Rozwój pracownika

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Skuteczny coaching kariery: jakie narzędzia wykorzystać?

 • Tagi:

Skuteczny coaching kariery to niezwykle wartościowe narzędzie, które może pomóc w rozwoju zawodowym i osiągnięciu sukcesu. Czym jest coaching w tym kontekście? Jakie narzędzia wspierają działania z tego zakresu?

Czym jest coaching kariery zawodowej?

Coaching kariery to zestaw działań, których celem jest szeroko rozumiany rozwój zawodowy. Coaching może dotyczyć zarówno osób, które szukają zatrudnienia i chcą wybrać jak najlepiej dla siebie, jak i pracowników, którzy szukają nowych wyzwań w aktualnym miejscu pracy. Coaching sam w sobie definiuje się jako partnerską relację pomiędzy trenerem (coachem) a pracownikiem lub klientem, która w kreatywny sposób rozwiązuje cel danej osoby.

Coaching kariery można podzielić na kilka etapów, np. identyfikacja mocnych stron, wytyczenie ścieżki kariery, zdobywanie nowych kompetencji, wzmacnianie pewności siebie i tym podobne. W przeciwieństwie do typowej usługi, jaką jest doradztwo zawodowe, coaching kariery umożliwia znacznie głębszą pracę, ale także zakłada, że to dana osoba jest źródłem rozwiązań i możliwości. Coachem w firmie może być osoba zajmująca rozwojem ludzi, ale także menedżer lub zewnętrzny specjalista.

Dlaczego warto wykorzystać możliwości coachingu kariery?

Coaching kariery, bez względu na okoliczności, pozwala na osiągnięcie założonych celów zawodowych i osiągnięcie lepszej pozycji na rynku pracy. Tego typu rozszerzone doradztwo zawodowe daje takie korzyści jak:

 • modyfikacja motywacji pracownika. Odszukanie celu zawodowego umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie innych czynników, niż tylko wysokość wynagrodzenia. Coaching przekierowuje motywację na satysfakcję zawodową, która wynika z urzeczywistnienia potencjału;
 • pracownik uczy się zarządzania swoją karierą, a także na patrzenie na jej rozwój w dłuższej perspektywie, a nie jedynie w kontekście najbliższej zmiany,
 • zrozumienie i nauka elementów rozmowy coachingowej, a także kultury feedbacku;
 • eliminacja blokad w rozwoju kariery. Są to różnorodne zachowania i przekonania, które w znaczący sposób wpływają na urzeczywistnienie potencjału. Są to np. deficyty komunikacyjne, interpersonalne, brak wiary we własne możliwości, obawy związane z sukcesem, zmianami, ale i z niepowodzeniem;
 • ochrona pracownika przed wypaleniem zawodowym;
 • odszukanie dla pracownika nowej roli w organizacji zamiast zmiany pracy;
 • podniesienie umiejętności autoprezentacji, „sprzedawania” siebie w kontekście nowego stanowiska czy obszaru kompetencji;
 • lepsze zrozumienie tendencji i potrzeb na rynku pracy;
 • zwiększenie potencjału zawodowego, wysokości zarobków;
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanych zadań i codziennego funkcjonowania w środowisku pracy;
 • zwiększenie równowagi pomiędzy życiem a pracą;
 • wsparcie w trakcie radzenia sobie ze zmianą i efektywnym zarządzaniu zmianą w życiu osobistym i zawodowym.

Narzędzia pomocne w określaniu potencjału zawodowego

Aby coaching kariery mógł przebiegać sprawnie, warto sięgnąć po odpowiednie narzędzia pomocne w życiu zawodowym. Wśród nich warto wymienić takie rozwiązania jak:

Analiza SWOT

To bardzo popularna metoda, stosowania nie tylko w toku rozwoju kariery zawodowej. SWOT to skrót od Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Przy użyciu tej analizy, coach kariery pomaga zidentyfikować wspomniane wyżej obszary, co jest podstawą do opracowania strategii rozwoju kariery. Analizie można poddać np. kompetencje pracownika, która chce zmienić swoją pozycję w organizacji.

Mapa kompetencji

Coaching kariery może korzystać z rozwiązania, które przypomina mapę marzeń/celów. Pomaga to w opracowaniu zestawu umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w wybranej dziedzinie. Mapa kompetencji pozwala lepiej zrozumieć, w jakich obszarach potrzebny jest rozwój w kontekście zmiany pracy.

Plan rozwoju kariery

Plan rozwoju to jeden z kluczowych elementów coachingu kariery. W przypadku organizacji, która prowadzi tego typu działania, plan ten powinien być oparty o możliwości awansu i zmian, tak aby pracownik miał poczucie, że w firmie jest przestrzeń do rozwoju kariery zawodowej. 

Rozmowa coachingowa

Aktywne słuchanie, zadawanie pytań rozwojowych, prowokowanie do myślenia pracownika to podstawowe techniki komunikacyjne, które mogą być wykorzystywane przez coachów i doradców zawodowych. Ich celem jest lepsze zrozumienie celów, wyzwania i możliwości, a także rozwijać umiejętności komunikacyjne, które są kluczowe w osiąganiu sukcesu zawodowego.

Feedback 

Bez feedbacku trudno mówić o procesie, który zmierza do konkretnego celu, np. do zmiany dziedziny, którą pracownik się zajmuje lub do awansu. 

Dlatego coachowie i trenerzy regularnie sięgają po narzędzia, umożliwiające zebranie jak największej ilości informacji, która umożliwi udzielenie konstruktywnego feedbacku. Jednym ze sprawdzonych narzędzie jest Feedback 360 stopni, które najlepiej sprawdza się w przypadku osób na stanowiskach menedżerskich. Pozwala ono ocenić kompetencje z wielu perspektywsamego pracownika, jego podwładnych i przełożonego i współpracowników. Dzięki anonimowej ankiecie on-line coach może uzyskać dużo informacji w krótkim czasie i na jej podstawie udzielić obiektywnego feedbacku.

Extended DISC® – narzędzie pomagające poznać potencjał zawodowy

Innym narzędziem biznesowym, które pozwala pracować w ramach coachingu kariery, jest Extended DISC®. Głównym zadaniem Extended DISC® jest analiza naturalnych predyspozycji i zachowań pracownika, co powinno być podstawą w staraniach o zmianę wykonywanej pracy. Trudno wyznaczyć jakikolwiek kierunek, jeśli nie wiemy, z jakie są naturalne predyspozycje człowieka i z jakimi zadaniami czuje się najbardziej komfortowo. Extended DISC® jest odpowiedzią na tę potrzebę. Co istotnie, nie jest to test psychologiczny i w żaden sposób nie weryfikuje wiedzy branżowej, odnosi się natomiast do charakterystycznych cech i zachowań w pracy. Badanie to jest niezwykle proste we wdrożeniu, a samo wypełnienie kwestionariusza zajmuje 10 minut).

Na czym polega badanie Extended DISC®? Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika coach, menedżer lub pracownik HR otrzymuje szczegółowy raport, który analizuje odpowiedzi ankietowanego na podstawie 4 stylów zachowań:

 • styl Dominujący (D), jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie takie cechy jak nieustępliwość, niezależność i pewność siebie, potrzebę rywalizacji czy stanowczość,
 • styl Towarzyski (I) wiąże się z otwartością i towarzyskością, jak również i obawą przed krytykowaniem innych,
 • styl Wspierający (S) to takie cechy jak wzbudzanie zaufania, ale także umiejętność słuchania i ostrożność, cierpliwość, opanowanie, skłonność do unikania zmian,
 • styl Dokładny (C) dotyczy takich zachowań i cech jak przestrzeganie zasad, dokładność i ostrożność, skłonność do zachowywania dyscypliny.

Raport Extended DISC® a coaching kariery

Dzięki analizie naturalnych predyspozycji coachowie kariery mogą nie tylko pomóc pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji zawodowych, ale mogą również odkryć zupełnie nieznane do tej pory możliwości oraz wyjaśnić wiele być może niezrozumiałych reakcji i zachowań osoby badanej w pracy. Na tym polega ogromna zaleta zarówno samego narzędzia, jak i jego umiejętnego wykorzystania. Procesy coachingowe przebiegają szybciej i dają lepsze efekty, ponieważ zarówno coach, jak i osoba korzystająca z usługi coachingu kariery dostają konkretną dawkę rzetelnych i rozwijających informacji. Extended DISC® w sposób nieoceniający opisuje to, w czym człowiek jest najlepszy zgodnie z zasadą “Nie ma lepszych i gorszych, jesteśmy po prostu różni”. 

Raport Extended DISC® zawiera informacje o:

 • naturalnych i adaptowanych stylach zachowań danego człowieka,
 • stylu komunikacji i roli w zespole
 • czynnikach motywujących i demotywujących
 • stresorach i naturalnych reakcjach na stres
 • najbardziej i najmniej komfortowych zadaniach w pracy
 • idealnym przełożonym
 • predyspozycjach zawodowych.

Proponujemy zapoznać się z przykładowym raportem Extended DISC® “Mój potencjał i talenty na rynku pracy”, który świetnie sprawdza się w procesach związanych z coachingiem kariery.

Coachowie i trenerzy cenią sobie zrozumiałość narzędzia, czytelne raporty i efekty, które osiągają ich klienci bądź pracownicy ich organizacji. Zapraszamy do współpracy firmy oraz niezależnych coachów. Osoby zainteresowane wykorzystaniem narzędzia we własnej działalności zachęcamy do zapoznania się z Programem Partnerskim Extended Tools: https://extended.tools/wspolpraca/

 • Data: 12.07.2023
 • |
 • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska