Akademia wiedzy


W czym możemy Ci pomóc?

Szukaj:


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content


Wróć do poprzedniej strony

Teoria i metodologia


  1. Wprowadzenie do modelu Extended DISC
  2. Filmy o stylach DISC
  3. Extended DISC – dane walidacyjne 2020
  4. Nietypowe profile
  5. Książeczka_Doskonalenie komunikacji z wykorzystaniem modelu Extended DISC
  6. Role zespołowe Extended DISC

 

1. Wprowadzenie do modelu Extended DISC (prezentacje po polsku i angielsku)

 

Wszystko zaczęło się od teorii Carla G. Junga, opisanej w książce „Typy psychologiczne” w 1920 roku. Podzielił on style zachowań w oparciu o dwie przeciwstawne osie: Percepcja – Intuicja i Myślenie – Uczucie. Teorię rozwinął William Moulton- Marston w książce „Emocje normalnych ludzi” (1927), definiując czterowymiarową mapę zachowań. Prostota tego modelu sprawia, że jest on wciąż chętnie wykorzystywany w trakcie wielu szkoleń. Jednak do pracy z konkretną osobą lub zespołem staje się on zbyt ogólny i nazbyt uproszczony.

Na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku stworzono strukturę odniesienia DISC, eliminując te problemy. Wykorzystano analizę regresji, aby oddzielić od siebie powiązane cztery podstawowe style zachowań i pokazać je zarówno jako niezależne, jak i wskazać relacje między nimi. To sprawiło, iż możliwe stało się uzyskanie struktury z milionami rodzajów ludzkich zachowań, które mogą być przekształcone za pomocą różnych technik w mniejsze, bardziej nadające się do użytku jednostki. Powstały Profil DISC okazał się być bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

W 1991 roku niezależny konsultant Jukka Sappinen odpowiadając na potrzeby swoich klientów stworzył kompleksowy system narzędzi, które znalazły zastosowanie nie tylko do badania potencjału pojedynczej osoby, lecz również zespołów i całych organizacji. Powstały system Extended DISC pozwolił na dostarczenie informacji nt. zasobów ludzkich w prosty i klarowny sposób. Forma graficzna sprawiła, że informacja była czytelna na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. Po latach rozwoju i testowania produktu, w 1997 roku system został wprowadzony na rynek międzynarodowy. Z biegiem lat system Extended DISC cały czas jest rozwijany, a jego rozwój znajduje źródło w potrzebach klientów z całego świata.

—> kliknij w grafikę aby zobaczyć prezentację

 

 

2. Filmy o stylach DISC

Styl D

 

Styl I

 

Styl S

 

Styl C

 

 

3. Extended DISC – dane walidacyjne 2020

 

Dane walidacyjne oraz statystyczne opracowane na podstawie raportu walidacyjnego Analizy Indywidualnej Extended DISC® dla populacji polskiej

 

Czym jest Analiza Indywidualna Extended DISC® i do czego służy?

Jest to model  opisujący podstawowe typy zachowania, w celu ułatwienia interakcji między ludźmi. Narzędzie zostało stworzone w oparciu  o teorię Carla Gustava Junga oraz model Wiliama Moultona Marstona. Identyfikuje naturalny oraz adaptowany do aktualnej sytuacji styl zachowania respondenta.

Analiza Indywidualna Extended DISC® jest częścią pakietu narzędzi pozwalających na diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów i predyspozycji pracowników.

 

W jaki sposób dokonano adaptacji językowej i kulturowej testu?

Kwestionariusz został przetłumaczony na język polski, a następnie wersję polską przetłumaczono z powrotem na angielski, aby sprawdzić wierność tłumaczenia.
Następnie dokonano walidacji statystycznej polskiej wersji językowej oraz wymieniono kilka itemów kwestionariusza na bardziej odpowiednie kulturowo określenia.

Wyniki populacji polskiej były porównywane do wyników w innych językach
i kulturach – nie wykazano istotnych różnic – co oznacza, że kwestionariusz jest dobrze zaadaptowany i może być stosowany w Polsce.

 

Na jakiej próbie w Polsce przeprowadzono badania –  dane demograficzne

Oryginalne badanie walidacyjne przeprowadzono na próbie ponad 600 osób, zróżnicowanej demograficznie i regionalnie:

n=235 – próba „papier i ołówek” zróżnicowana pod kątem wieku, stanowiska
i regionu zamieszkania

n=422 – próba „on-line” , którą stanowili pracownicy polskich firm oraz studenci

 

Jaka jest trafność i rzetelność narzędzia?

Walidacja narzędzia jest przeprowadzana corocznie na wielotysięcznej próbie zgodnie
z wewnętrzną polityką firmy oraz standardami Code of Fair Testing Practices – National Council on Measurement In Education. Wyniki w formie obszernego raportu są podsumowywane co około 2 lata dla populacji światowej.

Główna procedura dotyczy kontroli  współczynnika zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha który wynosi dla poszczególnych wymiarów:

 

Narzędzie przechodziło również procedurę test-retest – nie wykazano istotnych statystycznie różnic w średnich, co oznacza wysoką stabilność wyników.

Trafność jest to cecha narzędzia, która oznacza, że test mierzy właśnie to, co miał zgodnie z intencjami twórców mierzyć. W tym zakresie procedury badawcze miały na celu odniesienie treści kwestionariusza i jego wyników do teorii Carla Gustava Junga i modelu Persona. Wykazano, że wyniki analizy Extended DISC odnoszą się do wymiarów opisanych w tej teorii.

Rys. Rozłożenie wyników wg najsilniejszego stylu w populacji polskiej na podstawie wyników (2019)

 

4. Nietypowe profile

Co zrobić, jeśli pojawi się nietypowy profil?

—> kliknij w grafikę aby zobaczyć prezentację

 

5. Książeczka – Doskonalenie komunikacji z wykorzystaniem modelu Extended DISC

—> kliknij w grafikę aby zobaczyć prezentację

 

 

6. Role zespołowe

—> Role zespołowe Extended DISC na diamencie

—> Role zespołowe Extended DISC_PL

—> Role zespołowe Extended DISC_ENG

 

 

Przewiń do góry

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


    Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska