Rozwój pracownika

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Zarządzanie talentami w organizacji – jak wspierać rozwój pracowników?

  • Tagi:

Zarządzanie talentami to kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Wpływa ono nie tylko na rozwój jednostki, ale również na wyniki całej firmy. Wspieranie rozwoju pracowników staje się więc coraz ważniejsze, szczególnie w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Jak skutecznie zarządzać talentami i wspierać rozwój pracowników? 

Czym jest talent? 

Najczęściej przez talent rozumiemy dwa pojęcia. Po pierwsze, talent to osoba wybitnie uzdolniona w danej dziedzinie. W kontekście środowiska pracy będzie to ten członek zespołu, który jest świetny w konkretnych działaniach przynoszących wymierne korzyści organizacji. 

Po drugie, talentem nazywamy konkretną kompetencję – mieć do czegoś talent, czyli wybraną umiejętność, którą ma każdy z pracowników. Będzie to kompetencja, której wykonywanie przynosi wybranej osobie satysfakcję. 

Dlaczego zarządzanie talentami jest tak istotne? 

Po pierwsze, zarządzanie talentami pozwala na ich zatrzymanie w organizacji i rozwój. Talent to cenny zasób, który przyczynia się do wprowadzania innowacji, wysokiej wydajności i osiągania celów biznesowych. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu talentami firma ma szansę zbudować silną i wydajną kadrę pracowniczą. 

Po drugie, konkurencyjność na rynku. Posiadanie wyjątkowych talentów daje firmie przewagę nad innymi organizacjami rywalizującymi w tej samej branży. Pracownicy o wysokich umiejętnościach i potencjale są w stanie tworzyć rozwiązania, przyczyniać się do rozwoju produktów i usług oraz dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Zarządzanie talentami umożliwia więc firmie pozyskanie, rozwój i utrzymanie takich pracowników, co wpływa na jej konkurencyjność. 

Po trzecie, motywacja. Dobra praktyka zarządzania talentami obejmuje także motywowanie i dbanie o poziom zadowolenia pracowników. Dzięki rozwojowi umiejętności, odpowiednim szkoleniom i możliwościom awansu pracownicy czują się docenieni i zmotywowani do dalszego działania. Zadbanie o rozwój pracowników może przyczynić się do zmniejszania kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. 

Identyfikacja talentów 

Podstawą zarządzania talentami (czyli w tym kontekście pracownikami) należy rozpocząć od ich identyfikacji. Stworzenie mapy kompetencji i naturalnych predyspozycji w przedsiębiorstwie to wciąż najlepsza metoda, aby po pierwsze, lepiej poznać pracowników, a po drugie, efektywniej wykorzystać ich talenty. Pierwszym krokiem w efektywnym zarządzaniu talentami jest identyfikacja potencjalnych talentów w organizacji. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie dalszego rozwoju. 

Na ogólnym poziomie zarządzanie talentami w organizacji opiera się na analizie umiejętności i kompetencji pracowników, obserwacji wyników i osiągnięć oraz ocenie potencjału rozwojowego. Istnieje wiele narzędzi, które mogą w tym pomóc – jednym z nich jest Extended DISC®. 

Extended DISC® a zarządzanie talentami w organizacji 

W wypadku zarządzania talentami Extended DISC® pozwala na to, aby poznać mocne strony pracowników i ich naturalne predyspozycje. Na czym polega badanie Extended DISC®? Dla pracownika oznacza to ok. 10 minut zaznaczania odpowiedzi w kwestionariuszu on-line. Następnie zwierzchnik (np. menedżer lub pracownik HR) otrzymuje szczegółowy raport. W dużej mierze jest on oparty o 4 podstawowe style zachowań: 

  • styl Dominujący (D) to nieustępliwość, niezależność i pewność siebie, potrzeba rywalizacji czy stanowczość, 
  • styl Towarzyski (I) to towarzyskość, otwartość czy entuzjazm, ale i obawę przed krytyką innych, 
  • styl Wspierający (S) to m.in. wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania, oraz ostrożność, cierpliwość i opanowanie, skłonność do unikania zmian, 
  • styl Dokładny (C) natomiast to przestrzeganie zasad, dokładność i ostrożność, dyscyplina. 

Rezultatem badania Extended DISC® jest analiza odpowiedzi pracownika, a wynik to kombinacja dwóch bądź trzech z czterech wspomnianych wyżej stylów. Warto przy tym pamiętać, iż nie ma osoby, która łączy wszystkie style, ponadto prawie w ogóle potyka się ludzi, którzy wykazują 100% w jednym stylu. Przykładowym rezultatem może być wynik DIC, gdzie D wynosi 40%, I – 25%, a C – 35%. 

Planowanie rozwoju talentów 

Po identyfikacji talentów następuje etap planowania rozwoju. Ważne jest określenie celów rozwojowych poprzez indywidualne rozmowy na podstawie rezultatu badania Extended DISC®, współtworzenie planów rozwoju oraz ustalenie mierzalnych i osiągalnych wymogów. Organizacje powinny również tworzyć ścieżki rozwojowe i szkoleniowe dostosowane do potrzeb swoich talentów. Stałe monitorowanie postępów i dostosowywanie programów pozwala skuteczniej wspierać kluczowych pracowników w rozwoju. 

Extended DISC® w rekrutacji, czyli jak odszukać najbardziej utalentowanych pracowników? 

Zarządzanie talentami wiąże się również z ich odkrywaniem w trakcie pozyskiwania pracowników z rynku pracy. Tu również z pomocą przychodzi Extended DISC®. Warto jednak wcześniej przeprowadzić badanie w zespole, aby zrozumieć potrzeby grupy, do której chcemy rekrutować. W trakcie zarządzania talentami musimy określić, jakie cechy i styl zachowania jest pożądany. 

W tym miejscu przypominamy, iż Extended DISC® nie sprawdza wiedzy branżowej i nie ocenia umiejętności miękkich. Nie jest również testem psychologicznym, ale badaniem stylów zachowań i naturalnych predyspozycji. Nie powinno być więc jedynym kryterium rekrutacyjnym, a jedynie wsparciem w zakresie rozwijania pracowników i ich rekrutacji. 

W kontekście aktualnych potrzeb zespołu i zarządzania talentami z pomocą Extended DISC® możemy lepiej dopasować kandydata do zespołu, uzupełniając w ten sposób braki lub wzmacniając wybrane obszary. Poza tym badanie pozwala na uniknięcie kosztownej pomyłki, która wiąże się z niedopasowaniem kandydata do stanowiska lub zespołu. 

Kultura organizacyjna sprzyjająca rozwojowi 

Istotnym elementem zarządzania talentami jest budowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja rozwojowi i uczeniu się. Warto tworzyć miejsce pracy, w którym ciągłe doskonalenie jest wartością. Wspieranie innowacyjności i eksperymentowania, tworzenie atmosfery otwartej na popełnianie błędów i naukę to podstawa, aby zatrzymać talenty w firmie. 

Wsparcie przywództwa i menedżerów 

Wspieranie zarządzania talentami wymaga aktywnego zaangażowania liderów w firmie. Szkolenia w zakresie rozwoju pracowników są istotne, ponieważ w przeciwnym wypadku menedżerowie nie będą w stanie efektywnie korzystać z kompetencji i naturalnych predyspozycji osób zatrudnionych w firmie. 

Innowacyjne projekty i wyzwania 

Kolejną znaczącą metodą zarządzania talentami jest angażowanie pracowników w innowacyjne projekty i wyzwania. Dając pracownikom możliwość wykazania się w interesujących i angażujących projektach, firma tworzy okazje do rozwoju nowych umiejętności, zdobywania doświadczenia i kreatywnego myślenia. Szczególnie ma to uzasadnienie w wypadku talentów odkrytych dzięki Extended DISC®, co może zachęcić do np. wewnętrznej rotacji stanowisk. 

Uznawanie i nagradzanie osiągnięć 

Aby skutecznie wspierać rozwój pracowników, istotne jest uznawanie i nagradzanie ich osiągnięć. Nagrody nie tylko motywują pracowników, ale również budują poczucie satysfakcji i docenienia. Transparentny system wynagradzania i promocji powinny być oparte na kryteriach osiągnięć i rozwoju, co zachęca do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Warto zwrócić uwagę na to, iż pracownik świetny w jednej dziedzinie, niekoniecznie sprawdzi się np. w zarządzaniu ludźmi. Do sprawowania wyższych funkcji menedżerskich potrzebny jest inny zestaw predyspozycji, niż w przypadku stanowisk, gdzie ważne są kompetencje twarde czy wiedza techniczna. 

Skuteczne zarządzanie talentami jest możliwe dzięki Extended DISC®. To narzędzie, które umożliwia identyfikację talentów i może być wstępem do planowania rozwoju, mentoringu czy podejmowania lepszych decyzji rekrutacyjnych. Jednocześnie wsparcie zarządzania talentami kulturą organizacyjną sprzyjającą rozwojowi przyniesie korzyści w postaci efektywnych pracowników i zdolności operacyjnej nie tylko do spełniania celów biznesowych, ale do ich przekraczania. 

Inwestycja w rozwój pracowników przynosi korzyści zarówno dla jednostek, jak i dla całej organizacji, poprawiając wyniki biznesowe, zwiększając zaangażowanie i satysfakcję pracowników oraz tworząc pozytywną atmosferę pracy. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, organizacje, które umiejętnie zarządzają talentami i wspierają rozwój pracowników, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. 

Chcesz dowiedzieć się, jak Extended DISC® pomaga w zarządzaniu talentami w zespole? Pobierz raport „Mój potencjał i talenty”, który znajdziesz po kliknięciu w przycisk poniżej.

  • Data: 07.06.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska