Budowanie zaangażowania

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Dla HR

Departamenty HR korzystają z rozwiązań Extended DISC najczęściej do następujących celów:

 • Rekrutacja i selekcja
 • Doskonalenie pracy zespołowej
 • Diagnoza talentów i ocena kompetencji
 • Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników

W zależności od specyfiki danej organizacji proponujemy samodzielne korzystanie z naszych narzędzi oraz innowacyjnej platformy zarządzania potencjałem pracowników – FinxS lub realizację konkretnego projektu diagnostycznego ze wsparciem naszych konsultantów.

Korzyści

Rola HR w większości organizacji uległa lub ulega właśnie transformacji. Zespoły HR mają realnie wspierać organizację w realizacji jej strategicznych celów. Zarządy i Menedżerowie liniowi oczekują od HR konkretnych działań lub rekomendacji które będą miały jak największe przełożenie na wyniki biznesowe. Poniżej przedstawiamy cztery obszary w których nasze rozwiązania wspomagają Zespoły HR w kreowaniu wartości dodanej

Efektywna rekrutacja i pomoc w podejmowaniu decyzji personalnych

 • Dialog z klientem wewnętrznym o wymaganiach kompetencyjnych jak i osobowościowych wobec kandydatów
 • Rekomendacja / prezentacja kandydatów na tle ustalonych kryteriów
 • Rekomendacja / prezentacja kandydatów z uwzględnieniem kontekstu zespołu do którego ma trafić kandydat
 • Dostarczanie szczegółowych informacji o predyspozycjach i talentach kandydatów, które pomagają w podjęciu optymalnych decyzji rekrutacyjnych

Identyfikacja, rozwój  i zatrzymywanie talentów

 • Wykorzystywanie profesjonalnego / obiektywnego narzędzia do diagnozy predyspozycji i talentów w firmie
 • Dostarczanie informacji pomocnych w motywowaniu konkretnych pracowników  w zgodzie z ich potencjałem i profilem osobowościowym
 • Wsparcie w planowaniu rozwoju pracowników
 • Projektowanie działań rozwojowych w oparciu o precyzyjną diagnozę potrzeb z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi (np. badanie kompetencji metodą 360°)
 • Zwiększanie efektywności programów rozwojowych poprzez elementy autorefleksji i autodiagnozy

Doskonalenie pracy zespołowej

 • Wsparcie dla szefa zespołu w budowaniu zaufania i otwartości w zespole
 • Wsparcie dla szefa zespołu w optymalnym dopasowywaniu osób do ról w zespole
 • Wsparcie dla szefa zespołu w rozwiązywaniu konfliktów w zespole

Badanie / utrzymywanie zaangażowania pracowników

 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu badania klimatu / zaangażowania / satysfakcji pracowników
 • Kompleksowa prezentacja wyników badania
 • Facylitowanie działań po badaniu (spotkania z menedżerami, zespołami, budowa planów działań)

Zobacz również

 1.  Poznaj innowacyjną platformę zarządzania potencjałem pracowników
 2. Ocena 360°

 

 • Data: 20.03.2014
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska