Aktualności

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Badanie stylów zachowania w pracy… studentów – przykład Akademii Leona Koźmińskiego

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego stosuje narzędzie Extended Disc do diagnozy stylów zachowania w środowisku pracy korzystających z jego wsparcia studentów i absolwentów. Wyzwaniem podczas wdrożenia narzędzia wydawało się sprostanie dużemu zainteresowaniu ze strony potencjalnych użytkowników, dla których było to pierwsze narzędzie diagnostyczne, z jakiego mogli skorzystać w Biurze. Dziś z narzędzie służy setkom studentów i nie sprawia to żadnego kłopotu.

Biura Karier istnieją na większości uczelni w Polsce i za granicą. Zajmują się szeroko pojętym wsparciem rozwoju zawodowego ich studentów i absolwentów.

– Pomagamy studentom w odnalezieniu się na rynku pracy, budowaniu swojej drogi zawodowej, przygotowaniu się do procesu rekrutacyjnego – wyjaśnia Magdalena Grzesik, Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami ALK.

Biuro Karier łączy studentów i absolwentów z pracodawcami poprzez szereg różnorodnych działań: współpracę bezpośrednią z konkretnymi firmami opartą chociażby o system rekomendacji, jak i poprzez organizację spotkań, podczas których możliwa jest prezentacja oferty pracodawców studentom i absolwentom. Organizuje szkolenia i warsztaty, na których studenci mogą poza programem studiów rozwijać swoje kompetencje. Wspiera także rozwój ich własnych biznesów, poprzez programy promujące przedsiębiorczość oraz networking między środowiskiem studenckim i absolwenckim. Udostępnia również oferty pracy i praktyk wyselekcjonowane pod kątem profilu kształcenia uczelni za pośrednictwem serwisu internetowego dedykowanego karierze.

Jak poznać swój potencjał

– Z naszych obserwacji wynika, że ci młodzi ludzie nie zawsze są świadomi potencjału, jaki
w nich drzemie –
ocenia Magdalena Grzesik. – Wprawdzie mają za sobą już pierwsze wybory (m.in. wybór uczelni, kierunku), ale nie zawsze wiążą się one z pomysłem, co dalej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że brakuje nam dobrej diagnostyki, która mogłaby pomóc tym młodym ludziom w rozeznaniu się w ich potencjale, ich naturalnych predyspozycjach. Dlatego rok temu podjęliśmy współpracę z Extended DISC.

Narzędzie to pozwala na podstawie wypełnienia kwestionariusza (zajmuje ok. 10 minut) określić, jakie style zachowań w pracy są dla badanych naturalne, a jakie rozwijają oni w sobie dopiero ze względu na wymagania stanowiska pracy. Pozwala to poszukiwać takich zadań, których wykonywanie jest łatwe i przyjemne oraz tak kierować rozwojem, aby przynosił on satysfakcję, a nie powodował niepotrzebnej frustracji i nadmiernego stresu. Raport z badania może być więc doskonałą podstawą do rozmowy o planach zawodowych.

Jak zbadać wszystkich chętnych

Zasoby kadrowe Biura Karier są ograniczone, a studentów ALK jest wielu. Stosowanie takiego narzędzia wiąże się z tym, że trzeba z odpowiedzialnością i należytą uwagą przekazywać użytkownikom informację zwrotną na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Dlatego wyzwaniem dostrzeganym przez pracowników Biura Karier było znalezienie sposobu, jak zarządzić tym procesem w czasie, aby wszyscy chętni mogli skorzystać z diagnozy.

– Poradziliśmy sobie w ten sposób, że podzieliliśmy użytkowników na różne grupy docelowe, dla których przeznaczyliśmy różne typy raportów – ujawnia Magdalena Grzesik. – Sami natomiast stworzyliśmy trzy różne stopnie rozszerzenia raportu: najprostszy z nich był taki, że możliwe stało się korzystanie z niego przez odbiorcę docelowego bez dodatkowej informacji zwrotnej.

Okazało się to strzałem w dziesiątkę – większość studentów wybiera bowiem ten najszybciej dostępny typ raportu. Według kierowniczki Biura Karier zawiera on na tyle szczegółowe informacje, że można już na ich podstawie samodzielnie analizować własny potencjał i wykorzystywać je podejmując podstawowe decyzje o karierze.

Oczywiście była też grupa osób, która z możliwości takiej poszerzonej informacji zwrotnej chciała skorzystać. Wtedy miała możliwość poszerzenia tego raportu i dowiedzenia się czegoś więcej o różnych możliwościach wykorzystania tej wiedzy (np. do zastosowania różnych ćwiczeń rozwojowych). Były to głównie osoby korzystające z doradztwa zawodowego Biura Karier, gdzie do diagnozy potencjału kwestionariusz Extended DISC wykorzystywany jest
w tej właśnie poszerzonej formie.

– Trzeci typ raportu, najszerszy i najbardziej szczegółowy, Biuro Karier przygotowało dla absolwentów, w tym absolwentów MBA i studiów podyplomowych, którzy mają już bogate doświadczenia zawodowe. Taka oferta dla tych trzech grup docelowych powstała na bazie wiedzy latami gromadzonej przez nas o naszych klientach – podkreśla Magdalena Grzesik.

Czynniki i miary sukcesu

Dostosowanie narzędzia do potrzeb użytkowników i grup, z jakimi pracuje Biuro Karier, polegało na zdefiniowaniu trzech różnych typów raportów, jakie użytkownik może uzyskać na podstawie wypełnienia kwestionariusza. Takie różne szablony raportu może samodzielnie zaprojektować w zależności od potrzeb administrator mający dostępu do panelu administracyjnego.

– My z tej możliwości skorzystaliśmy i takie szablony zaprojektowaliśmy. Jest to bardzo przydatna funkcja – ocenia Magdalena Grzesik.

To dzięki takiemu dostosowaniu raportów do potrzeb różnych grup docelowych Biuro Karier na ALK nie miało problemów z obsłużeniem wszystkich pragnących skorzystać z diagnozy Extended DISC.

– W czasie tego roku akademickiego udało nam się przebadać tym narzędziem kilkuset studentów i absolwentów – mówi szefowa Biura Karier. – Było też kilkadziesiąt osób, które skorzystało z narzędzia w ramach doradztwa zawodowego, a więc w tej rozszerzonej formie. Zainteresowanie utrzymywało się na podobnym poziomie przez cały rok, bez skoków w dół czy w górę.

Jak jednak podkreśla Magdalena Grzesik, Biuro Karier nie mierzy sukcesu jedynie liczbami raportów, ani usprawnieniem własnej pracy. Ważniejsze jest to, że raporty stanowią jeszcze jedno źródło wiedzy o każdym uczestniku doradztwa zawodowego, pomagają w potraktowaniu każdego z nich z należytą uwagą, a równocześnie wspierają ten proces profesjonalnie. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś nie rozpoznał siebie w uzyskanym raporcie: zawsze jest on dobrą podstawą do dalszej pracy doradczej.

  • Data: 08.12.2015
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska