Miesiąc Różnorodności. To czas, w którym w krajach Unii Europejskiej kładzie się nacisk na budowanie egalitarnego, różnorodnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Tego typu ideały nie mogą pomijać środowiska pracy, w którym spotykają się ludzie o wielu poglądach, pochodzeniu i kompetencjach.

Czym jest różnorodność?

Różnorodność w środowisku pracy odnosi się do obecności i akceptacji różnic między pracownikami w zakresie takich czynników jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne i kulturowe, orientacja seksualna, niepełnosprawność. Definiuje się ją jako zróżnicowanie wśród pracowników pod względem różnych cech, doświadczeń i perspektyw, które mogą przynosić korzyści organizacji poprzez wzbogacenie działań zespołowych, kreatywność, innowacyjność, elastyczność i skuteczność działań.

Różnorodność zespołowa jest rozumiana jako pozytywny czynnik, który może przyczynić się do sukcesu organizacji, ponieważ odmienne spojrzenia i doświadczenia mogą przynosić wiele pomysłów i rozwiązań. W kontekście środowiska pracy różnorodność zespołowa dotyczy takich aspektów jak doświadczenie zawodowe, umiejętności, preferencje co do metod pracy, styl komunikacji i wiele innych. Ponadto różnorodność jest także często postrzegana jako wyraz równości, sprawiedliwości i szacunku dla odmienności ludzkiej. Natomiast zarządzanie różnorodnością to narzędzie do tworzenia bardziej inkluzywnego i otwartego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą poczuć się akceptowani, szanowani i doceniani, co przynosi również zysk firmie.

Różnorodność kompetencyjna – jak ją mierzyć?

W środowisku zawodowym niezbędni są ludzie o innych kompetencjach. Dotyczy to zarówno typowo twardych umiejętności, jak i miękkich, które mają wpływ na wspomniane wyżej kwestie, czyli np. na komunikację, zarządzanie ludźmi itp. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w tym kontekście – jednym z nich jest Extended DISC®. Zarządzanie różnorodnością jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy lider zna faktyczny potencjał swoich pracowników i potrafi jasno określić ich kompetencje i np. wskazać kierunek rozwoju.

Czym jest Extended DISC®? To badanie naturalnych predyspozycji i zachowań pracowników, które należy traktować jako punkt wyjścia do w zarządzaniu różnorodnością. Samo badanie jest bardzo proste we wprowadzaniu. Wystarczy, że pracownik poświęci kilka minut na zaznaczanie odpowiedzi w kwestionariuszu on-line. Rezultatem będzie szczegółowy raport, analizujący wybory pracownika w kontekście 4 podstawowych stylów zachowań:

  • styl Dominujący (D) to cechy jak niezależność i pewność siebie, nieustępliwość, potrzeba rywalizacji czy stanowczość,
  • styl Towarzyski (I) to inaczej towarzyskość, otwartość czy entuzjazm, ale i obawę przed krytyką innych,
  • styl Wspierający (S) to przede wszystkim takie cechy jak wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania, oraz ostrożność, cierpliwość i opanowanie, skłonność do unikania zmian,
  • styl Dokładny (C) to natomiast zbiór takich zachowań jak przestrzeganie zasad, dokładność, dyscyplina i ostrożność.

Efektem badania Extended DISC jest kombinacja dwóch lub trzech z czterech wspomnianych stylów. Nasze doświadczenie pokazuje, iż w praktyce nie ma osoby, która łączy wszystkie style, ponadto prawie w ogóle nie spotykamy ludzi, którzy mają 100% w jednym stylu. Przykładowy rezultat może wyglądać następująco: ISC, gdzie I wynosi 40%, S – 15%, a C – 35%. Co ważne w kontekście analizy w grupie – indywidualne wyniki łatwo można połączyć w raport zespołowy, który pozwala lepiej zrozumieć różnorodność w miejscu pracy.

Extended DISC® ponadto pozwala na znacznie więcej. Przede wszystkim umożliwia odkrycie naturalnych talentów, stylu komunikacji i mocnych stron pracowników. To źródło informacji, które pozwala na lepsze zrozumienie zestawu kompetencji, którymi firma faktycznie dysponuje. Jednocześnie pokazuje, co motywuje i demotywuje poszczególnych członków w grupie, jakie są ich role zespołowe, czego oczekują od przełożonego i jaką kulturę zespołu wspólnie budują. 

Jak Extended DISC® pomaga organizacji?

Inkluzywne środowisko pracy to takie, w którym każda perspektywa jest dostrzegalna, dzięki czemu pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie na temat projektów, metod czy ogólnego funkcjonowania firmy. Firmy powinny korzystać z ich doświadczenia i perspektywy, aby osiągać coraz lepsze wyniki.

Wsparcie ze strony Extended DISC® można odnieść do wielu obszarów w organizacji. Przede wszystkim pozwala wytyczyć ścieżkę rozwoju dla poszczególnych pracowników. To kluczowe, ponieważ firmy charakteryzujące się różnorodnością w miejscu pracy powinny gwarantować równe szanse na zdobywanie nowych umiejętności, awans czy zmianę stanowiska. Odkrycie naturalnych predyspozycji z badaniem Extended DISC® to także doskonała informacja dla samych pracowników, którzy mogą lepiej wykorzystać swoje talenty i możliwości w życiu zawodowym. Może to oczywiście oznaczać konieczność zmiany stanowiska, ale wraz ze wsparciem osób na stanowiskach menedżerskich nie powinno to stanowić żadnego problemu.

Extended DISC® wspiera skuteczne budowanie zespołów oraz satysfakcji zatrudnionych. Warto pamiętać, iż ewentualne niedopasowanie pracowników do roli w zespole może powodować frustrację i nieporozumienia, co w dłuższej perspektywie będzie negatywnym aspektem pracy zespołowej.

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

Wspomniane badanie Extended DISC® jest jedną z podstaw umożliwiających stworzenie takiego środowiska pracy, które wspiera różnorodnych, utalentowanych pracowników. Zarządzanie w tym aspekcie może odnosić się do wykorzystywania naturalnych predyspozycji pracowników i włączaniu ich w działania i projekty, które są bliższe ich talentom. W ten sposób zarządzanie różnorodnością przestaje być frazesem i staje się realną polityką firmy, która jednocześnie korzysta na tym, iż ma w swoich szeregach ludzi z różnych środowisk. Nie musi to jedynie dotyczyć dość oczywistych kwestii, takich jak np. obecność osób innego pochodzenia, które doskonale znają dany język obcy. Może natomiast pomóc w szybszym i skuteczniejszym wypełnieniu luk kompetetencyjnych, gdy w danej grupie brak predyspozycji do wykonywania konkretnych zadań.

Jeżeli jesteś menedżerem i chcesz poznać swoich ludzi, to zwróć uwagę na Extended DISC® – proste w zrozumieniu i zapamiętywaniu narzędzie, niezbędne dla liderów dbających o ducha zespołu. Jeżeli natomiast szukasz pomysłu na budowanie różnorodnych grup w firmie, zapoznaj się z przykładowym raportem zespołowym. Chętnie umówimy się na rozmowę i podpowiemy, jak wyciągnąć maksimum korzyści dla zespołu korzystając z Extended DISC. 

  • Data: 10.05.2024
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska