Case Study

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Case study: Budowa kultury feedbacku w warunkach pracy zdalnej

 

Projekt rozpoczęliśmy z końcem lutego, kiedy już wiedzieliśmy, że sytuacja na świecie nie pozwoli na tradycyjne przeprowadzenie Feedbacku. Cały proces, który zwyczajowo polegał na spotkaniach zespołowych na sali szkoleniowej oraz sesjach indywidualnych konsultacji face-to-face, przekonwertowaliśmy na pracę zdalną.

W marcu odbył się kick off projektu w postaci webinaru, podczas którego zespół managerski (30 osób) poznał cele projektu oraz zasadność wprowadzenia feedbacku do ich codziennej pracy z zespołami. Wykorzystując platformę FinxS w 3 tygodnie zebraliśmy feedbacki 360 uwzględniając 4 grupy respondentów, bazując na 9 kluczowych kompetencjach managerskich.

Następnie każdy manager otrzymał swój indywidualny raport z wynikami oraz wsparcie konsultantów zewnętrznych w postaci 1,5 godzinnej sesji analizy wyników oraz identyfikacji kluczowych obszarów do rozwoju.

W myśl zasady „Twój rozwój w Twoich rękach” właścicielem raportów i decyzji o kierunkach rozwoju była osoba, która otrzymała swoją zbiorczą, anonimową informację zwrotną uwzględniającą samoocenę, feedback od przełożonego, zespołu oraz współpracowników.

Projekt zakończyliśmy w połowie maja podsumowaniem dla zarządu i działu HR oraz webinarem podsumowującym dla zespołu managerów objętych feedbackiem 360. Pozwoliło to nie tylko na identyfikację obszarów do rozwoju, ale też mocnych stron grupy managerów i organizacji, co umożliwiło świadome kształtowanie kierunków rozwoju kultury organizacji, a co za tym idzie również biznesu.

FEEDBACK 360 jest narzędziem, które pomaga wprowadzić lub utrwalić kulturę feedbacku w usystematyzowany sposób. Czas pracy zdalnej sprzyja zmianie perspektywy, ale też otwartości na innowacje. W obecnej sytuacji pomaga utrzymać interakcję managerów oraz mimo kryzysu uruchomić refleksję w jakim kierunku zespół będzie podążał za kilka miesięcy.

Zdalny Feedback 360 jest rekomendowany gdy:

  • kultura feedbacku jest dla organizacji kluczowa w rozwoju pracowników i biznesu,
  • zespół pracuje zdalnie i jest otwarty na udział w Webinarach i działaniach on-line,
  • indywidualny rozwój leadership’u został wstrzymany przez okoliczności, a jest strategiczny,
  • chcemy odnaleźć mocne strony zespołu, aby je wykorzystać w dalszym budowaniu biznesu i zarządzaniu talentami w organizacji,
  • kwarantanna przyniosła spowolnienie, które jest dobrą okazją do refleksji.

 


 

Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wprowadzić lub wzmocnić kulturę feedbacku w Twojej organizacji.

 

  • Data: 03.06.2020
  • |
  • Autor: Magdalena Parafiniuk

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska