Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Dlaczego praca zespołowa jest tak ważna w projektach innowacyjnych i start-up’ach oraz na czym polega skuteczny team building?

Aby odnieść sukces w biznesie, liczy się nie tylko dobry pomysł oraz motywacja i determinacja w działaniu. Za każdym zwycięstwem stoją przede wszystkim ludzie. Dobrze działający zespół buduje się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu.

 

Dużo dzisiaj mówi się o tym, że dobry zespół jest jednym z gwarantów powodzenia projektu. Dlaczego team w startupie ma tak duże znaczenie?

Romeo Grzębowski – Chief Inspiration Officer – Extended Tools: Mówiąc najprościej, skończyły się czasy geniuszy, wynalazców i ludzi wszechstronnie uzdolnionych na wielu płaszczyznach. Dzisiejszy świat jest tak złożony, że zwyczajnie nie da się działać w pojedynkę. Przy prowadzeniu projektu, zwłaszcza innowacyjnego, który ma odnieść sukces, potrzebujemy wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin, spojrzenia na biznes z różnych perspektyw – a takie mogą nam zapewnić dobrze wybrani współpracownicy.

Przykładowo osoba, która wytwarza technologie może nie posiadać umiejętności przydatnych w ich sprzedaży, a bez tego nawet najlepsze pomysły tracą szansę na komercyjny sukces. Podobnie przy przygotowaniu planu biznesowego – istotne jest krytyczne spojrzenie na jego założenia, z innej perspektywy, tak by wdrożenie było jak najbardziej realne. Dlatego warto mieć przy sobie współpracowników, dzięki którym można uniknąć wielu zagrożeń, jakie niesie samodzielne działanie.

O co tak naprawdę chodzi w team buildingu? Co jest najważniejsze przy prowadzeniu działań tego typu?

RG: Głównym założeniem wszystkich działań team-buildingowych jest zbudowanie takich relacji w zespole, które wpłyną na podejmowanie lepszych decyzji i usprawnią realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Aby odnosić sukces na tych płaszczyznach, konieczne jest zbudowanie zespołu, któremu przyświeca jeden wspólny cel. Współpracownicy powinni darzyć się wzajemnym zaufaniem, być otwarci na dyskusję i krytykę, a także działać w oparciu o jasne zasady, np. przy podejmowaniu decyzji.

Nie można zapominać o podzielaniu wspólnych wartości, czego niestety w wielu biznesowych zespołach brakuje. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Google, odpowiednia postawa i zarządzanie przez wartości to jedna z najważniejszych kompetencji menadżerskich. Wartości osobiste stanowią jeden z najsilniejszych motywatorów lub też działają demotywująco na zespół. W przypadku gdy pracownik nie może realizować swoich wartości w pracy, staje się mniej zaangażowany, co w efekcie poskutkuje jego odejściem.

Warto więc odkrywać je poprzez rozmowy i poszukiwanie wspólnych płaszczyzn. Dzisiaj ważne jest stworzenie warunków do realizacji wartości pracowników lub budowa zespołu, który będzie utożsamiał się z zasadami panującymi w formie. Gdy w sferze wyznawanych wartości jest rozdźwięk, może okazać się, że dalsza współpraca nie przyniesie pożądanych efektów.

Jakie błędy najczęściej popełniają młodzi przedsiębiorcy przy doborze współpracowników? Jak się ich wystrzegać?

RG: Przedsiębiorcy, będący na początku swojej drogi, zwłaszcza w niedużych biznesach, często wybierają do współpracy osoby zbyt podobne do siebie. Wprawdzie dzięki temu łatwiej znaleźć porozumienie, ale taka relacja może sprawić, że na problem wszyscy będą spoglądać z jednej perspektywy, co utrudni jego rozwiązanie. Z drugiej strony dobór współpracowników jedynie pod kątem wiedzy i kompetencji, bez uwzględnienia dopasowania do konkretnej roli czy motywacji do pracy, również nie przyniesie dobrego skutku.

Kolejnym z często popełnianych błędów jest współpraca z krewnymi i znajomymi, od których – bez względu na ich kompetencje i dopasowanie do ról w zespole – trudniej wyegzekwować wykonanie jakichś działań, w związku z prywatną zażyłością czy sympatią.

Aby uniknąć pomyłek w budowaniu zespołu, warto skorzystać z zewnętrznego doradztwa rekrutacyjnego, które pomoże w dobraniu takich osób, jakich dany biznes potrzebuje. Konieczne jest zwracanie uwagi na kwestie wspólnych wartości – czy są spójne między kandydatami a pracownikami. Przydatne może być także skorzystanie z dostępnych na rynku narzędzi służących diagnozie naturalnych talentów i predyspozycji potencjalnych pracowników oraz porównujących je z oczekiwaniami na danym stanowisku.

Kiedy przedsiębiorca może stwierdzić czy przewidzieć, że wybrał dobrych współpracowników do realizacji projektu? Czy jest możliwe wyciągnięcie takiego wniosku?

RG: Jedną z takich bardziej oczywistych przesłanek, że zespół dobrze działa jest osiąganie założonych celów, co przekłada się na wyniki biznesowe. Skuteczna realizacja zadań nie byłaby w pełni możliwa, gdyby atmosfera pomiędzy pracownikami była nieodpowiednia, dlatego to kolejna z istotnych kwestii dla lidera. Jeżeli pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy i z chęcią przychodzą codziennie do biura, to znaczy, że jest dobrze.

Obecnie, zarządzający zespołem mogą także skorzystać z narzędzi, takich jak np. Analiza Extended DISC, które pomagają m.in. przewidzieć zachowania członków zespołu w napiętych sytuacjach. Pozwalają one także na lepsze dopasowanie pracowników do konkretnych zadań czy rozwiązywanie konfliktów pomiędzy osobami o skrajnie różnym podejściu.

Zobacz jak wykorzystać Analizy Extended DISC w pracy z zespołami! Obejrzyj webinar: Jak ułatwić i usprawnić komunikację w zespole dzięki Extended DISC?

Kiedy już mamy dobrany zespół współpracowników, jakie są kolejne kroki w strategii team-builingowej?

RG: Budowa zespołu to proces, który potrzebuje czasu i przestrzeni. Trzeba dać pracownikom szanse na lepsze poznanie się, warto więc zaplanować czas na wspólny posiłek czy luźniejsze rozmowy. Dzięki czemu bardziej się otworzą i zbudują wzajemne zaufanie wobec siebie. Jeśli osoby tworzące zespół ufają sobie nawzajem, łatwiej podejmą się trudniejszych zadań czy wyzwań. Z drugiej strony dla lidera takiego zespołu łatwiejsze będzie określenie zasad pracy, takich jak np. doprecyzowanie celów zespołowych, określenie ról i odpowiedzialności czy sposobów na podejmowanie decyzji.

W środowiskach kreatywnych, które działają w oparciu o innowacje, bardzo ważne jest monitorowanie poziomu stresu, a także utrzymywanie go na równym poziomie czy też obniżanie go, tak by pracownicy mogli wykonywać swoje działania w komfortowej atmosferze.

Warto pamiętać, że w każdym zespole po jakimś czasie pojawia się tzw. okres „burzy”, czyli kryzys, który jest naturalnym elementem w procesie. Odpowiednie zarządzanie sytuacją kryzysową pozwoli zespołowi przejść do fazy normowania się, a później będzie sprzyjało zwiększeniu wydajności. Co to oznacza? Otwarcie na dyskusje, uzgodnienie zasad rozwiązywania sporów, wzajemny feedback.

Warto pamiętać, że krytyce powinny być poddawane pomysły i sprawy, a nie konkretne osoby. Wszystkie nieporozumienia personalne dobrze jest szybko wyjaśniać. Złe zarządzanie może sprawić, że niektóre zespoły będą zataczały koło, spadnie efektywność i pojawi się ciągła rotacja pracowników.

Jakie są główne zasady pracy zespołowej, które sprawdzają się przy realizacji działań prowadzonych przez startupy technologiczne? Czego należy się wystrzegać?

RG: Zespoły w startupach technologicznych obowiązują te same prawa, co w każdym innym zespole. Dodatkową trudnością dla tego typu przedsięwzięć może być częsta praca zdalna, mnogość narzędzi komunikacyjnych czy zamknięty temperament niektórych pracowników, co często przejawia się w środowiskach informatycznych. Z kolei największe błędy, jakie pojawiają się w zarządzaniu zespołem to lekceważenie tzw. „miękkich aspektów”, jak np. praca zespołowa. Aby ich uniknąć, warto mieć przemyślaną strategię w tym zakresie.

Pomocne może być opracowanie tzw. team canvas, czyli narzędzi pozwalających na określenie nie tylko ról czy celów w danym zespole, ale także mocnych i słabych stron, potrzeb bądź obowiązujących zasad. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z pomocy zewnętrznych specjalistów, którzy pomogą ustrukturyzować wszystkie niezbędne aspekty, tak aby zespół pracował wydajnie, a praca przynosiła wszystkim satysfakcję.

Dowiedz się więcej: Jak ułatwić i usprawnić komunikację w zespole dzięki Extended DISC?

  • Data: 02.08.2019
  • |
  • Autor: Extended Tools Polska

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska