Rozwój pracownika

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Well-being w pracy: Jak zwiększyć satysfakcję zawodową i poprawić zdrowie psychiczne

  • Tagi:

Świadomość idei well-being w organizacjach stale rośnie. Pracodawcy poważnie traktują zdrowie psychiczne swoich pracowników. Rozumieją, że ma to realny wpływ na efektywność firmy czy cykl życia zatrudnionych. W jaki sposób organizacje mogą zadbać o dobrostan swoich pracowników? Działania na rzecz well-being pracowników są jednym z istotnych aspektów funkcjonowania w nowoczesnych firmach, ale muszą być poprawnie prowadzone, aby przyniosły efekty. 

Co oznacza pojęcie wellbeing?

Przez well-being (tłumaczony jako dobrostan) rozumie się świadome dbanie o stan zadowolenia człowieka, który obejmuje trzy sfery – psychiczną, zdrowotną (fizyczną) oraz społeczną. W kontekście środowiska zawodowego natomiast wellbeing to zaplanowane i systematycznie realizowane działania, których celem jest dbałość o zaspokojenie potrzeb pracowników, zarówno pod kątem psychicznym, jak i fizycznym. Dotyczą więc takich aspektów jak relacji i atmosfery w zespole, adekwatnego wynagrodzenia, motywacji i wyznaczania celów pracowniczych. 

Dlaczego warto inwestować w well-being w firmie?

Well-being pracowników to ogromna wartość kultury organizacyjnej, która wprost przekłada się na wiele korzyści. Wśród nich warto wymienić efektywność – well-being często wymaga wnikliwego spojrzenia w organizację obowiązków, co przekłada się na rozważniejsze rozłożenie pracą. To zadanie dla kadry zarządzającej, która powinna uczciwie ocenić obłożenie pracą.

W ten sposób zatrudnieni lepiej, chętniej i szybciej reagują na propozycje zmian i usprawnień w firmie, ponieważ mają na nie czas. Przekłada się to na wzrost zaufania pomiędzy współpracownikami. Zjawiska te się zresztą przenikają, ponieważ trudno mówić o well-being jeśli nie ma dobrych relacji w zespole. To kolejny obszar, w którym można podnieść poziom satysfakcji pracowników, m.in. dbając o relacje w zespole, czy budując go zgodnie z potrzebami osób, które już się w nim znajdują.

Wspomnieliśmy również, iż odpowiedni poziom dobrostanu wpływa na wzrost efektywności. To jasne, że osoby, które czują się dobrze w środowisku zawodowym, są zmotywowane i osiągają lepsze wyniki. To także świetne remedium na wypalenie zawodowe, które może pojawić się szybciej, jeśli dobrostan pracowników pozostawia wiele do życzenia.

Programy wellbeing to także narzędzie dla osób zajmujących się zarządzaniem i rekrutacją. Mogą pomóc w budowaniu marki pracodawcy, ale także wspierać rekrutację w firmie. Aktywność w obszarze wellbeing może zachęcić kandydatów do dołączenia do organizacji. Ponadto pracownicy mogą chętniej dzielić się pozytywnymi opiniami na temat firmy zarówno w Internecie, jak i w życiu prywatnym. Wellbeing już od pewnego czasu stanowi ważny filar employer brandingu, dzięki któremu firmy mogą nie tylko tworzyć dobre miejsce pracy, ale także przyciągać największe talenty.

Oszczędności dla organizacji

Zdrowie pracowników, zarówno psychiczne, jak i fizycznie ma również wpływ na zmniejszenie ryzyka rotacji w zespołach, konieczności przeprowadzania rekrutacji i wdrożeń. Odpowiednie zdrowie psychiczne pracowników i dobre samopoczucie fizyczne pozwala obniżyć straty wynikające z absencji chorobowych.

Jak wprowadzić well-being w organizacji?

Stereotypowo wellbeing kojarzymy z zestawem popularnych benefitów, które obejmują dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, owocowe czwartki, strefy relaksu w biurze, karty sportowe i tym podobne. W momencie podejmowania decyzji warto dokładnie przemyśleć, czy podjęte kroki będą faktycznie rozsądne. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę oczekiwania pracowników i zastosować holistyczne podejście.

Błędy w tej materii mogą być bardzo negatywnie odebrane. Oczywiście firmy nie powinny w całości brać na siebie odpowiedzialność za dobrostan pracowników. Natomiast mogą wykorzystywać i udostępniać różnorodne narzędzia oraz wpływać na organizację pracy, tak aby pozytywnie wpływać na wellbeing. Jak w tym kontekście może pomóc narzędzie Extended DISC®?

Wellbeing pracowników a Extended DISC®

Badanie Extended DISC® pomaga lepiej zrozumieć pracownikom swoje własne zachowania. W ten sposób możliwe jest łatwiejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osób zatrudnionych. Wraz ze wzrostem świadomości rośnie szansa na zdecydowanie lepszą organizację pracy. Satysfakcja z wykonywanych obowiązków jest w tym miejscu kluczowa.

Pozwala to również osiągnąć dobrostan pracowników poprzez rezygnację z rozwijania umiejętności, które nie są ich mocną stroną. Z Extended DISC® zespoły uczą się dostrzegać różnorodność i wyciągać z niej to, co najlepsze.

Extended DISC® w kontekście well-being pozwala zrozumieć i zaakceptować swoje predyspozycje i styl działania. Celem narzędzia jest to, żeby ludzie w pracy opierali się na swoje talenty, żeby praca była przyjemnym środowiskiem, a nie męczącym obowiązkiem.

Komunikacja w zespole

Pozytywne emocje w środowisku pracy płyną również z efektywnej współpracy. Przeszkodą jednak nierzadko bywa kiepska komunikacja, której źródła trudno zrozumieć. Dlatego warto wykorzystać możliwości Extended DISC®. To narzędzie biznesowe pomaga zrozumieć sposób, w jaki komunikują się pracownicy na podstawie 4 głównych stylów:

  1. D, czyli styl Dominujący, obejmuje takie cechy jak inicjatywa, wymagania, rywalizacja, a w kontekście komunikacji wskazuje się takie zachowania, jak dominacja, którą inne osoby mogą odbierać negatywnie.
  2. I, czyli styl Towarzyski, to inaczej otwartość i optymizm, zorientowanie na ludzi i inspirowanie ich pomysłami. Osoba cechująca się stylem Towarzyskim jednocześnie może mieć trudności z udzielaniem negatywnego feedbacku, gdyż zależy jej na tym, aby być dobrze postrzeganą wśród innych. 
  3. S, czyli styl Wspierający, który zawiera takie cechy jak ostrożność, cierpliwość i skromność. Wspierający to dobry słuchacz, który rzadko sam zabiera głos i bywa uległy względem innych. 
  4. C, czyli styl Dokładny natomiast cechuje minimalizm w komunikowaniu się. Osoby te przestrzegają zasad, są świetnymi analitykami. Jednocześnie unikają komunikacji 1:1 (wolą pisać niż mówić) i podobnie jak styl Wspierający, rzadziej walczą o swoje racje.

Zmapowanie stylów komunikacji w zespole pozwala nie tylko lepiej go zrozumieć, ale także może być pomocne w rozwiązywaniu trudności i konfliktów. Oczywiście środowisko pracy, w którym nie ma problemów czy nieporozumień nie istnieje. Wiele jednak zależy od tego, jak szybko i precyzyjnie menedżerowie adresują powstające wyzwania komunikacyjne.

Stres, czyli przeciwnik dobrostanu

Warto też wspomnieć o raporcie Extended DISC® „Ja i stres”, który zawiera informacje o reakcjach na stres u danej osoby. To kopalnie wiedzy na temat stresorów oraz rodzaju wsparcia, które może potrzebować dana osoba. Taki raport pomaga lepiej zrozumieć zachowania pracowników, szczególnie te, które są w danej grupie powtarzalne. W ten sposób menedżerowie mogą rozpocząć pracę nad programem well-being, który pomoże w eliminowaniu przyczyn, jak i skutków niektórych sytuacji.

Raport jest także ważny dla samego pracownika, który może odkryć swoje czynniki stresogenne związane z pracą, mające wpływ na jego psychikę. Niejednokrotnie trudno nam samodzielnie określić, co tak naprawdę obniża poczucie dobrostanu w środowisku zawodowym, a Extended DISC® może pomóc odzyskać część odpowiedzi. 

O stresie i o tym, jak wykorzystywać narzędzie Extended DISC® przy programach dla pracowników opowiedziała Aneta Rogowska w webinarze „Cztery kolory stresu: jak zrozumieć i zarządzać stresem w zespole?”. Pełne nagranie dostępne poniżej:

  • Data: 14.06.2023
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska