Rozwój pracownika

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Organizacja pracy i zarządzanie czasem – przydatne wskazówki

 • Tagi:

Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy pozwala nie tylko zwiększyć produktywność, ale także zredukować stres i osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W tym artykule przedstawiamy przydatne wskazówki dotyczące organizacji pracy i zarządzania czasem, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Aby skutecznie zarządzać czasem, warto skupić się na kilku obszarach, m.in. ustaleniu priorytetów, planowaniu, wyeliminowaniu rozpraszaczy, ale także dopasowaniem pracowników do właściwych ról zespołowych.

Ustalanie priorytetów

Aby jasno określać priorytety i tworzyć listę zadań, która ma określoną strukturę, możemy wykorzystać technikę ABCDE. Pozwala ona klasyfikować zadania według ich ważności i pilności. Każde zadanie przypisuje się do jednej z pięciu kategorii:

 • A: Zadania bardzo ważne, które muszą być wykonane natychmiast.
 • B: Zadania ważne, ale nie pilne.
 • C: Zadania, które są miłe do wykonania, ale nie mają wpływu na długoterminowe cele.
 • D: Zadania, które można delegować.
 • E: Zadania, które można eliminować.

Skupiając się na zadaniach kategorii A i B, możemy skutecznie zarządzać czasem i uniknąć marnowania go na mniej istotne czynności.

Inną metodą jest matryca Eisenhowera, która polega na podziale zadań na cztery kategorie:

 1. Ważne i pilne: Zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi.
 2. Ważne, ale nie pilne: Zadania strategiczne, które można zaplanować na później.
 3. Nieważne, ale pilne: Zadania, które można delegować.
 4. Nieważne i niepilne: Zadania, które można zignorować lub odłożyć na później.

Dzięki temu narzędziu łatwiej jest skupić się na zadaniach, które rzeczywiście mają znaczenie.

Planowanie i organizacja

Listy zadań

Tworzenie list zadań to podstawowy element organizacji pracy. Listy te powinny być realistyczne i dostosowane do dostępnego czasu. Dobrym nawykiem jest planowanie zadań na dzień przed wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, co pozwala na lepsze przygotowanie się do kolejnego dnia pracy. Jednoczesne korzystanie z kalendarzy i harmonogramów pozwala na lepsze zarządzanie czasem. Planowanie dnia, tygodnia czy miesiąca z wyprzedzeniem pomaga uniknąć zapomnienia o ważnych zadaniach i terminach. Dobrze jest też blokować czas na konkretne zadania, co pozwala na skoncentrowanie się na nich bez przerw.

Metoda SMART

Metoda SMART to sposób na definiowanie celów, które są:

 • S: Specyficzne (Specific)
 • M: Mierzalne (Measurable)
 • A: Osiągalne (Achievable)
 • R: Realistyczne (Realistic)
 • T: Określone w czasie (Time-bound)

Stosowanie tej metody pomaga w tworzeniu klarownych i osiągalnych celów, co zwiększa motywację i efektywność.

Eliminowanie rozpraszaczy

Minimalizacja przerw

Rozpraszacze, takie jak przeglądanie stron internetowych, pojawiające powiadomienia z mediów społecznościowych czy nieplanowane rozmowy, mogą znacząco obniżyć produktywność. Warto wyłączyć powiadomienia, ustalić konkretne godziny na przeglądanie poczty elektronicznej i informować współpracowników o godzinach, w których nie powinno się przeszkadzać.

Organizacja przestrzeni roboczej

Czyste i zorganizowane biurko sprzyja skupieniu. Warto również zadbać o odpowiednie oświetlenie i wygodne miejsce pracy. Dobrze jest też mieć pod ręką wszystkie niezbędne narzędzia, aby uniknąć niepotrzebnych przerw na ich szukanie. Oczywiście w dobie pracy zdalnej firmy mają zdecydowanie mniejsza możliwość, aby efektywnie zarządzać tym aspektem, niemniej warto w miarę możliwości przypominać pracownikom o rozsądnym tworzeniu przestrzeni roboczej w domu.

Techniki zarządzania czasem

Technika Pomodoro

Technika Pomodoro polega na pracy przez 25 minut, po których następuje 5-minutowa przerwa. Po czterech takich cyklach robi się dłuższą, 15-30 minutową przerwę. Ta metoda pozwala na efektywne zarządzanie czasem, poprawę koncentracji i uniknięcie zmęczenia.

Blokowanie czasu

Blokowanie czasu polega na przeznaczaniu określonych bloków czasu na konkretne zadania lub typy zadań. Na przykład można przeznaczyć dwie godziny rano na pracę nad projektem lub pracę głęboką, a popołudnie na spotkania i korespondencję. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać koncentrację i skuteczniej zarządzać czasem.

Automatyzacja i delegowanie

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań to kluczowa umiejętność w zarządzaniu czasem – szczególnie w kontekście pracy liderów. Nie wszystkie zadania muszą być wykonywane osobiście. Warto przekazywać mniej istotne lub powtarzalne zadania innym członkom zespołu, co pozwala skupić się na bardziej strategicznych kwestiach.

Wykorzystanie technologii

Współczesne technologie oferują wiele narzędzi do automatyzacji powtarzalnych zadań, co pozwala zaoszczędzić czas. Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Asana, Trello czy Monday.com, pomagają w organizacji pracy i śledzeniu postępów.

Utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Dbanie o regularne przerwy w pracy jest niezbędne dla utrzymania wysokiej produktywności i dobrego samopoczucia. Krótkie przerwy pozwalają na regenerację sił i uniknięcie wypalenia zawodowego. Ważne jest również, aby po pracy poświęcić czas na relaks i hobby, co pomaga w zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zdrowy styl życia, obejmujący regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę i odpowiednią ilość snu, ma ogromny wpływ na efektywność pracy. Dbając o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, zwiększamy swoją produktywność i zdolność do skutecznego zarządzania czasem. Tu pracodawcy mają spore pole do popisu, np. poprzez oferowanie posiłków w firmie. 

Dopasowanie ról do charakterystyki pracowników

Osoby zajmujące się organizacją pracy muszą wiedzieć, z jakim potencjałem ludzkim mają do czynienia. Jednym z narzędzi, które pozwala na odkrycie talentów, jest Extended DISC®. To badanie naturalnych predyspozycji i zachowań pracowników, którego przeprowadzenie wymaga poświęcenia kilku-kilkunastu minut. W tym czasie członek zespołu zaznacza odpowiedzi w kwestionariuszu on-line. Następnie lider lub inna osoba uzyskuje analizę opartą na 4 podstawowe style zachowań:

 • styl Dominujący (D), obejmujący cechy takie, jak niezależność i pewność siebie, nieustępliwość, potrzeba rywalizacji czy stanowczość,
 • styl Towarzyski (I), czyli otwartość, towarzyskość oraz obawę przed krytyką innych,
 • styl Wspierający (S) wskazuje na takie cechy jak umiejętność słuchania, ostrożność, opanowanie, jak również cierpliwość. Może także oznaczać skłonność do unikania zmian,
 • styl Dokładny (C) to inaczej, jak sama nazwa wskazuje, dokładność i dyscyplina, przestrzeganie zasad, ostrożność.

Jak wygląda raport z badania Extended DISC®? Jakie informacje można w nim znaleźć? Żeby dowiedzieć się, pobierz przykładowy raport:

https://lp.extended.tools/przykladowy-raport-extended-disc-event

Co daje raport Extended DISC®?

Spośród wielu informacji przydatnych w tworzeniu nowoczesnego środowiska zawodowego warto zwrócić uwagę na odpowiedzi, jakie daje Extended DISC® w kontekście roli zespołowej. Brzmią one następująco:

 • jaka jest postawa w stosunku do pracy w grupie?
 • jakie są najczęstsze zachowania badanego w grupie?
 • jaką rolę przyjmuje, podejmując decyzje?
 • jaką rolę przyjmuje w kontekście motywowania?
 • jak wykonuje zadania?
 • jaki jest jego wkład w postęp osiągany przez grupę?

Każda rola zespołowa (badanie wyróżnia ich 10) charakteryzuje się innym stylem pracy. Co za tym idzie, te same metody organizacji mogą przynieść zupełnie inne efekty – nawet wykonanie konkretnego zadania może wyglądać kompletnie inaczej w wypadku dwóch zupełnie różnych osób. Z tego względu pracodawcy muszą (oczywiście w granicach rozsądku) prezentować elastyczność w podejściu do organizacji pracy. Może się w związku z tym okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie podporządkowanie pracy konkretnym celom i efektom, a niekoniecznie wprasowania każdego pracownika w bardzo sztywne ramy organizacji. Dzień pracy nie u każdego może wyglądać identycznie, tak samo jak środki pomocne w osiągnięciu wyznaczonych celów.  

 • Data: 11.06.2024
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska