Mindmarker jest zaawansowaną aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych i komputerach, której celem jest maksymalizacja wpływu szkolenia na wzrost praktycznych umiejętności jego uczestników. Dzięki krótkim mindmarkerom w formie pigułek wiedzy, quizów, pytań, czy zadań możesz zwiększyć retencję wiedzy i napędzić zmianę zachowań uczestników szkolenia.

Training reinforcement maksymalizuje wpływ szkolenia na zmianę zachowania

Uczestnik szkolenia w ciągu kilku dni po jego zakończeniu może zapomnieć nawet 90% zdobytych informacji. Bez wzmocnienia treningu i pomocy w zastosowaniu zdobytej wiedzy do codziennej pracy efektywność szkolenia może okazać się niska. Dla organizacji powstaje problem: Jak szkolić pracowników żeby wykorzystali nową wiedzę i umiejętności w pracy? Jak monitorować proces zmiany zachowań i ostatecznie efektywność szkolenia? Jak zatrzymać wiedzę w organizacji i skutecznie ją transferować?

Między szkoleniem, a zastosowaniem zdobytych umiejętności w pracy powstaje luka. Jest nią brak programu utrwalającego nowe kompetencje pracownika i wspomagającego jego trwałą zmianę zachowania.

Odpowiedzią jest Mindmarker, system wzmacniający szkolenie (training reinforcement) oparty na podstawach naukowych z zakresu uczenia się, motywacji oraz zmiany zachowań.

Jak działa training reinforcement Mindmarker?

Mindmarker pomaga maksymalizować wpływ szkolenia łącząc wiedzę naukową z technologią. Pracownik bez systemu wsparcia nie jest w stanie efektywnie wdrożyć zdobytej wiedzy i nowych zachowań, często wracając do swoich dawnych nawyków. Mindmarker jest systemem działającym w chmurze dostępnym dla pracowników z poziomu telefonu, tabletu, czy komputera. Ścieżka edukacyjna składająca się z modułów może być dowolnie personalizowana przez managera jak również przez samego pracownika. Podobnie jak wybór momentu, w którym pracownik chce i może poświęcić czas na zapoznanie się z otrzymanymi wiadomości wzmacniającymi szkolenie zwanymi mindmarkerami. Wszystko znajduje się w przystępnej formie graficznej oraz wzbogacone jest w elementy gamifikacji wpływające na motywację pracownika.

Korzyści

Zaangażowanie

Programy wzmacniające szkolenie stawiają przed pracownikami wyzwania w postaci pytań i gamifikacji całego procesu uczenia zapewniając wysoki poziom zaangażowania.

Kontrola

System analityczny dostarcza informacji o postępie w nauce, zmianach zachowań oraz gromadzi dane umożliwiające doskonalenie programów edukacyjnych

Utrwalenie wiedzy

Ścieżka edukacyjna Mindmarker pomaga pokonać krzywą zapominania dostarczając pracownikom treści, których potrzebują

Trwała zmiana zachowań

Łącząc microlearning, quizy i pytania ankietowe Training Reinforcement Mindmarker przenosi pracowników z modelu „wiem”, do modelu „umiem i stosuję”

Dostęp w chmurze

Platforma Mindmarker działa w chmurze co oznacza, że dostępna jest na telefonach komórkowych, tabletach i telefonach

Rezultaty z użyciem Mindmarkera

41%

Wzrost skuteczności kadry managerskiej

63%

Minimalizacja czasu
spędzonego na szkoleniach

121%

Wzrost
sprzedaży

83%

Wzrost zadowolenia
klientówZaledwie 21% uczestników szkolenia stosuje nową wiedzę i umiejętności, ale kiedy jest ono wzmocnione za pomocą Mindmarkera procent uczestników wykorzystujących zdobytą wiedzę wzrasta do 83%.

Profesjonalnie przygotowany program wzmacniający szkolenie to również wartość kulturotwórcza firmy opierająca się na nieustannym uczeniu się i doskonaleniu umiejętności. Z powodzeniem wpisująca się w politykę employer brandingu jako system wspierający pracowników w ich wdrażaniu i codziennej pracy.

Najnowsze artykuły na blogu

Analiza w czasie rzeczywistym

Rozbudowany system analityczny Mindmarker umożliwia śledzenie postępu pracowników i ich zaangażowanie w program. Ponadto gromadzi opinie i informacje na temat użyteczności wiedzy i zmiany zachowań. Dane posłużą do zmierzenia wpływu szkolenia i jego wartości oraz do doskonalenia programu szkoleniowego.

Dla kogo jest Mindmarker?

Mindmarker może być wykorzystany praktycznie w każdej branży i wszędzie tam gdzie oczekuje się zwiększenia efektywności szkoleń widocznej w zachowaniach pracowników i mierzalnej wynikami. Cieszy się naturalnym zainteresowaniem działów HR, firm szkoleniowych oraz niezależnych trenerów i konsultantów, którzy chcą podnieść skuteczność i zarazem atrakcyjność rynkową oferowanych usług. Mindmarker może wzmacniać szeroki zakres tematyczny szkoleń wykorzystując przy tym wszelkie dostępne środki prezentowania treści takie jak wideo, audio, tekst czy grafika.

Rekomendacje

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results

Coraz mocniej widoczny jest zmierzch ery „dawki inspiracji” podczas szkoleń. Inspiracji, która nieutrwalona narzędziem wdrożeniowym najczęściej umyka w ciągu kilku dni po szkoleniu. Aby zapobiec „erozji” praktycznych umiejętności po szkoleniu warto skorzystać z „wirtualnego coacha”, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji, jednocześnie gani z zaniechania i wspiera sukcesy. Dzięki takim rozwiązaniom jak Mindmarker i 7 Zasad Training Reinforcement efektywność szkolenia wzrasta a zmiany mają charakter trwały.

Joanna Wazowicz, Partner Zarządzający 4Sales / 4Results
Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.

Pracujemy, komunikujemy się, czytamy… coraz więcej czasu spędzamy z naszymi urządzeniami mobilnymi. Wystarczy spojrzeć wokół. Książka 7 Zasad Wzmacniania Efektów Szkoleń pozwala lepiej projektować programy rozwojowe, a bazująca na tych zasadach aplikacja Mindmarker pozwala uczyć się i utrwalać zdobytą wiedzę kiedy tylko znajdziemy chwilę. W metrze, tramwaju, nawet w domu jest zawsze pod ręką. Przetestowałam sama oraz pracując z grupami. Sukces w nauce na wyciągnięcie ręki, przy tym sama przyjemność. Polecam!

Wanda Brociek, trener biznesu, coach, mentor.
Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy już od wielu lat. Dzięki Extended DISC nasi menedżerowie i pracownicy poznają mapę preferowanych zachowań. Mogą lepiej zrozumieć jak reagują i postępują w różnych okolicznościach, co w efekcie przekłada się na lepszą współpracę zespołu i organizacji.

Katarzyna Reinfuss, HR Dyrektor EMEA
Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający

W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy narzędzia DISC? Stosujemy je chociażby budując siłę zespołów sprzedażowych. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. Wspierając menadżerów w budowaniu zaangażowania ich podwładnych, jednocześnie podpowiadamy ludziom sprzedaży jak lepiej rozumieć zachowania swoje (a może przede wszystkim ich klientów). Zwiększamy tym samym ich skuteczność dzięki pokazaniu im, jak budować trwałe relacje.

Aleksander Drwięga, Prezes, Partner Zarządzający
Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju

Bardzo cenimy sobie jakość współpracy z firmą Extended Tools Polska - dbałość o dobre rozumienie naszych potrzeb, specyfiki i kontekstu projektów, nastawienie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, elastyczność podejścia, partnerstwo w relacjach, gotowość do niestandardowego podejścia, szybkość działania, wygodę korzystania z platformy FinxS, umożliwiającej właściwy dobór i personalizację raportów w zależności od potrzeb projektu.

Joanna Domeradzka, Dyrektor ds. Rozwoju
Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Z firmą Extended Tools Polska współpracujemy od 2016 roku w ramach realizowania badań Extended DISC. Badania te wspomagają nasze procesy rekrutacyjne, sukcesyjne oraz rozwojowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Pozwalają nam, jako firmie, podejmować lepsze decyzje, wpływają na poprawę komunikacji oraz sposobu zarządzania zespołami.

Łukasz Zemła, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska