Badanie kompetencji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Badania kompetencji pracowników

Aby stworzyć zgrany, profesjonalny zespół, należy starannie dobrać pracowników. Dotyczy to zarówno personelu na niższych stanowiskach, jak i kadry menedżerskiej. Wydajny personel przynosi firmie znaczące korzyści, ale za jego efektywnością nie stoi jedynie intensywna praca poszczególnych członków. Skupienie wyłącznie na wynikach na dłuższą metę może skutkować wypaleniem zespołu. Na długofalowy sukces składa się również dobra komunikacja i zgrany zespół. Jakimi sposobami to osiągnąć? Odpowiadamy poniżej.

 

Analiza oraz ocena kompetencji pracownika

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi zalicza się ocena kompetencji 360. Przy jej zastosowaniu można uzyskać mnóstwo informacji na temat osób zatrudnionych w firmie. Służą one przełożonym oraz pracownikom. Pierwsi zdobywają szereg danych, które pozwalają im planować pracę zespołu. Drudzy otrzymują informacje zwrotne (tzw. feedback) opisujące ich podejście do wykonywania obowiązków, relacje z otoczeniem, mocne oraz słabe strony. Oceny kompetencji danego człowieka może dokonywać on sam oraz jego współpracownicy, menedżerowie, przełożeni, podwładni.

Jak powstaje ocena kompetencji pracownika?

Posługiwanie się narzędziami takimi jak Feedback 360 przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim jego zaawansowana technologia daje pracownikom gwarancję, że ich odpowiedzi będą poufne. Z kolei osoba, do której mają trafić pozyskane dane, może uzyskać szczere wypowiedzi. Cały proces pobierania treści oraz generowania raportu przebiega automatycznie. Zapewnia to pełną anonimowość wszystkim oceniającym, którzy biorą udział w ankiecie.

Ocena kompetencji powstaje przy użyciu kwestionariusza, który wypełnia sam zainteresowany, dokonując dzięki temu samooceny, oraz grupa pracowników, którzy odpowiadają na te same pytania. Pracownicy wykorzystują przy tym swoje indywidualne hasła. System badania 360 stopni pozwala poszerzać kwestionariusz o pytania otwarte, jeśli zlecający ma taką potrzebę.

Co daje Feedback 360?

Do najważniejszych zalet oceny 360 stopni należy możliwość uzyskania oglądu z różnych perspektyw. Wypełnić anonimową ankietę może kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Biorą w niej udział współpracownicy, podwładni, menedżerowie albo kadra kierownicza (przełożeni). Oceniają kluczowe kompetencje niezbędne na danym stanowisku. Mogą brać pod uwagę aspekty takie jak np.: podatność badanego na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, konsekwentne działanie czy empatia.

Każdy pozyskany kwestionariusz to dodatkowa ocena kompetencji pracownika. W zależności od kierunku, który nadaje mu klient, za pomocą narzędzia można zebrać dane na temat np. mocnych stron, które można wzmacniać lub obszarów, które warto wzmocnić. Feedback 360 pozwala pozyskać obiektywne informacje o kompetencjach. Dzięki temu pracownik poznaje swoje mocne strony, może skutecznie wyznaczyć obszary do rozwoju, a także ma świadomość, które z jego kompetencji są wysoko cenione przez pracowników.

Odpowiednio dobrany zestaw pytań sprawi, że badanie 360 będzie jedną z najlepszych inwestycji, jakich dokonała firma. To znakomite narzędzie HR, które ułatwi ocenę potencjału pojedynczego pracownika albo zespołu np. menedżerów. Ma to ogromne znaczenie przy prowadzeniu biznesu – dzięki temu buduje się kulturę informacji zwrotnej, tak potrzebną w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niej zespół jest zmotywowany do działania, wie jak działać w atmosferze wzajemnego poszanowania, a także jest otwarty na feedback.

Zobacz również webinar: Ocena 360 stopni – najlepsze praktyki i sprawdzone narzędzia

Badanie 360 stopni a model DISC – podstawowe różnice

Feedback 360 i analiza DISC to dwa różne badania, choć doskonale się uzupełniają. Czym się różnią?

Extended DISC opiera się na modelu ludzkich zachowań opracowanym przez Carla Gustava Junga. Słynny szwajcarski psycholog oraz psychiatra podzielił go na cztery główne style (strefy). Później ów model rozwijali inni specjaliści. Tworzące go strefy to Dominance (Dominacja), Influence (Wpływ), Steadiness (Stabilność) oraz Compliance (Zgodność).

Feedback 360 przeprowadza się w celu utrwalenia kultury feedbacku oraz wzmocnienia pracowników w kluczowych kompetencjach. Narzędzie skupia się na obiektywnych informacjach zwrotnych, porównania samodzielnie dokonanej oceny z oceną zespołu, a także sprawdzenia swoich kompetencji. Badanie z pewnością przyniesie świetne efekty, gdy kadra kierownicza chce wyszukać mocne strony swojego zespołu. Feedback w tym przypadku pozwoli na rozwijanie talentów pracowników ściśle związanych z ich predyspozycjami. Feedback doskonale sprawdza się w przypadku pracy zdalnej czytaj więcej: Case study: Budowa kultury feedbacku w warunkach pracy zdalnej

Wsparcie, rozwój menedżerów – jak to zrobić przy pomocy Feedback 360?

Dzięki przeprowadzeniu badania 360 stopni właściciele firmy poznają potencjał swoich pracowników. Jeśli umiejętnie wykorzystają zdobyte dane, mogą znacząco zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Będą też wiedzieć, na co położyć nacisk przy poszukiwaniach nowych pracowników. Otrzymają pakiet treści, które mogą odgrywać dla nich rolę wskazówek podczas przydzielania zadań czy wyznaczania obowiązków. Znacząco ułatwi im to zarządzanie ludźmi i rozwijanie swojego zespołu.

Przed przeprowadzeniem Feedback 360 ważną kwestią jest przedstawienie pracownikom celów projektu, a także plusów wynikających z dawania feedbacku na co dzień, w pracy. Ważną zasadą badania 360 jest samodzielne wypełnienie formularza, a następnie anonimowa ocena dokonywana przez zespół. Po zebraniu wszystkich informacji osoba (bądź zespół np. kadra menedżerska) otrzymuje raport z wynikami, a także wsparcie specjalistów z zakresu feedbacku w postaci analizy raportu i omówienia najważniejszych obszarów kompetencji.

Dosyć często zdarza się, że pracownik nie do końca zdaje sobie sprawę ze swoich predyspozycji. Niejednokrotnie ma o sobie zawyżone bądź zaniżone mniemanie. Tymczasem Feedback 360 pozwoli mu skonfrontować się z oceną współpracowników, a co za tym idzie – poznać umiejętności, które szczególnie docenia jego zespół i które może rozwijać.

Więcej o ocenie 360 stopni i dobrych praktykach zobaczysz w webinarze: Ocena 360 stopni – najlepsze praktyki i sprawdzone narzędzia

  • Data: 02.12.2021
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska