Case Study

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

ZASTOSOWANIE EXTENDED DISC W FUNDACJI SYNAPSIS – CO SIĘ UDAŁO?

Extended DISC poznałam w ramach PROMENGO, kursu dla osób zarządzających NGO-sami. Było to ciekawe doświadczenie, zobaczyć tego typu analizę własnego stylu zachowania się w środowisku pracy. Jako psycholog na co dzień używam różnych narzędzi i zawsze wiem, jak przebiega cały proces – od sposobu zbierania danych przy pomocy danego narzędzia, poprzez obliczanie wyników i interpretację.

Tym razem było inaczej. Minęło kilka miesięcy i na organizowanym przez FAOO seminarium dotyczącym różnych technologii, z których warto korzystać w organizacjach pozarządowych, ponownie zetknęłam się z Extended DISC. Tym razem narzędzie prezentował Romeo Grzębowski, prezes zarządu Extended DISC Polska. Mówił ciekawie i pokazywał jak warto wykorzystywać uzyskane dzięki Extended DISC wyniki zarówno w odniesieniu do indywidualnych osób, jak i całych zespołów. Na zakończenie zaproponował możliwość skorzystania za takiej analizy zespołowej dla pierwszych organizacji, które się zgłoszą. Pomyślałam, że warto spróbować. Wypełniłam zgłoszenie i po kilku dniach otrzymałam pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do projektu. Udało się ! 🙂

Kilka zadań po co to wszystko

Fundacja SYNAPSIS została założona przez dwóch fundatorów pod koniec 1989r. Początkowo obaj wchodzili w skład Zarządu. Jednak od około 15 lat jeden z nich jest w Radzie Fundacji, a drugi wciąż pozostaje Prezesem Fundacji (nieprzerwanie od 1989r.). W międzyczasie Zarząd zmieniał liczbę zasiadających w im osób i częściowo wymieniał swój skład personalny. Jednak poza dyrektorem finansowym w skład Zarządu zawsze wchodziły wyłącznie osoby działające w Fundacji od bardzo wielu lat, często od początków jej istnienia. 

W chwili obecnej, po raz pierwszy w historii Fundacji, jesteśmy w sytuacji, gdy musimy się zmierzyć z większymi zmianami związanymi z zarządzaniem naszą organizacją. Z jednej strony Fundacja bardzo się przez te lata rozrosła. Aktualnie liczy ok. 150 pracowników, prowadzi kilka programów merytorycznych i kilka placówek. Dla sprawnego działania wymaga to zwiększenia liczby osób zarządzających, np. managerów programów, kierowników placówek. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę również z faktu, że w niedługim czasie w zarządzaniu Fundacją, będzie musiała nastąpić zmiana pokoleniowa. Z racji na wiek i stan zdrowia, sytuację rodzinną nie wszyscy członkowie Zarządu mogą nadal działać tak aktywnie. Do tego zachodzą zamiany na rynku organizacji pozarządowych. W ciągu kilku ostatnich lat sytuacja NGO-sów bardzo się zmieniła. Wymaga to od osób zarządzających na poszczególnych stanowiskach odpowiadania na wyzwania, które przynosi zmieniająca się rzeczywistość. 

Z tych wszystkich powodów przyjrzenie się naszym mocnym stronom, potencjałowi każdego z nas osobno, jak również całego zespołu zarządzającego wydaje się być konieczne. A jeśli można do tego wykorzystać tak dobre i sprawdzone narzędzie, jakim jest Extended DISC, to tym lepiej.

Zastosowanie Extended DISC w Fundacji SYNAPSIS – co się udało

Po krótkiej dyskusji w Zarządzie uznaliśmy, że warto jest wykorzystać Extended DISC do analizy potencjału wszystkich osób zarządzających, zarówno na szczeblu Zarządu jak i tych średniego szczebla zarządzania, czyli managerów programów i kierowników placówek. Dzięki uprzejmości zarządu Extended DISC Polska udało nam się włączyć w program aż 15 osób. To naprawdę sporo.
Wszyscy zaczęliśmy od wypełnienia narzędzia on-line. Cały nasz zespół był mocno zmotywowany, więc poszło szybko. Kolejnym krokiem było przejście przez jedną z osób z Fundacji szkolenia on-line z Extended DISC. Kurs nie był długi, zajmował ok. 2 godzin jeśli się go chciało dokładnie przerobić. Dał dobre podstawy do rozumienia na czym polega narzędzie, jak interpretować raporty, a przede wszystkich jak wykorzystać praktycznie wyniki. Ale to wciąż było za mało, żeby zrealizować cel, który sobie postawiliśmy. 

Na szczęście prowadzony przez Extended DISC Polska projekt był dobrze przemyślany, bo już po kilku dniach dostaliśmy kontakt do naszej konsultantki. Bez niej cały ten proces by się albo nie udał, albo byśmy z niego dużo mniej wynieśli. Pani Aneta poświęciła wiele godzin na konsultacje dla nas – odpowiadała na dziesiątki pytań, wyjaśniała wątpliwości, cierpliwie tłumaczyła jak czytać raporty i zawarte w nich informacje, jak je interpretować. A do tego podawała mnóstwo przykładów z własnej praktyki. To było bardzo pomocne. Dodatkowo opracowała dla nas, wszystkich osób uczestniczących w projekcie, plan pracy z wynikami Extended DISC. Dostaliśmy od niej także materiały, które później wykorzystywaliśmy na naszych spotkaniach.

Ze względu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, a także z powodu chorób w naszym zespole, spotkanie całego grona zarządzającego odbyło się dopiero niedawno, w lutym. Zgodnie z ustaleniami, rozpoczęliśmy od spotkania, którego celem było zapoznanie wszystkich z narzędziem oraz przygotowanie poszczególnych osób do czytania swoich raportów i ich interpretacji. Było bardzo intensywnie. Zainteresowanie i zaangażowanie duże. A do tego sporo dyskusji, pytań, ale także żartów i komentarzy. To ważne, bo oczywiście Extended DISC jako narzędzie pokazujące mocne strony i potencjał w zachowaniach konkretnych osób, jednocześnie wskazuje także na sytuacje i obszary, które mogą sprawiać trudności i wymagają zwiększonego wysiłku ze strony każdego z nas. Stąd naturalne jest, że raporty budzą ciekawość, ale także pewien niepokój. A to może prowokować do krytycznych uwag, podważania informacji z raportów. Dlatego uważam, że tak ważna jest dobra atmosfera podczas takich spotkań, umiejętność żartowania, zadawania dobrych pytań.
Kolejnym krokiem, który aktualnie realizujemy, to indywidualna praca każdego z nas ze swoim raportem. Ustaliliśmy, że damy sobie trochę czasu na zapoznanie się z nimi, przemyślenia, zrobienie dodatkowych, indywidualnych ćwiczeń. Każdy z nas dostał także możliwość skonsultowania swojego raportu. Celem tego etapu jest przyjrzenie się swoim własnym mocnym stronom, naturalnym zachowaniom i zachowaniom, które pokazujemy w naszym środowisku pracy, czyli w zarządzaniu Fundacją. Taka wiedza może się przełożyć na większą samoświadomość własnych zachowań, bardziej przemyślane podejmowanie zadań, ale także lepsze rozumienie zachowań innych. Ma być także bazą do kolejnego etapu, jakim będzie wspólna analiza wyników całego zespołu zarządzającego. Zobaczymy wtedy jakie są przeważające style zachowania w całym zespole i co to dla nas oznacza. Jaki mamy potencjał, ale też jakie stoją przed nami zagrożenia i jak im możemy przeciwdziałać. 

Kolejne spotkanie mamy zaplanowane za kilka tygodni. Chcemy się jak najlepiej przygotować do pracy nad naszym potencjałem. Zależy nam, żeby była ona jak najbardziej konkretna, a wnioski praktyczne. Wtedy uda nam się zrealizować założony cel i odpowiednio zaplanować, a następnie wprowadzić zmiany w zarządzaniu Fundacją.

  • Data: 30.12.2018
  • |
  • Autor: Joanna Grochowska, Wiceprezes Zarządu, Fundacja SYNAPSIS

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska